Archiwum – 2014

Nr 1/2014

str.

RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

G. Kawecka-Karaś Uroczysta inauguracja działalności Zespołu Niepublicznych Placówek Oświatowych prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr św. Józefa w Częstochowie 3

ROK SZKOŁY W RUCHU

K. Wąsowicz Rok szkolny 2013/2014 Rokiem Szkoły w Ruchu 5
B. Sobczak-Kuca Rok Szkoły w Ruchu w Szkole Podstawowej nr 31 w Częstochowie 7

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

G. Kawecka-Karaś Pilotażowe działania RODN „WOM” w Częstochowie realizowane w ramach modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół/placówek 14

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 16
E. Otrąbek 2014 – Rok Czytelnika 19
A. Hiller Grudzień w bibliotece 22

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Promocja czytania w działaniach Sekcji Bibliotekarskiej ZNP w Częstochowie 25
A. Grabna, B. Policińska, I. Szewczyk Działalność Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w roku 2013 27

EDUKACJA EKOLOGICZNA

J. Jagusiak Przyroda w pracy wychowawczej przedszkola 30
M. Marciniak Podsumowanie konkursu „Wkład kół Ligi w poprawę środowiska przyrodniczego poprzez działalność na różnych poziomach nauczania w roku szkolnym 2012/2013” 33
K. Stanik, B. Muszalik, B. Dorożyńska, M. Balcerek Program ekologiczny „Zaadoptuj rzekę 2013” 35

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

J. Jędryka Miejsca pamięci narodowej związane z powstaniem styczniowym w Częstochowie i regionie częstochowskim. Część 2 38
L. Pilecka Pomysł na… zajęcia warsztatowe z historii 47
G. Kościelniak Wolność zgromadzeń – fundamentalna wolność w społeczeństwie. Obecny stan prawny i perspektywy zmian 50

EDUKACJA KONSUMENCKA

K. Grochowina Nauka o społecznych wymiarach gospodarowania na podstawie ekonomii społecznej 56

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

A. Kasprzak Jak motywować uczniów do nauki? NLP jako źródło motywacji 59

WYCHOWANIE I OPIEKA

I. Poniedziałek, A. Krawczyk Mali ratownicy 62
A. Kazibudzka Uzależnienie młodzieży od gier komputerowych – diagnoza zjawiska na gruncie szkolnym 64
A. Sitek Od czego zacząć – przeciwdziałać czy działać? 71
M. Kotkiewicz Braterskie igrzyska 81

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Beim, D. Popa, O. Tukaj Jak realizowaliśmy innowację pedagogiczną „W europejskiej rodzinie” 83
A. Burzyńska Współpraca Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie z firmą ORLEN OLI Sp. z o.o. 86
B. Lis, B. Michoń Program autorski „Badam, doświadczam, eksperymentuję” w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Częstochowie 87
A. Dobrzyńska, A. Szalińska Warunki wykorzystania dramy w edukacji 89
E. Straszak Kreatywny uczeń – kreatywna szkoła 91

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

M. Puch, J. Sobczyk-Szwed, A. Sosnowska Podróżowanie po Europie z komiksami 97
S. Rudzki Comenius 2013–2015 w Gimnazjum nr 22 w Częstochowie 100
J. Paleta Julian Tuwim – poeta nie tylko dla dzieci. Scenariusz lekcji języka polskiego dla klasy 3 gimnazjum 102

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

S. Kurcab, E. Bukowska Podsumowanie Roku Tuwima w RODN „WOM” w Częstochowie 105
A. Łebek-Jurgielewicz Świąteczna gwiazdka w Szkole Podstawowej nr 8 w Częstochowie 106
P. Wiśniewski Spotkanie wigilijne w Gimnazjum w Poczesnej 108
D. Caban, A. Grabna Z Mikołajem Rejem w tle, czyli tradycje w „Piątce” 111
T. Majchrzak, E. Stamik XXII edycja Salonu Artystycznego w Gimnazjum nr 18 112
V. Gut, I. Sitek, R. Sowada, A. Wieczorek Nocne harce w bibliotece, czyli nietypowy jubileusz szkoły 115
J. Kosowska-Zawisza Konferencja Samorządów Uczniowskich Szkół Podstawowych Powiatu Kłobuckiego 117

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 118
Muzeum Częstochowskie 119

Nr 2/2014

str.

RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

I. Walczak-Dądela, A. Kołodziej Jubileusz 20-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie 3
K. Walasek, A. Orman-Kazik Festiwal Techniki w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie 6

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

T. Karoń – E-podręcznik nowoczesne rozwiązanie w polskiej edukacji 8

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 12
A. Hiller, A. Dąbrowska Przedszkolaki w podróży – z Misiem Unisiem poznajemy sąsiadów 15
A. Hiller, A. Dąbrowska VII Bajkowe Spotkania w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom” 16
J. Resakowska, A. Janas, K. Małasiewicz, M. Krzemińska Dyktuś 2014. Miejski konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkoł podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy 17
J. Janicka XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom już za nami 20

Wymiana doświadczeń

R. Sowada „Biblioteka bliżej czytelnika”. X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 22
K. Żurawska Impreza czytelnicza w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku 25

EDUKACJA EKOLOGICZNA

E. Moskalik, E. Dróżdż X Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Nasza Jura – rośliny naszych okolic” 27

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

G. Kościelniak Proces legislacyjny w Polsce 29
R. Piotrowski, A. Hołodniuk Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w Częstochowie” 12 maja 2014 34

EDUKACJA EUROPEJSKA

D. Sękala Lelowscy gimnazjaliści w Altötting 37
E. Bieniek, I. Sitek, R. Sowada Europa, jakiej nie znamy 40
M. Cipcińska Relacja z wizyty studyjnej „Easing transition from school to VET in Bavaria” 44

EDUKACJA REGIONALNA

B. Łysak Ludowość, regionalizm w naszej szkole… Rok Oskara Kolberga 47

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

A. Parzyńska Obraz, dźwięk, słuch i ruch, czyli nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku przedszkolnym 48
B. Buczkowska-Staniec Z angielskim na co dzień w przedszkolu 50
A. Larysz Dlaczego warto już w przedszkolu uczyć języków obcych? 53
E. Nieszporek Lekcja języka obcego z wierszem… wyzwaniem? 55
M. Zięba, I. Canghelaris, R. Chrostowska Konkurs piosenki angielskiej „English kids song” 57
J. Suliga, A. Kloczkowska II Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim 59

WYCHOWANIE I OPIEKA

B. Lis, B. Michoń Bezpieczeństwo priorytetem w życiu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Częstochowie 60
B. Wyderka, A. Urbańska, A. Harast, K. Szczurak W zdrowym ciele – zdrowy duch 63

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

E. Liszaj „Świat i człowiek stanowią jedność”. Edukacja Kosmiczna w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie 65
A. Motyka, B. Kudławiec, I. Jamro „Matematyka nie musi być nudna” – rola konkursu w procesie dydaktycznym 70
G. Podczarska „Tydzień Kultury” w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie 73
M. Bokwa Promocja szkoły w środowisku lokalnym 75
Z. Pośpiech Z doświadczeń i przemyśleń nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie 80

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

K. Wilk, E. Pidzik „e-Tutoring w wiejskiej szkole”. Raport końcowy 84
M. Szczepańska „Kim jest figlarny Julek?” Scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej w ramach konkursu na scenariusz lekcji poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima 88
E. Bukowska Obywatelu, czy jesteś świadomy swoich praw? Scenariusz dla uczniów gimnazjum do wykorzystania na godzinie z wychowawcą, wiedzy o społeczeństwie lub języku polskim, dotyczący praw obywateli w Unii Eur 94

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Szydłowska Pułaski pod patronatem Akademii Obrony Narodowej 100
J. Otto, I. Walczak 90 lat minęło… 102
I. Walczak-Dądela, I. Krysian, A. Kołodziej VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zaprasza gimnazjalistów 104
A. Śliwowska Wiośnie na spotkanie 106
T. Gwóźdź „Przebierańce” 107
E. Bukowska Niecodzienny gość w Koniecpolu 108

