Numer 1(119)2021

Numer 1(119)2021

 

Spis treści

E. Doroszuk – Słowo wstępne 3

30. ROCZNICA POWSTANIA RODN„WOM” W CZĘSTOCHOWIE
A. Płusa – Relacja z obchodów 30. rocznicy powstania Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 4

POZNAJMY SIĘ, CZYLI WYWIAD Z NAUCZYCIELEM-KONSULTANTEM
A. Grudzińska, G. Nienartowicz – Wywiad z… Bożeną Harasimowicz, nauczycielem-konsultantem Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 7

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy 8

FORUM NAUCZYCIELI-KONSULTANTÓW
A. Leszcz-Krysiak, K. Wąsowicz – Znaczenie drugiego śniadania w odżywianiu uczniów 9
M. Lipska – How to enhance students’ social and personal development 10
E. Makowska – Compréhension du texte écrit – exercice pour préparer le bac élargi 13
K. Wąsowicz – Diagnozujemy czy oceniamy? Rola testów sprawności motorycznej w procesie wychowania fizycznego 16

FORUM NAUCZYCIELI-DORADCÓW METODYCZNYCH
B. Buczkowska-Staniec – Edukacja daltońska miarą sukcesu w wychowaniu przedszkolnym 19
A. Frejlich, I. Kiełczykowska – Jak przygotować się do realizacji działań innowacyjnych w szkole 21
B. Gendek-Barhoumi – Scena wciąga – aspekty tworzenia spektaklu teatralnego, czyli zanim wykorzystasz na lekcji dramę 34
O. Pląskowska-Grondys, I. Śledziona – Testy z chemii i biologii w nauczaniu stacjonarnym oraz zdalnym 38
K. Pochwat – Escape room – jak zakodować lekcje języka niemieckiego? 43
R. Pruska, J. Skubala, M. Opalska – Innowacja pedagogiczna „Lekcja u przedsiębiorcy z przedsiębiorcą” 46
I. Śledziona – Innowacja pedagogiczna z zakresu edukacji prozdrowotnej. „Warzywa i owoce – kluczem do zdrowia” 48
I. Witek – W zaklętym, bałtyckim mieście… – muzyczna opowieść Feliksa Nowowiejskiego 52
D. Włodarczyk – Efekt cieplarniany i jego następstwa. Lekcja z zastosowaniem metody IBSE 57

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna
A. Kamińska, J. Kamiński – Edukacja równoległa w nauczaniu przedszkolnym 59
M. Łaskawska – Arteterapia drogą do poznania i rozwoju dla dzieci w wieku przedszkolnym 61
A. Ślusarczyk, D. Nawrocka – Projekt edukacyjny „Spotkania z Internetem” 63
Edukacja polonistyczna
U. Wykurz – Pochwała paradoksów. Maturzysta czyta Diderota 65
M. Rabęda – Zbigniew Herbert raz jeszcze. Popularyzacja osoby i dzieła poety na przykładzie Międzynarodowej Konferencji w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą 74
Edukacja językowa
B. Kosta – Exploitation de supports audiovisuelsen classe de FLE 76
A. Wawrzyniak – Europejski Dzień Języków w XIX LO im. Powstańców Warszawy w Warszawie 84
K. Braszczyńska – Sprawozdanie z realizacji projektu ogólnoszkolnego Tydzień Języka Angielskiego 90
Edukacja matematyczno-przyrodnicza
J. Skrzypczyk – Inicjatywa ekologiczna. Projekt „Letnia czytelnia” 94
A. Stolarska – Dyskalkulia to nie wymysł. Specyficzne trudności w uczeniu się matematyki 97
Edukacja informacyjno-komunikacyjna
M. Huras – Zajęcia komputerowe w klasie I – arkusz obserwacji lekcji 101
L. Pilecka – Lekcja odwrócona 103
Edukacja czytelnicza i medialna
K. Żurawska – Nauczanie zdalne – ciąg dalszy propozycji 104
M. Cieślak – Innowacja pedagogiczna z języka angielskiego „Blended learning – zintegrowane nauczanie” 108
Edukacja regionalna
A. Ryś – Baboki straszą nie tylko w Częstochowie. O regionalizmach częstochowskich w świetle słownictwa sąsiednich regionów 111
Edukacja europejska
M. Kotowska – „Nasza szkoła – nasza przyszłość” – projekt Erasmus+ w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach 114
Kształcenie zawodowe
I. Szczęsny – „Przysmaki Jana Pawła II w nowoczesnym ujęciu” – projekt edukacyjny w SOSW im. K. Mańki w Lublińcu 117
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Dźwięk przedniojęzykowo-zębowy „dz” w dłuższych jednostkach strukturalnych wypowiedzi. Scenariusz zajęć logopedycznych 121

PEDAGODZY PASJONACI I ICH DZIAŁANIA
M. Sikora – Izabela Koffer – nauczyciel z pasją 123