Archiwum – 2013

Nr 2013/1

str.

RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

G. Bochenkiewicz V Turniej Melomana w Szkole Podstawowej im. E. Reszke w Borownie 3
E. Stamik, H. Sikora XXI edycja Salonu Artystycznego w Gimnazjum nr 18 w Częstochowie 5
M. Orszulak, M. Witkowska Jan Matejko – patron szkoły inspiracją dla uczniów i nauczycieli 9
J. Malasiewicz, M. Orszulak, R. Budzanowski VI Powiatowy Konkurs Poezji i Pieśni Patriotycznej 10
E. Gąszczak Jubileusz 55-lecia szkoły i nadanie jej sztandaru 12
G. Wojtasik Koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 5 w Częstochowie w Ośrodku Promocji Kultury „Gaude Mater” 13
W. Struska, M. Maciejewska, D. Gabryś Kulinarne podróże przedszkolaków 14
G. Bochenkiewicz Uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego 15

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

Wideokonferencje dla dyrektorów szkół/placówek

G. Kawecka-Karaś Konferencje online dla kadry kierowniczej – wspomaganie szkół/placówek na podstawie zmiany Rozporządzenia MEN w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli 17

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 19
K. Kucharzewska Biblioterapia, bajkoterapia i baśnioterapia. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii 23

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Wielozadaniowość nauczyciela bibliotekarza 30
A. Grabna Biblioteka filarem szkoły – miejsce spotkań z kulturą 33
I. Walczak, J. Otto „W świecie baśni i legend”. Projekt czytelniczy w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie 36

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

E. Łękawa, A. Ryś Miejski Konkurs Plastyczny „Miejsca w Polsce, które warto odwiedzić” 38

EDUKACJA EKOLOGICZNA

M. Marciniak Podsumowanie konkursu „Akcja członków kół Ligi Ochrony Przyrody na rzecz środowiska w roku szkolnym 2011/2012” 41

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

G. Kościelniak Zasady funkcjonowania naczelnego organu kontroli państwowej – zakres oraz kryteria kontroli sprawowanej przez Najwyższą Izbę Kontroli 43
J. Jędryka Dzieje częstochowskich pomników Józefa Piłsudskiego 46
J. Durka Teodor Cieszkowski (1833–1863) – bohater powstania styczniowego 54
L. Pilecka, ks. S. Rasztar Pamięć o powstaniu styczniowym wśród lokalnej społeczności Truskolasów 57
A. Włodarczyk-Peszke Szkole Podstawowej w Kruszynie patronują Powstańcy Styczniowi 60

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

E. Nieszporek Słownictwo na zajęciach języka obcego/angielskiego – nietypowe, nieszablonowe techniki pracy 63

WYCHOWANIE I OPIEKA

D. Kaczmarek „Akademia Ucznia” 67
M. Kotkiewicz Hufcowy Dzień Myśli Braterskiej 70
I. Golc, E. Tomza Promocja zdrowia w Szkole Podstawowej nr 25 im. S. Staszica w Częstochowie 71

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

E. Pidzik, K. Wilk Podsumowanie I edycji szkoleń w ramach projektu systemowego pn. „e-Tutoring w wiejskiej szkole” 74
W. Gała Projekt edukacyjny pod hasłem „Usta milczą, dusza śpiewa: La la la łabędziem być! Dlaczego nie umiem głośno mówić o tym, co myślę i czuję?”. Wykorzystanie Facebooka na lekcjach języka polskiego 77
J. Mielczarek, A. Wróblewska, I. Pilińska „Mamo, Tato chcę do szkoły” – projekt MEN dotyczący przyjaznej adaptacji dzieci w edukacji szkolnej 79
S. Kansy, A. Lach III Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji w Lublińcu 82
Z. Gajda, A. Czeremuszkin, B. J. Ertelt Zapobieganie przerywaniu nauki zawodu poprzez badanie kompetencji uczniów – innowacyjne narzędzie dla nauczycieli i doradców 85

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

W. Struska, M. Maciejewska, D. Gabryś Scenariusz warsztatów kulinarnych dla przedszkolaków pod hasłem „Karnawałowo – tłustoczwartkowo” 87
B. Buła, ks. P. Bil „Totus Tuus”. Montaż słowno-muzyczny z okazji I rocznicy beatyfikacji Jana Pawła II  90

