Numer 1(123)2022

Numer 1(123)2022

 

Spis treści

E. Doroszuk – Słowo wstępne 3
PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy 4
A. Dobrzyńska – „Jesteśmy robotami”. Scenariusz zajęć 5
FORUM NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
J. Durka – Władze województwa katowickiego wobec Kościoła katolickiego na początku 1971 r. Tekst źródłowy do nauki historii 6
B. Kanoniak – Scenariusz warsztatów prezentujących atrakcje i możliwości turystyczne najbliższej okolicy 9
A. Leszcz-Krysiak – Emocje i uczucia towarzyszące dzieciom w wieku wczesnoszkolnym podczas pandemii wywołanej przez wirusa SARS-CoV-2 12
J. Milejska-Cień – Innowacja pedagogiczna „W teatralnym kręgu” jako próba poszerzenia wiedzy o teatrze 16
I. Śledziona – Wykorzystanie walorów przyrodniczych Parku Krajobrazowego „Lasy nad Górną Liswartą” w edukacji biologicznej 23
I. Witek – Anonimowa, ale złota – dawna muzyka instrumentalna (XVI w.) 27
M. Żyłka – Zapotrzebowanie na pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego w 2022 roku 31
FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Arkabus – Przegląd Pieśni i Piosenek Górali Polskich w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 33
A. Dąbrowska, A. Hiller, R. Sowada – III Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa oraz XVII Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie 36
K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 39
FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
J. Mysłek – Wspomnienie śp. Lidii Koral (primo voto Espenschit) 42
EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
A. Chrzanowska – Kontakty z rodzicami, czyli niemagiczne sposoby ułatwiające nawiązanie dobrej relacji 44
J. Dróżdż, K. Kulińska, M. Pala – „Pachnący zielony zakątek”. Miniogród sensoryczny 47
Edukacja polonistyczna
A. Grudzińska – Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – młodzi mistrzowie pióra. Prace wyróżnione w Wojewódzkim Konkursie Literacko-Historycznym „O mowo polska, Ty ziele rodzime” 50
Edukacja kulturalna
J. Bochaczek-Trąbska – Drzwi Gnieźnieńskie. O wrotach, które mówią historię 52
Edukacja historyczna i obywatelska
A. Derda – Gry komputerowe w edukacji historycznej – przykład Call of Duty 2 56
M. Lankamer-Bubacz – Komiks historyczny i jego wykorzystanie w nauczaniu historii 61
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
D. Włodarczyk – Globalizacja. Scenariusz lekcji z geografii w szkole ponadpodstawowej – zakres podstawowy 71
L. Langier – Projekt edukacyjny „Matematyka w życiu zawodowym” 72
Edukacja regionalna
L. Pilecka – Dbałość o pamięć historyczną w Gminie Wręczyca Wielka 74
Wychowanie i opieka
B. Małolepszy – „Niewidzialny plecak” 76
A. Herok, K. Michalik – „Muzyczna podróż w rytmie czterech pór roku” – program zajęć dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim 79
K. Patrzykont – Inkluzja naszymi oczami 86
M. Muc – Autorski program zajęć koła modelarskiego 90
M. Gluza – Znaczenie edukacji przyrodniczej w resocjalizacji wychowanków Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Herbach 92
M. Maciążek – Wędkarstwo jako forma resocjalizacji młodzieży niedostosowanej społecznie 94
P. Chmielewski – Moje refleksje z pracy koordynatora grupy wychowawczej w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 95
Kształcenie zawodowe
M. Żyłka – Branżowa Szkoła I Stopnia – klasy wielozawodowe 97
I. Szczęsny – Egzotyczne owoce mało znane. Scenariusz zajęć lekcyjnych 99
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Różnicowanie dźwięków przedniojęzykowo-dziąsłowych i przedniojęzykowo-zębowych w słowach o trudnej konstrukcji fonetyczno-artykulacyjnej. Scenariusz zajęć logo-pedycznych 102
PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
W. Kuliś – „Wystarczy chcieć”. Scenariusz przed-stawienia profilaktycznego dla uczniów klas VI–VIII szkoły podstawowej oraz uczniów szkoły ponadpodstawowej 106
B. Kulczak – O projekcie „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanym przez Szkołę Podstawową w Lusławicach 109
E. Kosowska-Myślak, S. Kalota – European Business Baccalaureate Diploma (EBBD) 110
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
E. Krajewska – Otwarcie pracowni informatycznej w szkole zmodernizowanej w ramach Budżetu Obywatelskiego 112