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 109
Muzeum Częstochowskie 110

Nr 3/2014

Częstochowski Biuletyn Oświatowy

pobierz_dc

NOWA  ROLA  PLACÓWEK  DOSKONALENIA
K. WilkRODN „WOM” w Częstochowie bliżej szkoły i placówki. Prezentacja oferty edukacyjnej na rok szkolny 2014/2015     3

PRZYKŁADY  DOBREJ  PRAKTYKI
A. KonopkaRozwijamy swoją siłę, wytrzymałość i odwagę poprzez ćwiczenia i zabawy z liną. Konspekt zajęć z wychowania fizycznego dla klas I–III szkoły podstawowej      7
Ż. Trąbczyńska„Aby zdrowym być, trzeba umieć żyć” – szkolna debata alternatywą na realizację zadań z zakresu edukacji zdrowotnej      10
A. Dobrzyńska, A. SzalińskaPlan zajęć ruchowych z elementami tańca wg B. Strauss, C. Orffa, E.J. Dalcroze’a, Klanzy i W. Sherborne dla grupy 3–5-latków      13
A. Ryś, E. ŁękawaRozwijamy talenty uczniowskie      21
M. Mościńska-CiejpaOgólnopolski Dzień Przedszkolaka w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej      23
M. KiperProjekty edukacyjne i akcje promujące ruch, zdrowe odżywianie i bezpieczeństwo zrealizowane w Przedszkolu we Wrzosowej w 2014 roku      25

ROK  SZKOŁY  ZAWODOWCÓW
K. Myrcik Budownictwo bez granic      33

FORUM  BIBLIOTEK  I  BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. LipniewskaPubliczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług      35
J. JanickaNarodowe Czytanie „Trylogii” Henryka Sienkiewicza w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie      38
K. Kucharzewska„Podróż do Krainy Radości” w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie      40
E. OtrąbekNajstarsze zbiory Publiczej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie. Część pierwsza – druki zwarte      41

Wymiana doświadczeń
R. SowadaW Jubileuszowym Roku Czytelnika      48

EDUKACJA  EKOLOGICZNA
A. KrawczykEnergetyka jądrowa – szansa czy zagrożenie dla ludzkości?      52

EDUKACJA  HISTORYCZNA I  OBYWATELSKA
J. Durka – Henryk Sławik (1894–1944). Rys biograficzny do wykorzystania podczas zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkole      55
R. Piotrowski, A. Hołodniuk Częstochowianie w Marszu do Niepodległej      57
M. Fiszer, A. KościukiewiczProjekt „Zabytkowa Częstochowa”      60

WYCHOWANIE  I  OPIEKA
B. Lis, B. MichońRola rodziców w życiu Miejskiego Przedszkola nr 2 w Częstochowie     62
K. KukułaDziecko z autyzmem w przedszkolu specjalnym. Realizacja projektu „Tęczowe przedszkole”      64
A. Stefańska-Wilk„Gram, bo muszę…”. Profilaktyka uzależnień od gier komputerowych wśród młodzieży      67

DZIELIMY  SIĘ  DOŚWIADCZENIAMI
B. Buczkowska-StaniecPlan daltoński – kreatywnym rozwiązaniem w edukacji przedszkolnej      69
K. GrochowinaDiagnoza w projektach      76

PROJEKTY,  PROGRAMY,  SCENARIUSZE
J. Wróbel „Od przedszkola do technikum” – spostrzeżenia i refleksje ze stażu nauczycieli w placówkach oświatowych w Finlandii      78
U. Wykurz Z wizytą w Gimnazjum im. Bajkowych Bohaterów. Scenariusz apelu z okazji Dnia Nauczyciela      81
M. ZiółkowskaZ Julianem Tuwimem lokomotywą przez wiersze dla dzieci. Scenariusz zajęć o charakterze zabawy fabularyzowanej poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima      85