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

T. Jankowska Wspomnienie o koleżance, Zosi 94

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Nowak, I. Sitek, R. Sowada Rok Janusza Korczaka za nami 96
M. Ciecierska Rok Janusza Korczaka w Szkole Podstawowej w Kościelcu 98
A. Czeremuszkin, Z. Gajda, B. J. Ertelt, J. Górna Transfer innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych – projekt PraeLAB Leonardo da Vinci. Współpraca Akademii im. J. Długosza w Częstochowie i Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. S. Żeromsk 100
B. Zemła Współpraca Gimnazjum nr 17 w Częstochowie z Akademią Wychowania Fizycznego w Katowicach. Informacja o Siatkarskim Ośrodku Szkolnym 102
A. Lach Praca z uczniem uzdolnionym polonistycznie w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu 103
L. Pilecka Nad wszystkim czuwał duch Stanisława Ligonia 105
A. Możdżeń Spotkanie z Olkiem Klepaczem w Szkole Podstawowej nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie 107
M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada IV Wojewódzki Konkurs Poetycki „Pamięci Haliny Poświatowskiej” 108

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 110
Muzeum Częstochowskie 112

Nr 2013/3

str.

RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

B. Golachowska Tajemniczy ogród w Szkole uczącej się 3
J. Siorek Uroczystość nadania Szkole Podstawowej nr 36 w Częstochowie imienia Polskich Olimpijczyków, przekazania szkole sztandaru 5

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

G. Kawecka-Karaś Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2013/2014 tematem konferencji online dla kadry kierowniczej w ramach wspomagania szkół/placówek, 4 września 2013 r. 9

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

M. Stelmach-Kwoka Mutyzm selektywny 11

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 15
J. Resakowska, A. Janas, K. Małasiewicz, M. Krzemińska, A. Grabowska „Dyktuś” 2013. Miejski konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy 18

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie w latach 2011–2013 20

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

E. Straszak Jerzy Duda-Gracz i jego „Golgota” 26

EDUKACJA EKOLOGICZNA

A. Możdżeń, E. Dróżdż, E. Moskalik Kochamy przyrodę 30
A. Grabna Najbliższe środowisko w oczach młodych dziennikarzy, czyli podsumowanie konkursu na „Szkolną Gazetę z Dodatkiem Ekologicznym” 32

EDUKACJA EUROPEJSKA

M. Bokwa Projekty konkursowe i systemowe realizowane w latach 2007–2013 ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w placówkach oświatowych prowadzonych przez  34
„Europo witaj nam w przedszkolu” 39
E. Bieniek, I. Sitek, R. Sowada, M. Bąbińska Pilotażowy projekt szkolny „Poznajemy Europę” 41
J. Starnawska-Przydacz Teatralna podróż monety… 44

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

E. Nieszporek Atrakcyjna lekcja języka angielskiego po wakacjach 53

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

R. Szymala, E. Gregorczyk Programy wspomagające w edukacji przedszkolnej realizowane w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Częstochowie 56
R. Chodzyńska Innowacyjne formy pracy z dzieckiem przedszkolnym w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 3 w Lublińcu 59
J. Otto, I. Walczak Rozwijamy talenty uczniowskie, czyli zabawa w teatr 61
I. Sokołowska, S. Kaniewska Porównanie systemu edukacji w Hiszpanii, Słowacji, Bułgarii i Polsce – warsztaty nauczycieli i uczniów w ramach programu Comenius realizowanego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Słowiku 65
M. Sieczka Tablica interaktywna – jestem za! 67
A. Krawczyk Praca z uczniem uzdolnionym technicznie 69
K. Myrcik Ze Śląska do Norwegii. 18 hotelarzy z Lublińca zrealizowało zagraniczny staż w luksusowym hotelu niedaleko Trondheim 72
M. Weber Dobre żywienie to wyzwanie… – sprawozdanie z uczestnictwa w warsztatach programu Grundtvig 76

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

A. Kołodziejczyk „To jest gimnazjum” – projekt w gminie Konopiska 81
B. Bielinska, B. Dąbrowska Jasełka – Gwiazda Nadziei. Szkolne Koło Dramatyczne „Re-Be-Ka” 82

