Numer 1(107)2018

Numer 1(107)2018

 

Spis treści
G. Bochenkiewicz – „Rok dla Niepodległej” – wystawa „Patriotyzm bliżej ucznia – patriotyczna wizytówka przedszkola, szkoły, placówki” 3
M. Jarząbek, E. Krześ, B. Golachowska – Ceremoniał szkolny. Ceremoniał Pocztu Sztandarowego Szkoły Podstawowej nr 52 im. Małego Powstańca w Częstochowie 4
PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy 10
J. Stus – Metoda projektu… już w przedszkolu 11
M. Makles – Czytaj, kręć, oglądaj – żyj drukiem i Facebookiem! 13
A. Kowalkowska –– „Mały naukowiec – żywiołowe eksperymenty”. Innowacja pedagogiczna dla uczniów klasy III szkoły podstawowej 17
M. Orszulak – Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie II gimnazjum 23
FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
A. Grudzińska – „Jaka rodzina – taka przyszłość” – II edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie 27
M. Lipska – Teach English with authentic resources – get rid of boredom and routine 30
FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, M. Pasternak, I. Tutak – Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie. Sprawozdanie z działalności w 2017 roku 34
FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
M. Kozera – Współczesne zagrożenia czyhające na młodzież, zaobserwowane podczas wieloletniej praktyki pedagoga Poradni 39
EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
J. Młyńczyk – Znaczenie profilaktyki logopedycznej w przedszkolu 47
Edukacja polonistyczna
U. Wykurz – Przepych pawich piór: Henryk Sienkiewicz – „Krzyżacy”. Propozycje zadań do pracy z lekturą adresowane do uczniów klasy VII szkoły podstawowej 49
Edukacja językowa
K. Pochwat – Pomysły na lekcje. Kto? Co? Gdzie? Film typu Mannequin Challenge na lekcji języka niemieckiego 57
M. Słomian-Żelazny – Aplikacja MailVU panaceum na kłopoty językowe w klasie V szkoły podstawowej 61
Edukacja kulturalna
B. Kosta, K. Pogłodzińska – III Regionalny Festiwal Piosenki Europejskiej „Śpiewanie w Bieganie” 64
M. Kaim, A. Mrowiec-Smaga – Edukacja między-kulturowa w oparciu o żydowskie dziedzictwo w Częstochowie 67
Edukacja czytelnicza i medialna
L. Pilecka – II Powiatowy Konkurs Informatyczny „Eniac 2018” 72
Edukacja zdrowotna
S. Kania – Rewalidacja ucznia z niepełnosprawnością ruchową i DMD metodą projektu permanentnego 73
K. Orszulak – Pierwsza pomoc dla pierwszaka – uratuj misia 77
Edukacja europejska
A. Matysiakiewicz, J. Mikołajczak, I. Dziemidok-Sieradzka, B. Brol-Kapica – Program Erasmus+. Korzyści dla szkoły i własnego rozwoju zawodowego 78
J. Pilecka – Truskolaski nauczyciel… obywatelem Europy 79
K. Myrcik – Uczniowie klas informatycznych i mechanicznych na stażach zawodowych w Niemczech 81
PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
G. Kołacz, M. Macherzyńska – „Śladami naszych przodków – ekonomiczna podróż w przeszłość”. Projekt edukacyjny 83
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK
J. Sętowski – Szkoły w budynku przy alei Jana Pawła II nr 54. Przyczynek do dziejów oświaty częstochowskiej 86
J. Dróżdż, Ż. Drożdżyńska, A. Jakubowska, I. Maj, A. Pietras – Działania integracyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach 89
INFORMACJE I KOMUNIKATY
E. Janik – Projekty edukacyjne realizowane przez Dział Przyrody Muzeum Częstochowskiego w roku szkolnym 2017/2018 91
AKADEMIA BEZPIECZNEGO PUCHATKA
A. Zawistowska – 100 000 uczestników Ogólnopolskiego Testu Bezpieczeństwa – jakich odpowiedzi udzielały dzieci? 95