Numer 2(96)2015


CBO - okladka 2-2015
Numer 2(96)2015

pobierz


ROK SZKOŁY ZAWODOWCÓW
M. Żyłka – Regionalna Konferencja „Nowoczesne szkolnictwo zawodowe” pod Honorowym Patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty …3
J. Walczak – #dobryZAWODnik ReZigiusz i Joanna Walczak z ZSOT w Lublińcu – wizytówki polskiego szkolnictwa zawodowego …7

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy …9
M. Grygo – Projekt „Młodzi dla świata – Zrównoważony rozwój” …10
J. Banasiak – Powitanie wiosny – spotkanie integracyjne przedszkolaków z uczniami szkoły podstawowej …16

EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Edukacja wczesnoszkolna
C. Langier – Wykorzystanie teatrzyków Kamishibai do rozwijania kompetencji językowych dzieci …19
Edukacja przez sztukę
B. Zielińska-Lisakowska, B. Jaskulska – 9 lat działalności grupy teatralnej „Cicho-Sza” w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Lublińcu …22
R. Kaflik – Fotografia narzędziem aktywizującym w Zespole Szkół Specjalnych nr 45 w Częstochowie…24
U. Wykurz – Młodość w czasach punk rocka. Program edukacji filmowej w praktyce szkolnej …26
Edukacja ekologiczna
M. Jasińska, B. Pusz – Plany zadań ochronnych obszarów Natura 2000 …30
B. Lis, B. Michoń – „Ekomoda” – Warsztaty w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Częstochowie
…36
Edukacja historyczna i obywatelska
G. Berbesz-Kupiec – Projekt edukacyjny „Śladami pamięci. Ocalić od zapomnienia” …38
J. Durka – Zbrodnia katyńska – rocznicowa konferencja popularnonaukowa upamiętniająca ofiary sowieckiego totalitaryzmu …43
Edukacja regionalna
A. Krukowska – Dziecięce zabawy naszych babć i dziadków. Scenariusz zajęć z zakresu edukacji regionalnej …45
M. Stępień – W setną rocznicę bitwy pod Gorlicami – inaczej i więcej …48
Edukacja a języki obce
I. Fulianty – Program Koła Miłośników Języka Francuskiego w gimnazjum …52
Wychowanie i opieka
K. Korgól, I. Staszowska – Konferencja naukowa nt. „Dziecko ze spektrum autyzmu w placówce oświatowej” w Koniecpolu …55

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI
K. Grochowina – Diagnoza potencjałów i zarządzanie różnorodnością – paleta profili nastolatków …58
A. Jałowiecka-Frania – Usprawnianie aparatu oddechowego oraz fonacyjnego. Scenariusz zajęć logopedycznych …60

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
M. Kotowska – Projekt „Odyseja Umysłu” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Hutkach … 64
K. Żurawska – Projekt edukacyjny „Moja ulubiona książka” w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku …66
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
L. Pilecka – Sto lat ze Stanisławem Ligoniem …69
J. Mazur-Broncel – Jubileusz X-lecia współpracy Przedszkola Miejskiego nr 4 z Miejsko-Powiatową Biblioteką Publiczną im. J. Lompy w Lublińcu …71

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
S. Kurcab – Warsztaty plastyczne w ramach Światowego Tygodnia Mózgu w RODN „WOM” w Częstochowie …74
D. Liberda – Kurzfilme im DaF-Unterricht. Filmy krótkometrażowe na lekcji języka niemieckiego …76
FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
R. Sowada – XI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Biblioteka – priorytety i pomysły” …82
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
J. Resakowska – Dyktuś 2015. Miejski Konkurs Ortograficzny dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy …85
I. Bajor – W bibliotece (nie) STRASZY …87
Biblioteki szkolne
A. Grabna – Biblioteka sercem szkoły …89

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
I. Foryś – Kultura Na Widoku – multimedialny projekt z zakresu upowszechniania kultury …91
Strefa edukacji
J. Manthey – O plagiacie i jego konsekwencjach …92
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć …100