Numer 3(101)2016

CBO - okladka 3-2016

Numer 3(101)2016

pobierz_dc

KONKURS O TYTUŁ REGIONALNEGO LIDERA OTWARTEJ SZKOŁY/PLACÓWKI
Wyróżnienia
Kategoria: przedszkola, szkoły podstawowe
A. Ryś, A. Kita, K. Górecki – Działania podejmowane przez Szkołę Podstawową nr 14 im. Henryka Sienkiewicza w Częstochowie w ramach otwartości…3
B. Sobczak-Kuca, B. Serwa – Otwieramy nowe horyzonty…10
M. Siluk, T. Lukosek, A. Seget – Otwarta szkoła – przedsięwzięcia realizowanie w lublinieckiej „Jedynce”…16
D. Adamczyk, E. Pryt, B. Kownacka, A. Kawalec – Otwarta szkoła kluczem do sukcesu…21
Kategoria: gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne
A. Przygódzka, M. Hadaś, A. Adamus-Lamch, A. Janowska – Lubimy podejmować interesujące działania eksperymentalne i rozwijające…25
E. Jankowska, E. Kulińska, K. Tazbir, U. Zalejska – Słowacki to nie szkoła… to styl życia…33

VII OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
E. Doroszuk – Podsumowanie VII Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie…40
K.A. Wojcieszek – Psychologicznie i filozoficznie o miłości erotycznej…41
M. Dziewiecki – Pożądanie, zakochanie czy miłość? Kształtowanie postaw…44

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy…46
E. Izydorczyk – Roboty Lego i programowanie w szkole, czyli o nauce przez zabawę…47
J. Banasiak – Wiosna bez płomieni! Spotkanie z dziećmi i rodzicami w ramach akcji „Nie wypalajmy traw – przecież nie zabija się skowronków”…50

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
A. Grudzińska – Wychowujemy do wartości – Miejski Konkurs Recytatorski „Ja i moja Ojczyzna”…53
T. Karoń – Konferencja „Pilotażowe wdrożenie programowania w szkołach”…55
B. Kosta – III Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive La France”, czyli potyczki z językiem francuskim…56

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
R. Sowada – „Bohaterowie Henryka Sienkiewicza”…58
M. Czarnołęski – Wystawa prac Waldemara Rękawika w Galerii Sztuki i Kultury PBP RODN „WOM” w Częstochowie…59

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
A. Belowska, K. Piotrowska – Emisja głosu – ćwiczenia…64

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
E. Blachnicka, K. Kowalik – „Przedszkoliada”…68
Edukacja informacyjna
J. Otto, I Walczak – Nocne harce w bibliotece szkolnej…70
Edukacja europejska
A. Stróżna, J. Gil, B. Maślankiewicz, A. Madejska, M. Pasikowska, M. Nowak – Rozwijamy nauczycielskie kompetencje. Udział w projekcie Erasmus+…73
Kształcenie zawodowe
M. Opalska – XV wizyta gości z Reihnfelden w Zespole Szkół Zawodowych w Lublińcu …76
Rubryka szkolnych specjalistów
K. Templin – Program zajęć terapeutycznych dla uczniów nadpobudliwych psychoruchowo…77

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
A. Hołodniuk – Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego „Częstochowa w XX-leciu międzywojennym”…83
A. Dziemidowicz – „Akademia Bezpiecznego Puchatka”…92
E. Hahn – Wielki świat małego pierwszoklasisty, czyli jak pomóc najmłodszym w radzeniu sobie z nowymi wyzwaniami?…94