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

R. Sidorkiewicz Jolanta Madej – szkic do portretu wybitnej artystki i pedagoga 86

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

J. Wójcik Obraz to milcząca poezja, a poezja to mówiący obraz – konkursy inspirowane twórczością Juliana Tuwima w Zespole Szkół im. B. Prusa w Garnku 88
K. Wrzesińska Wiosna pełna wrażeń w gminie Ciasna 91
Z. Wiewiórowska, I. Rydel, J. Nowak Na spotkanie z kulturą Imperium Rzymskiego 93
T. Gwóźdź „Wakacje czas zacząć” – Hutki 2013 95

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 96

Nr 2013/2

str.
A. Burzyńska, M. Fiszer Częstochowski Dzień Pamięci. Upamiętnienie ofiar Zbrodni Katyńskiej 3
G. Wojtasik „Nuto święta, Ojczyzno…” Koncert pieśni patriotycznych w 73. rocznicę Zbrodni Katyńskiej 5
A. Hołodniuk Festiwal Nauki w Zespole Szkół Technicznych 6
J. Żmudziński Więcej autentyczności, mniej naśladownictwa… XV Częstochowski Przegląd Gazet Szkolnych 7
G. Bochenkiewicz Dyrektor RODN „WOM” w Częstochowie w gronie „Przyjaciół Dekady”. Dziesiąta Gala w SOSW nr 5 w Częstochowie 12

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

Wideokonferencje dla dyrektorów szkół/placówek

A. Perczak Konferencje online dla kadry kierowniczej – wspomaganie szkół/placówek 13

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 15
J. Janicka Laury dla biblioteki 18
A. Dąbrowska Baśniowy pociąg do Europy zakończył podróż 19
A. Hiller VI Bajkowe Spotkania w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie 21
A. Dąbrowska, I. Bajor Zaczytany korowód 22

Wymiana doświadczeń

R. Sowada IX Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 24
A. Pollak-Olszowska W jaki sposób bibliotekarz może przekazać współczesnemu uczniowi wiedzę na temat II wojny światowej? 26
A. Grabna Czy książki nadal interesują młodzież?, czyli „Historia książki od starożytności do współczesności” 28

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

E. Straszak Nauczanie wątkowe w ramach przedmiotu historia i społeczeństwo w świetle nowej podstawy programowej 30
D. Opałka Był taki czas… 32
J. Jędryka Niektóre pomniki częstochowskie 34

EDUKACJA KONSUMENCKA

G. Kawecka-Karaś, G. Bochenkiewicz Społeczna odpowiedzialność biznesu tematem konferencji w RODN „WOM” w Częstochowie 42

WYCHOWANIE I OPIEKA

B. Brewka, M. Siluk, A. Stępniewska Zdrowie to wartość, zatem… 45
Ks. dr M. Sztaba Wychowanie tak, ale jakie? W poszukiwaniu adekwatnego wychowania 47
I. Jamro, M. Jamro Dialog w rodzinie jako metoda zapobiegania patologiom społecznym 50
D. Wołyniec Budowanie dobrej relacji nauczyciel – rodzic warunkiem współuczestnictwa w wychowaniu dziecka 57
M. Kotkiewicz Częstochowski Hufiec w działaniu 59

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

M. Marciniak Sposoby motywowania uczniów do nauki biologii i nie tylko  61
E. Gaura Wiedza jako potencjał rozwojowy dzisiejszych organizacji 64

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

I. Zawada Projekt edukacji twórczej z wykorzystaniem działań plastycznych i muzycznych 69
A. Jędrzejak „Matematyka na co dzień – matematyka wokół nas”. Projekt edukacyjny realizowany w roku szkolnym 2012/2013 73
J. Durka Powstańcy styczniowi – próba charakterystyki zbiorowej. Scenariusz lekcji fakultatywnej w III klasie gimnazjum 75
U. Wykurz Zostały im tylko pamiętniki: Podróż po Orbicie Wspomnień z królem Maciusiem 79

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2012/2013 w szkołach podstawowych i gimnazjach z terenu Delegatury Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 82
P. Nita Dekada doświadczenia ALA 91
B. Michoń, B. Lis Przedszkole niezastąpionym etapem w rozwoju każdego dziecka 95
A. Ściążko, E. Twardoch Sześciolatki w szkole 98
A. Ryś, B. Cyndecka, E. Łękawa Konkursowy zawrót głowy w Szkole Podstawowej nr 14 w Częstochowie – wspieranie talentów uczniowskich 101
M. Krok, M. Wrzalik-Bruś Samorządność uczniowska w Zespole Szkół w Rzerzęczycach 104

KOMUNIKATY

Muzeum Częstochowskie 107

Nr 2013/4

str.

RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH

A. Hiller X Jubileuszowy Rodzinny Jurajski Piknik Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 5 w Częstochowie 3
M. Cichoń Otwarcie świetlicy szkolnej oraz szkolnej pracowni decoupage w Gimnazjum nr 8 im. Polskich Olimpijczyków w Częstochowie 4
J. Mielczarek „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dzieci w przedszkolu”. Seminarium w ramach III Zjazdu Polskiego Komitetu Światowej Orga-nizacji Wychowania Przedszkolnego OMEP 6
M. Smak Jubileusz „Dwudziestki” 7

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA

B. Harasimowicz Oferta wspomagania szkół/placówek w RODN „WOM” w Częstochowie a nowy system doskonalenia nauczycieli 9

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 11
K. Kucharzewska Biblioterapia i arteterapia w pracy z uczniem niepełnosprawnym, upośledzonym i o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej B 13

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Dziesięć lat współpracy 18
J. Kabus Użyteczność częstochowskich zbiorów bibliotecznych w nauczaniu języka niemieckiego 20
I. Sitek, R. Sowada, A. Wieczorek Sesja „Powstanie styczniowe w regionie częstochowskim” kolejnym przedsięwzięciem biblioteki szkolnej 23
K. Kucharzewska Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Juliana Tuwima 24

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

J. Jędryka Miejsca pamięci narodowej związane z powstaniem styczniowym w Częstochowie i regionie częstochowskim. Część 1 27
G. Basiński Tajny zespół piłki nożnej Robotniczego Klubu Sportowego „Raków” Częstochowa w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945 36
A. Organa, A. Orman-Kazik „Częstochowa – dzieje militarne miasta i regionu”. Gra edukacyjna typu memory 39

EDUKACJA KONSUMENCKA

E. Straszak Społeczna Odpowiedzialność Biznesu i jej praktyczne pojmowanie – I Wojewódzki Turniej Debat Oksfordzkich 41

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

E. Nieszporek Nauka języka obcego przychodzi łatwiej… 45
M. Lipska Angielski z morałem 48

WYCHOWANIE I OPIEKA

J. Mielczarek, B. Bieda „Jak radzić sobie z niepełnosprawnością dziecka”. Forum dla nauczycieli i rodziców dzieci o specjalnych potrzebach eduka-cyjnych 52
A. Kazibudzka Uzależnienie młodzieży od gier komputerowych – diagnoza zagrożeń 55
A. Krawczyk Czym skorupka… Warsztaty pierwszej pomocy przedmedycznej dla najmłodszych 57
M. Kotkiewicz Częstochowskie harcerstwo wyróżnione 59

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Berg-Królica Zabawy z komputerem w Przedszkolu Gminnym nr 2 w Kłobucku 60
M. Kowalik, M. Hain, J. Szaforz Wolontariat w naszej szkole 64
J. Smolińska Wystawa Piękna 66
M. Marciniak Subiektywne spojrzenie na Comeniusa 69
A. Krawczyk, S. Jabłoński Pierwsza pomoc przedmedyczna – łańcuch przeżycia 70
A. Toborek „Świetlica szkolna w gimnazjum? I co właściwie można tam robić?…” 72

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE

J. Starnawska-Przydacz Promocja „Podróżującej monety” 74
J. Jamro, M. Stępień W poszukiwaniu autorytetu… O działaniach wokół wyboru patrona 76
E. Bukowska Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego – scenariusz uroczystości 81
B. Bielinska, B. Dąbrowska Młodość bez uzależnień. Scenariusz i spektakl „STOP Uzależnieniom” 87

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

J. Madej Nasz nauczyciel – mistrzem słowa 90

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Organa, A. Orman-Kazik Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie – z myślą o przyszłości i refleksją o minionych wydarzeniach 93
I. Golc, E. Tomza „Uratować, znaczy żyć”. V Konkurs Pierwszej Pomocy Przedmedycznej 95
T. Gwóźdź Warsztaty „Joga śmiechu” w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. M. Kopernika w Hutkach 97

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 98
Muzeum Częstochowskie 99