Numer 2(104)2017

Numer 2(104)2017

pobierz_dc

S p i s  t r e ś c i
ROK WOLONTARIATU – 2016/2017
E. Doroszuk – Barwy wolontariatu … 3
M. Kowalik, H. Karczewska – Wolontariat szkolny z tradycją i nowymi pomysłami … 5
B. Barańska, K. Kowalik-Szkutnik, A. Pala, J. Michalska – Szkolny Klub Wolontariatu – bezinteresowność, radość, spełnienie… 6
A. Dziuk, K. Kowalik-Szkutnik – Szkolne Koło Wolontariatu – nasz przykład dobrej praktyki … 8
M. Pasek – Szkolne Koło Wolontariatu Caritas – wychowujemy do wartości … 9
A. Sitek – Klub Młodego Wolontariusza – działania młodzieży gimnazjalnej … 11
I. Buła, A. Kłosowicz – Wolontariat szkolny – cząstka siebie dla innych … 14

KONKURS O TYTUŁ REGIONALNEGO LIDERA WYCHOWANIA INTEGRALNEGO
G. Bochenkiewicz – Konkurs o tytuł Regionalnego Lidera Wychowania Integralnego … 17
A. Golis, M. Knysak, M. Sapalska – To, co dla nas najważniejsze… 20
I. Nowakowska, K. Cisłowska, J. Panicz, A. Jakubowczak – „Zespół Otwartych Optymistów”… 25

VIII OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
E. Doroszuk – VIII Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej .. 31
A. Bućkowska – Pornografia jako istotne ryzyko zagrażające zdrowiu publicznemu … 33
B. Charczuk – Jak rozmawiać z rodzicami i dziećmi o problemie pornografii? Potencjał lekcji wychowania do życia w rodzinie … 35

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 37
A. Budzikur, K. Woźniak – Mobilność kadry edukacji szkolnej – nasz udział w programie Erasmus+ … 38
U. Burska-Combik – Projekty edukacyjne istotnym elementem w procesie kształcenia i wychowania… 39

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
B. Kosta, A. Janosik – IV Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive La France” … 42
D. Liberda – Design Thinking (DT) in der schulischen Bildung … 44
M. Lipska – Developing social skills in class with the use of fun group activities … 47

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, M. Pasternak – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Nauczycieli
Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w 2016 roku … 51

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
B. Wyderka, A. Urbańska, K. Szczurak – Edukacja daltońska w przedszkolu … 55
Edukacja polonistyczna
U. Wykurz – Sekrety Stwórcy. Ćwiczenia dla gimnazjalisty… 57
I. Wałęska, M. Kula, E. Zyngier – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Szkole Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie … 65
Edukacja językowa
E. Majchrzak – Ożywić naukę języka obcego, czyli jak nie poddać się stresowi i przełamać lęk przed mówieniem … 68
Edukacja historyczna i obywatelska
A. Hołodniuk – Pokazać różne perspektywy wydarzeń historycznych, pomóc w zrozumieniu historii. Opis wybranych działań patriotyczno-edukacyjnych podejmowanych przez Zespół Szkół
Technicznych w Częstochowie w roku szkolnym 2016/2017 … 70
Edukacja czytelnicza i medialna
B. Zawadzka – Mashup literacki – nasz pomysł na promocję czytelnictwa … 77
Kształcenie zawodowe
A. Trzepizur, J. Sobczyk – CKZiU w Częstochowie. Jak być liderem kształcenia zawodowego … 79

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
M. Kotowska – Sukces gimnazjalistów z Hutek w konkursie Odysei Umysłu … 82