Archiwum – 2015


CBO-okladka-1-2015-PRZOD
Numer 1(95)2015

pobierz


ROK PAMIĘCI OFIAR TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 1945
D. Węgrzyn – „Mieli wrócić za czternaście dni”. Fragment relacji z pobytu w łagrze Ignacego Kowola deportowanego do ZSRS w 1945 roku … 3
J. Durka – Recenzja książki „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć” … 7
E. Straszak – Tragedia Górnośląska 1945 – krótki rys historyczny … 9
E. Barczyk – Tragedia Górnośląska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory PBP RODN „WOM” w Częstochowie … 12

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 14
B. Cierpiał – Dni Ziemi z „Rzekotką” w Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonku … 15
A. Konopka – Realizacja innowacji pedagogicznej „Przede wszystkim… bezpiecznie” … 18

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
E. Makowska – Autonomie des apprenants … 23

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, I. Szewczyk – Działalność Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w roku 2014 … 26
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
M. Małek – Zajęcia językowe i multimedialne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN
„WOM w Częstochowie … 30
K. Kucharzewska – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie partnerem w realizacji zespołowych projektów edukacyjnych… 31

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
E. Rusek – Przemoc wśród dzieci – jak przeciwdziałać. Wskazówki dla rodziców i wychowawców … 35
C. Krawczyk – Częstochowscy psychologowie w służbie zdrowia i szkolnictwa specjalnego w latach 1948–1965 … 37

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przez sztukę
A. Błoch – Metoda kształcenia muzycznego według Emila Jaques-Dalcroze’a … 39
K. Badora, A. Jakubowska – „Cała Polska czyta dzieciom” w ZSP w Hutkach … 43
Edukacja wczesnoszkolna
C. Langier – Storyline jako metoda aktywnego uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej … 45
Edukacja ekologiczna
B. Wyderka, A. Urbańska, A. Harast, K. Szczurak – Program profilaktyki zdrowego żywienia w przedszkolu „Wiem, że dobrze jem” … 52
Wychowanie i opieka
M. Kotkiewicz – Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Częstochowie … 54
Dzielimy się doświadczeniami
K. Grochowina – Jak zachęcić nastolatków do pracy nad sobą? … 55

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
N. Sienkiewicz-Maj – Bądź uczciwy w Internecie … 58
Strony internetowe dla uczniów … 60
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć … 62
I. Foryś – Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie … 64

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
J. Pawłowska-Kramer – Projekt „Euronet 50/50 max” – edukacyjna konieczność i wyzwanie dla całego społeczeństwa … 65
U. Wykurz – Z kulturą mi do twarzy … 72

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
A. Gryś, M. Witkowska – „Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość”. Obchody Dnia Patrona w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie … 75
L. Pilecka – Wolontariuszka z Chin gościem Zespołu Szkół w Truskolasach w ramach programu „Global Citizen” … 81
T. Gwóźdź – Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach laureatem Konkursu „Tu
mieszkam, tu zmieniam” … 83

PEDAGODZY PASJONACI I ICH DZIAŁANIA
J. Durka – Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych – rys historyczny … 84

INFORMACJE I KOMUNIKATY
M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada – Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej” … 86
Filharmonia Częstochowska … 89
Muzeum Częstochowskie … 91


CBO - okladka 2-2015
Numer 2(96)2015

pobierz


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW
M. Żyłka – Regionalna Konferencja „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty …3
J. Walczak – #dobryZAWODnik ReZigiusz i Joanna Walczak z ZSOT w Lublińcu – wizytówki polskiego szkolnictwa zawodowego …7

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy …9
M. Grygo – Projekt „Młodzi dla świata – Zrównoważony rozwój” …10
J. Banasiak – Powitanie wiosny – spotkanie integracyjne przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej …16

EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Edukacja wczesnoszkolna
C. Langier – Wykorzystanie teatrzyków Kamishibai do rozwijania kompetencji językowych dzieci …19
Edukacja przez sztukę
B. Zielińska-Lisakowska, B. Jaskulska – 9 lat działalności grupy teatralnej „Cicho-Sza” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu …22
R. Kaflik – Fotografia narzędziem aktywizującym w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie…24
U. Wykurz – Młodość w czasach punk rocka. Program edukacji filmowej w praktyce szkolnej …26
Edukacja ekologiczna
M. Jasińska, B. Pusz – Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000 …30
B. Lis, B. Michoń – „Ekomoda” – Warsztaty w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Częstochowie
…36
Edukacja historyczna i obywatelska
G. Berbesz-Kupiec – Projekt edukacyjny „Śladami pamięci. Ocalić od zapomnienia” …38
J. Durka – Zbrodnia katyńska – rocznicowa konferencja popularnonaukowa upamiętniająca ofiary sowieckiego totalitaryzmu …43
Edukacja regionalna
A. Krukowska – Dziecięce zabawy naszych babć i dziadków. Scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej …45
M. Stępień – W setną rocznicę bitwy pod Gorlicami – inaczej i więcej …48
Edukacja a języki obce
I. Fulianty – Program Koła Miłośników Języka Francuskiego w gimnazjum …52
Wychowanie i opieka
K. Korgól, I. Staszowska – Konferencja naukowa nt. „Dziecko ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej” w Koniecpolu …55

