Numer 4(110)2018/1(111)2019

Numer 4(110)2018/1(111)2019

Spis treści

A. Grudzińska – Słowo wstępne …3

I. Tyras – Podsumowanie projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” …4

S. Maślikowski – Jasnogórsko-częstochowskie drogi do niepodległej Polski …6

I. Tyras – Jasnogórski bohater narodowy. Postać Artura Wiśniewskiego …11

R. Kubiciel – Jaki znak Twój… rzecz o polskich symbolach narodowych …13

Przedszkola

E. Ziora – Miejskie Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka w Częstochowie …17

P. Skorupa, P. Misiarz – Miejskie Przedszkole nr 6 w Czę­stochowie …19

B. Buczkowska-Staniec, I. Radosz – Miejskie Przedszkole nr 7 w Częstochowie …20

A. Kołodziej-Szwengiel – Oddziały Miejskiego Przedszkola nr 8 w Częstochowie …23

M. Gajowczyk – Miejskie Przedszkole nr 10 w Czę­stochowie …25

J. Rzeźniczak, M. Wiśniowska-Kupis, M. Marszałek – Miej­skie Przedszkole nr 17 im. Siedmiu Krasnoludków w Częstochowie …27

K. Kukuła, K. Kutynia – Przedszkole Specjalne nr 24 w Zespole Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Kor­czaka w Częstochowie …30

M. Opala – Miejskie Przedszkole nr 34 w Częstochowie  …34

M. Sobiepańska, E. Góral – Miejskie Przedszkole nr 41 w Częstochowie …37

M. Duda – Miejskie Przedszkole nr 42 w Częstochowie …38

J. Łupierz – Samorządowe Przedszkole w Kochanowicach …41

U. Garus, I. Staszowska – Przedszkole nr 2 w Koniecpolu …44

S. Janusiak – Gminne Przedszkole w Kruszynie …47

I. Szewczyk, A. Szczepańczyk, E. Pędzik – Przedszkole nr 2 w Myszkowie …48

E. Nabiałek, A. Kapica, L. Rak – Gminne Przedszkole w Olsztynie …52

M. Czerwik, A. Nierobiś, Ż. Polaczkiewicz – Przedszkole Publiczne w Poczesnej  …53

M. Główczyńska – Przedszkole w Rzerzęczycach Oddział Zamiejscowy w Rzekach Wielkich …57

J. Wilk, A. Cieśla – Przedszkole w Węglowicach …58

M. Bałdys – Przedszkole w Wierzchowisku …60

Szkoły podstawowe

K. Kosmala, A. Szymańska – Szkoła Podstawowa nr 7 w Częstochowie …62

J. Zienkiewicz-Fajer – Szkoła Podstawowa z Oddziałami In­tegracyjnymi nr 17 im. Stanisława Wyspiańskiego w Czę­­stochowie  …66

K. Biel – Gimnazjum nr 17 im. Huberta Wagnera w Czę­stochowie …69

E. Szaraniec – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tu­wima w Częstochowie …71

J. Otto, I. Walczak – Szkoła Podstawowa nr 21 im. ks. Sta­nisława Konarskiego w Częstochowie …73

E. Ossowska – Szkoła Podstawowa nr 31 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie …75

A. Czerwińska, T. Bitner – Szkoła Podstawowa nr 32 im. Jerzego Dudy-Gracza w Częstochowie …76

T. Klekowski – Szkoła Podstawowa nr 35 w Częstochowie …78

M. Szczęśniak – Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej w Częstochowie …79

J. Woźniak, J. Malasiewicz, H. Prudło, B. Górniak, A. Głowacka – Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Ma­tejki w Częstochowie …80

M. Sobota, K. Pawlak – Szkoła Podstawowa nr 42 im. Jana Brzechwy w Częstochowie …82

P. Włoczek – Szkoła Podstawowa nr 47 im. Marii Ko­nopnickiej w Częstochowie …86

E. Oracz, D. Pilarski – Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie …87

M. Toll – Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Si­kor­skiego w Częstochowie …89

A. Anzorge, D. Mroczek – Szkoła Podstawowa nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie …91

A. Wieczorek, M. Wtorkowska – Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie …93

A. Królikowska, K. Sosnowska – Szkoły Specjalne Sto­warzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. An­to­niego z Padwy w Częstochowie …94

I. Tokarczyk, A. Nowak – Zespół Szkół Specjalnych nr 23 im. Janusza Korczaka w Częstochowie …97

K. Zdon, A. Kordjaka, A. Miara – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Staszica w Aleksandrowie …100

B. Ledwoń, M. Hucz – Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie …101

A. Sosińska – Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Herbach …103

E. Bukowska – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Pił­suds­kiego w Koniecpolu …104

W. Kluba – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Skło­dowskiej-Curie w Krzepicach …106

A. Tomzik – Szkoła Podstawowa w Kucharach …109

A. Gonera – Szkoła Podstawowa w Lgocie Małej …110

A. Zyna – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lin­dowie …111

W. Derda – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Mstowie …112

L. Kiedrzynek, A. Wasil – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Mykanowie …113

A. Radosz-Solska, Z. Poloczek – Szkoła Podstawowa nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Henryka Sienkiewicza w Myszkowie …115

M. Sapalska – Szkoła Podstawowa w Nieradzie …119

M. Orszulak – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ostrowach nad Okszą …123

M. Będkowska – Szkoła Podstawowa w Pińczycach …125

A. Sobota-Balsam – Szkoła Podstawowa im. Gustawa Morcinka w Poczesnej …126

D. Cer – Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Rę­bie­licach Szlacheckich …128

R. Sowiński, M. Jamrozik – Szkoła Podstawowa im. Pow­stańców Styczniowych w Rudnikach …129

I. Długoszewska-Zawadzka – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Rudnikach …130

M. Okularczyk – Szkoła Podstawowa w Ślęzanach …132

J. Strzelczyk – Szkoła Podstawowa im. Stanisława Li­go­nia w Truskolasach …133

K. Wierzganowska – Szkoła Podstawowa w Turowie  …137

D. Kowalik, J. Tomaszewska-Kubik, K. Jastrzębska, K. Stanisz – Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanow­skiego w Witkowicach …138

O. Zjawiona – Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Woli Mokrzeskiej …147

A. Brodziak – Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza we Wręczycy Wielkiej …148

Szkoły ponadpodstawowe

M. Wąsińska, U. Zaleska – I Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Częstochowie …150

A. Kołodziejek – II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie …155

E. Aleksandrowicz, D. Zielińska – V Liceum Ogólno­kształcące im. Adama Mickiewicza w Częstochowie …158

I. Krysian, A. Kołodziej-Dudek – VIII Liceum Ogólno­kształ­cące Samorządowe w Częstochowie …160

J. Kotas, K. Bodziachowska, T. Morawiec – IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Czę­stochowie …163

B. Janicka – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształ­cących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie …165

M. Kościelniak – Zespół Szkół nr 2 im. ks. Jana Długosza w Kłobucku …167

J. Konopka, G. Kwoka – Zespół Szkół w Koziegłowach …169

J. Stroniewska – Zespół Szkół nr 1 im. Adama Mickie­wicza w Lublińcu …170

K. Myrcik – Zespół Szkół Ogólnokształcąco-Technicznych w Lublińcu …173

A. Chruściel – Centrum Kształcenia Zawodowego i Usta­wicznego im. prof. Z. Religi w Lublińcu …174