Informacje dla autorów


Warunki i zasady publikacji w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”

 1. Do publikacji przyjmujemy utwory w postaci plików tekstowych z rozszerzeniami: .doc, .docx, .odt.
 2. Materiał ilustracyjny – zdjęcia, rysunki, tabele, wykresy – powinny być podpisane i ponumerowane. Zdjęcia cyfrowe, wykonane w rozdzielczości min. 6 MPx, zapisane w formacie JPEG należy przesłać w osobnym pliku.
 3. Materiał należy zaopatrzyć w metryczkę zawierającą:
  • imię i nazwisko autora/autorów, zajmowane stanowisko, funkcję, dane kontaktowe – adres e-mail, nr tel.,
  • nazwę szkoły/placówki,
  • tytuł artykułu.
 4. Przesłanie utworu wraz z wypełnionym oświadczeniem jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora/autorów zgody na  opublikowanie utworu w formie drukowanej w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym” oraz w formie pliku PDF na stronie internetowej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie.
 5. W przypadku prac zbiorowych na oświadczeniu muszą złożyć podpisy wszyscy współautorzy.
 6. Autorzy publikacji ponoszą całkowitą odpowiedzialność za treść publikacji oraz za ewentualne naruszenie praw autorskich osób trzecich (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 7. Umieszczając w artykule materiał ilustracyjny lub fragmenty tekstów będących cudzą twórczością, autor publikacji jest zobowiązany do wyraźnego wskazania źródła ich pochodzenia (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 8. Umieszczając w artykule zdjęcie, przedstawiające wizerunek określonej osoby, autor publikacji jest zobowiązany (poza ustawowymi wyjątkami) do uzyskania zezwolenia tej osoby na rozpowszechnianie jej wizerunku (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych).
 9. Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie zastrzega sobie prawo do dokonywania niezbędnych poprawek edytorskich (np. korekta dostrzeżonych błędów, nadawanie lub zmiana tytułów itp.) oraz do niezamieszczania utworów, które nie spełniają warunków publikacji.
 10. Nadesłane utwory są publikowane bez honorariów dla ich autorów.
 11. Autorzy opublikowanych utworów otrzymują bezpłatny egzemplarz autorski czasopisma.
 12. Przesłanych materiałów nie zwracamy.
 13. W przypadku akceptacji powyższych warunków i zasad prosimy przesłać materiał do opublikowania oraz oświadczenie:

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM”
al. 
Jana Pawła II 126/130
42-200 Częstochowa
z dopiskiem „Częstochowski Biuletyn Oświatowy”

Oświadczenie
pobierz_dc