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI
K. Grochowina – Diagnoza potencjałów i zarządzanie różnorodnością – paleta profili nastolatków …58
A. Jałowiecka-Frania – Usprawnianie aparatu oddechowego oraz fonacyjnego. Scenariusz zajęć logopedycznych …60

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
M. Kotowska – Projekt „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach … 64
K. Żurawska – Projekt edukacyjny „Moja ulubiona książka” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku …66
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
L. Pilecka – Sto lat ze Stanisławem Ligoniem …69
J. Mazur-Broncel – Jubileusz X-lecia współpracy Przedszkola Miejskiego nr 4 z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną im. J. Lompy w Lublińcu …71

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
S. Kurcab – Warsztaty plastyczne w ramach Światowego Tygodnia Mózgu w RODN „WOM” w Częstochowie …74
D. Liberda – Kurzfilme im DaF-Unterricht. Filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego …76
FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
R. Sowada – XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka – priorytety i pomysły” …82
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
J. Resakowska – Dyktuś 2015. Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy …85
I. Bajor – W bibliotece (nie) STRASZY …87
Biblioteki szkolne
A. Grabna – Biblioteka sercem szkoły …89

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
I. Foryś – Kultura Na Widoku – multimedialny projekt z zakresu upowszechniania kultury …91
Strefa edukacji
J. Manthey – O plagiacie i jego konsekwencjach …92
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć …100


CBO Okladka 3-2015

Numer 3(97)2015

pobierz


VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
E. Doroszuk – Podsumowanie VI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie … 3
M. Ryś – Wobec zagrożeń – potrzeba budowania cywilizacji miłości … 4
E. Napora – Komunikacja w rodzinie podstawą relacji z innymi … 6
M. Dziewiecki – Sens seksualności: przyjemność czy komunikowanie miłości? … 8

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 10
M. Mościńska-Ciejpa, A. Chomiaczewska – „Jestem Zdrowym Przedszkolakiem”. Z życia Przedszkola Publicznego we Wrzosowej … 11
D. Olszańska – Działalność Klubu Aktywnego Rodzica w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie … 18

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
J. Durka – Unia Europejska. Test z I etapu Powiatowego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie dla Gimnazjów zorganizowanego przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych w roku szkolnym 2014/2015 … 20
B. Harasimowicz – Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły/placówki … 23
M. Lipska – How to kill two birds with one stone? Use English and teach to release stress quickly and easily … 27
J. Mielczarek – Co rozwija, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka – w ujęciu neurodydaktyki … 29
A. Żurek – Edukacja włączająca uczniów ze spektrum autyzmu … 34

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska – Nowe formy wsparcia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie … 42
I. Bajor – Narodowe Czytanie 2015 – Warszawa w „Lalce”, Częstochowa w czasach „Lalki” – relacja ze spotkania … 45
A. Hiller, J. Janicka – XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  w PBP RODN „WOM” w Częstochowie … 46

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
A. Słowińska, A. Bańkowska-Doros – Nowe podejście do doradztwa edukacyjno-zawodowego w Częstochowie … 48
B. Tubielewicz – Urazy powstałe wskutek doświadczania przemocy w rodzinie i ich psychologiczne konsekwencje dla rozwoju dziecka … 50

EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
B. Wyderka, K. Szczurak, P. Niedzielska – „Książka moim przyjacielem” – edukacja czytelnicza w przedszkolu … 54
Edukacja ekologiczna
I. Bartkiewicz, A. Grabna, A. Lewicka – Bawmy się ekologią … 55
Edukacja regionalna
A. Krukowska, J. Stanisz – Rok Oskara Kolberga w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 w Częstochowie … 57
Edukacja europejska
R. Badura, J. Kiczorowska, P. Pełka, J. Sieja, B. Szajkowska – „Otwórzmy się na Europę” – nasz projekt w programie Erasmus+ … 60
Edukacja a języki obce
I. Fulianty – Scenariusz lekcji języka francuskiego. III etap edukacyjny. Klasa pierwsza (poziom III.0) … 64
Szkolnictwo zawodowe
K. Walasek, K. Stępień – Festiwal Techniki – promocja szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie … 68
Wychowanie i opieka
T. Pączkowski – W sieci się zaczyna… Cyberprzestępczość – cyberzagrożenia … 70
Dzielimy się doświadczeniami
A. Jałowiecka-Frania – Gimnastyka narządów artykulacyjnych. Scenariusz zajęć logopedycznych … 80

