Numer 1(95)2015


CBO-okladka-1-2015-PRZOD
Numer 1(95)2015

pobierz


ROK PAMIĘCI OFIAR TRAGEDII GÓRNOŚLĄSKIEJ 1945
D. Węgrzyn – „Mieli wrócić za czternaście dni”. Fragment relacji z pobytu w łagrze Ignacego Kowola deportowanego do ZSRS w 1945 roku … 3
J. Durka – Recenzja książki „Wywózka. Deportacja mieszkańców Górnego Śląska do obozów pracy przymusowej w Związku Sowieckim w 1945 r. Faktografia – konteksty – pamięć” … 7
E. Straszak – Tragedia Górnośląska 1945 – krótki rys historyczny … 9
E. Barczyk – Tragedia Górnośląska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze w oparciu o zbiory PBP RODN „WOM” w Częstochowie … 12

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 14
B. Cierpiał – Dni Ziemi z „Rzekotką” w Szkole Podstawowej w Jamkach-Korzonku … 15
A. Konopka – Realizacja innowacji pedagogicznej „Przede wszystkim… bezpiecznie” … 18

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
E. Makowska – Autonomie des apprenants … 23

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, I. Szewczyk – Działalność Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w roku 2014 … 26
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
M. Małek – Zajęcia językowe i multimedialne w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN
„WOM w Częstochowie … 30
K. Kucharzewska – Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie partnerem w realizacji zespołowych projektów edukacyjnych… 31

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
E. Rusek – Przemoc wśród dzieci – jak przeciwdziałać. Wskazówki dla rodziców i wychowawców … 35
C. Krawczyk – Częstochowscy psychologowie w służbie zdrowia i szkolnictwa specjalnego w latach 1948–1965 … 37

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przez sztukę
A. Błoch – Metoda kształcenia muzycznego według Emila Jaques-Dalcroze’a … 39
K. Badora, A. Jakubowska – „Cała Polska czyta dzieciom” w ZSP w Hutkach … 43
Edukacja wczesnoszkolna
C. Langier – Storyline jako metoda aktywnego uczenia się w edukacji wczesnoszkolnej … 45
Edukacja ekologiczna
B. Wyderka, A. Urbańska, A. Harast, K. Szczurak – Program profilaktyki zdrowego żywienia w przedszkolu „Wiem, że dobrze jem” … 52
Wychowanie i opieka
M. Kotkiewicz – Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Częstochowie … 54
Dzielimy się doświadczeniami
K. Grochowina – Jak zachęcić nastolatków do pracy nad sobą? … 55

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
N. Sienkiewicz-Maj – Bądź uczciwy w Internecie … 58
Strony internetowe dla uczniów … 60
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć … 62
I. Foryś – Warsztaty Legalnej Kultury w Częstochowie … 64

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
J. Pawłowska-Kramer – Projekt „Euronet 50/50 max” – edukacyjna konieczność i wyzwanie dla całego społeczeństwa … 65
U. Wykurz – Z kulturą mi do twarzy … 72

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
A. Gryś, M. Witkowska – „Nie ma siły większej niż prawdziwa miłość”. Obchody Dnia Patrona w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie … 75
L. Pilecka – Wolontariuszka z Chin gościem Zespołu Szkół w Truskolasach w ramach programu „Global Citizen” … 81
T. Gwóźdź – Gminne Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach laureatem Konkursu „Tu
mieszkam, tu zmieniam” … 83

PEDAGODZY PASJONACI I ICH DZIAŁANIA
J. Durka – Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych – rys historyczny … 84

INFORMACJE I KOMUNIKATY
M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada – Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej” … 86
Filharmonia Częstochowska … 89
Muzeum Częstochowskie … 91