Numer 4(102)2016

Numer 4(102)2016

pobierz_dc

S p i s  t r e ś c i

KURATORIUM OŚWIATY W KATOWICACH
Delegatura w Częstochowie
J. Skrzypczyk – Portugalia – kraj, którego nie znamy? Uwagi z wizyty w Portugalii w ramach projektu Erasmus+ –„Doskonalenie zawodowe pracowników władz regionalnych szansą dla śląskiej oświaty” realizowanego przez Kuratorium Oświaty w Katowicach … 3

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 8
A. Malec-Musialska – Sukces szkoły STO na „Paradzie smoków” w Krakowie … 9

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
A. Grudzińska – „Forum Młodych – Rodzina to drużyna”… 12
T. Karoń – Konferencja „Kreatywność w programowaniu”… 14
B. Kosta – La culture dans l’enseignement-apprentissage de la langue Française … 19

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji ks. Jana Twardowskiego pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego oraz Redaktora Naczelnego Tygodnika Katolickiego „Niedziela” … 29
R. Sowada, I. Sitek – „Książki naszych marzeń” – sprawozdanie z realizacji programu … 32

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
B. Tubielewicz – Agresja u dzieci … 36

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
R. Piskorz – Rola wybranych zasad edukacyjnych w procesie wychowania i nauczania dziecka … 44
T. Falana – Dla Babci i Dziadka. „Matematyczne zabawy”. Scenariusz zajęć zintegrowanych – kl. I szkoły podstawowej … 51
Edukacja kulturalna
M. Wawrońska-Koch – Projekt „Plastyczno-muzyczne impresje” – uczniowie szkoły ponadgimnazjalnej dla przedszkolaków … 54
R. Wojciechowska – Częstochowianin Rafał Młynarski zwycięzcą XIX Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego im. W. Korfantego … 56
Edukacja czytelnicza i medialna
K. Żurawska – Edukacja czytelnicza w szkole podstawowej … 57
E. Cywińska-Kret, A. Hyra-Górecka – Spotkanie z Sienkiewiczem – „Quo vadis, Domine?” … 59
Edukacja zdrowotna
A. Zapała-Wiecheć – Wybrane formy uprawiania sportu przez dzieci i młodzież … 61
Kształcenie zawodowe
J. Skubala – „Europa kształci zawodowo” … 70
K. Myrcik – Budowlańcy na stażu w Niemczech … 72
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Utrwalanie prawidłowej artykulacji głoski „s” w wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach, tekstach. Scenariusz zajęć logopedycznych … 74

AKADEMIA WYCHOWAWCY
U. Mielczarek – Pozytywna komunikacja z rodzicami i uczniami podstawą wychowania integralnego i kształtowania postaw prospołecznych … 76
A. Sitek – Moje doświadczenia w komunikacji z rodzicem i uczniem … 78

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
J. Zienkiewicz-Fajer – Scenariusz uroczystości klasowej „Babcie i dziadkowie w podróży do Włoch” … 82
A. Dziemidowicz – „Kubusiowi Przyjaciele Natury” – program edukacyjny dla przedszkoli … 85
D. Karaś – O programie „Kubusiowi Przyjaciele Natury” … 87

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
J. Łęska, H. Nowak, A. Jungowska, B. Kukuła, U. Stefaniak – „Dwudziesta Czwarta” o Szancerze i swojej historii zamkniętej w Czarodziejskim Drzewie … 89
J. Wójcik – III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Twórcach Literatury w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku … 91