Numer 3(109)2018

Numer 3(108)2018

Spis treści

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy ………………….. 3

O. Kercz, M. Bąbińska – „Matematyka jest fajna” – scenariusz zajęć otwartych. Korelacja edukacji matematycznej z językiem angielskim ………… 4

A. Konopka – Scenariusz zajęć podejmujących tematykę setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Edukacja wczesnoszkolna – kl. 2 ……………………………………………………….. 6

J. Kostrzewska-Zastawnik – „Jak powstaje tęcza?”. Scenariusz zajęć całodniowych w grupie dzieci 3-letnich ……………………………………………………. 7

J. Milejska-Cień – Z sercem do ludzi. Działania Szkolnego Koła Wolontariatu ………………………. 11

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
B. Kosta, M. Gracka-Wesołek – Projekt « Tour de France avec Julie et Olivier », czyli o promocji języka francuskiego w Częstochowie ……………… 13

D. Liberda – Wie kann man effektiv den Wortschatz im DaF-Unterricht vermitteln? Tipps für die Arbeit mit den LRS-Schülern ……………………….. 16

E. Makowska – Où se trouve le Musēe du Louvre ? ………………………………………………….. 19

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Płusa – Powiatowy Konkurs Poetycki „Wypisać to, co czuję” ………………………………………………….. 25

K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Zbigniewa Herberta ……………………………………. 30

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

B. Wyderka, K. Szczurak, A. Urbańska – „Kto ty jesteś? Polak mały”. Edukacja patriotyczna w przedszkolu …………………………………………… 33

J. Młyńczyk – Propozycje zabaw logopedycznych dla dzieci w przedszkolu …………………………….. 35

P. Boborowska – Efektywne kształtowanie umiejętności czytelniczych dzieci w wieku przedszkolnym – odimienna metoda nauki czytania według koncepcji dr Ireny Majchrzak …………… 39

J. Świącik – Nauczyciel wobec problemów zaburzeń mowy. Profilaktyka, diagnozowanie ……….. 42

Edukacja polonistyczna

U. Wykurz – Klasyka w kapeluszu. „Romeo i Julia” na zajęciach rozwijających w klasie VIII ………… 49

Edukacja czytelnicza i medialna

V. Gut, M. Pasternak, I. Sitek, R. Sowada – Szkolny projekt czytelniczy „W bibliotece” …………………. 64

L. Pilecka – Aktywnie przy tablicy – prezentacja wybranych aplikacji ……………………………………… 67

Edukacja regionalna

W. Struska – Zwykłe rozmowy o niezwykłych rzeczach, czyli jak przybliżyć przedszkolakowi Częstochowę …………………………………………….. 74

Edukacja europejska

B. Brol-Kapica, A. Malcher – Jak korzystamy z programu Erasmus+ ……………………………….. 82

Wychowanie i opieka

E. Bukowska, A. Klimasińska, I. Tkaczyk-Romanowska – Działania realizowane w ramach kampanii „Razem raźniej” ………………………………… 83

Kształcenie zawodowe

I. Szczęsny – Ogólnopolski sukces uczniów Technikum nr 4 dla Niesłyszących i Słabosłyszących w Lublińcu kształcących się w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ……….. 88

Rubryka szkolnych specjalistów

A. Jałowiecka-Frania – Dźwięk przedniojęzykowo-zębowy „c” w wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i tekstach. Scenariusz zajęć logopedycznych …………………………………………………. 91