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
E. Kłopot – „Tolerancja – nasz wspólny cel” – podsumowanie projektu zrealizowanego w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”… 84
K. Korgól – Lokomotywą przez wiersze Juliana Tuwima. Scenariusz przeznaczony do przeprowadzenia zajęć w grupie dzieci sześcioletnich … 86
M. Trzewiczek – „Zabawy słowem – twórczość Juliana Tuwima”. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III w ramach konkursu na scenariusz lekcji poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima zorganizowany przez RODN „WOM” w Częstochowie … 88

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
A. Gryś, I. Baranowska – VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod honorowym patronatem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie … 96
J. Otto – Jak szkoła promuje się w środowisku lokalnym? … 67

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
A. Równy – Licencje Creative Commons i pola eksploatacji, czyli co przysługuje autorowi dzieła … 99
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć … 106

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Informacja o VI edycji programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” … 108


 

CBO - okladka 4-2015

Numer 4(98)2015

pobierz


ROK OTWARTEJ SZKOŁY
J. Wójcik – Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku przykładem otwartej szkoły … 3
A. Jakubowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach rozpoczął realizację zadań otwartej szkoły … 5

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 7
M. Wieczorek, A. Bednarska, N. Tyrek, M. Łuczak – „Częstochowa – moje miasto”. Projekt edukacyjny dla klas IV–VI … 8
J. Banasiak – Przedszkolaki z Wrzosowej dokarmiają ptaki zimą. Coroczne działania wychowawcze w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej … 10

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
J. Durka – Polska i Polacy w latach 960–1918. Test z I i II etapu Powiatowego Konkursu Historycznego dla Gimnazjów zorganizowanego przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych w roku szkolnym 2014/2015 … 16
B. Kosta – Les temps du passé au rendez-vous … 23
A. Krawczyk – Matematyczno-przyrodnicze stacje badawcze … 28
D. Liberda – Wie kann man kreativ mit Märchentexten im DaF-Unterricht arbeiten? Teil I (am Beispiel von Märchen der Brüder Grimm) … 30
M. Lipska – The importance of sleep … 36
E. Makowska – Noter ou evaluer ? … 40
K. Michalak – Podstawy współpracy nauczyciela i rodzica ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z zestawieniem bibliograficznym … 42
E. Straszak – Multimedia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie … 47
K. Wąsowicz – Oceniać, aby motywować. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży … 50

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
R. Sowada – XII Regionalne Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo czy czytanie” … 53
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Haliny Poświatowskiej pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego … 56

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W. Biel – Tolerancja dla niepełnosprawności ……… 59
E. Majchrzak, B. Bator – Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Zalecenia dla nauczycieli … 69

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
A. Stefanek – Dlaczego i jak dbamy o higienę rąk. Zajęcia dla dzieci 3–4-letnich … 72
K. Nowak – „Koszałkowe Opowieści” w Miejskim Przedszkolu nr 22 w Częstochowie, czyli spotkanie przedszkolaków z twórczością Marii Konopnickiej … 73
Edukacja kulturalna
K. Badora, A. Jakubowska – Akcje czytania w ZSP w Hutkach … 76
Edukacja zdrowotna
K. Myrcik – O zdrowiu na wesoło. III Piknik Zdrowia w Leśniczówce „Lubliniec” … 78
Edukacja historyczna i obywatelska
G. Berbesz-Kupiec – Projekt edukacyjny „Moje korzenie” … 80
Edukacja europejska
M. Słomian-Żelazny – Wielokulturowość w Edynburgu … 82
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Rozróżniamy rozmaite zjawiska dźwiękowe. Scenariusz zajęć logopedycznych … 85

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
U. Wykurz – „Czy warto zimą tropić motyle?” Projekt edukacyjny dla uczniów kl. I–II gimnazjum … 89
R. Sowada – Karnawałowe zabawy. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I–III … 95

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
K. Walasek, A. Hołodniuk – Jan Paweł II patronem Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Częstochowie … 98

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
Warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury … 101
Ruszył projekt Otwarte Drzwi do Kultury … 102
Prawo w kulturze
Prawo autorskie do nowelizacji. Co się zmienia? … 103