Kategoria: Aktualności

Numer 4(130)2023

w przygotowaniu

Numer 3(129)2023

w przygotowaniu

Numer 2(128)2023

  Numer 2(128)2023

Numer 2(124)2022

Numer 2(124)2022

Numer 2(120)2021

Numer 2(120)2021

2018

Numer 4(110)2018 Numer 3(109)2018 Numer 2(108)2018 Numer 1(107)2018

2018

aaa

Numer 1(115)2020

w przygotowaniu

Numer 3/4(113/114)2019

Numer 3/4 (113/114) 2019 S p i s   t r e ś c i PRZYKŁADY  DOBREJ  PRAKTYKI E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy… 3 I. Kępa, T. Kopyto – Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Bank, matematyka i Ty”… 4 J. Bucka – Muzyczne zadania. Konspekt zajęć dla dzieci 5–6-letnich…

Numer 4(110)2018/1(111)2019

Spis treści A. Grudzińska – Słowo wstępne …3 I. Tyras – Podsumowanie projektu „Nie chciejcie Ojczyzny, która Was nic nie kosztuje” …4 S. Maślikowski – Jasnogórsko-częstochowskie drogi do niepodległej Polski …6 I. Tyras – Jasnogórski bohater narodowy. Postać Artura Wiśniewskiego …11 R. Kubiciel – Jaki znak Twój… rzecz o polskich symbolach narodowych …13 Przedszkola