KOMUNIKATY
Filharmonia Częstochowska      91
Muzeum Częstochowskie      92

 

Nr 4/2014

Częstochowski Biuletyn Oświatowy

pobierz_dc

ROK  SZKOŁY  ZAWODOWCÓW
Z. GajdaPraktyki zagraniczne w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie     3
K. DworokRolnik kształcony inaczej?     5

PRZYKŁADY  DOBREJ  PRAKTYKI
K. WilkZaproszenie do współpracy      6
A. Konopka„Turniej rycerski”. Propozycja zajęć ruchowych w kl. I–III szkoły podstawowej      7
A. Dobrzyńska, A. SzalińskaDzień Przedszkolaka”. Scenariusz zajęć dla dzieci 5–6-letnich      9
M. Mościńska-CiejpaPasowanie na przedszkolaka. Scenariusz uroczystości      10
S. Kaniewska„Motywacja uczniów do nauki poprzez aktywne nauczanie z użyciem narzędzi ICT – obszar matematyczno-przyrodniczy”      17
J. Idzikowska, A. StefanekScenariusz zajęć z zakresu wychowania komunikacyjnego we współpracy z WORD w Częstochowie      20

FORUM  NAUCZYCIELI  KONSULTANTÓW
D. LiberdaAlle gegen einen – Mobbing und Gewalt an Schulen      24
E. StraszakDlaczego warto rozmawiać z uczniami o życiu i czynach Henryka Sławika, czyli o wartościach najważniejszych i ponadczasowych      26
G. Bochenkiewicz Jak budować partnerstwo szkoły z rodzicami uczniów. Rozważania praktyczne ze szczególnym uwzględnieniem zebrania klasowego      28

FORUM  BIBLIOTEK  I  BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
K. KucharzewskaPowiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Tadeusza Różewicza pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego      34
J. ResakowskaNajstarsze zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie. Część druga – czasopisma      36

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
J. Górecka, D. KulawiakDzień Pluszowego Misia      43

FORUM  PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
A. Włodarek, L. RubikDojrzałość szkolna a lęki dziecięce      44
E. RusekJak porozumiewać się z dziećmi, gdy one dorastają?      46

EDUKACJA  W  TEORII  I  PRAKTYCE

Edukacja historyczna i obywatelska
E. StraszakRok 2014 – Rokiem Henryka Sławika. Sprawozdanie z konferencji popularno-naukowej w RODN „WOM” w Częstochowie      48

Edukacja europejska
A. KowalikGimnazjum w Lelowie gościło przyjaciół z Bawarii      50

Wychowanie i opieka
E. NaporaWsparcie społeczne dziadków, czyli kto i z czego jest zadowolony      54

AKADEMIA  WYCHOWAWCY
U. Mielczarek„Akademia Wychowawcy”. Jak uniknąć sytuacji trudnych w klasie szkolnej?      57
M. KrakowskaUczeń z dysleksją i dysgrafią w klasie szkolnej      59
A. WójcikUczeń ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki      62
J. GęsiarzAgresor i ofiara przemocy w klasie szkolnej i na przerwie, rola nauczyciela     64

RAZEM  Z LEGALNĄ  KULTURĄ
I. ForyśOferta Legalnej Kultury skierowana do nauczycieli i uczniów      66

Strefa edukacji
J. MantheyCo komu wolno, czyli o prawie autorskim      68
Strony internetowe dla uczniów      77

Prawo w kulturze
Odpowiedzi prawnika dotyczące wykorzystania prawa autorskiego w pracy, w szkole/bibliotece      79

PROJEKTY,  PROGRAMY,  SCENARIUSZE
B. Buczkowska-StaniecW dziecięcym świecie wierszy Juliana Tuwima. Scenariusz zajęć otwartych z rodzicami      81

INFORMACJE  I  KOMUNIKATY
Informacja o V edycji programu edukacyjnego
„Żyj smacznie i zdrowo”      89
Filharmonia Częstochowska      90
Muzeum Częstochowskie      91