Archiwum – 2009

Nr 3/2009

str.

Reforma programowa

B. Harasimowicz Systemowe wdrażanie nowej podstawy programowej 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

M. Jabłońska Ach, tworzyć, tworzyć… Twórczość plastyczna uczniów Szkoły Podstawowej Sokole Pole w Lgoczance 5

EDUKACJA EKOLOGICZNA

M. Matyas Ekologicznie przez cały rok 7
A. Niemiec Program zajęć pozalekcyjnych „Koła Młodych Ekologów” 9

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

J. Zdański Rasistowska ideologia III Rzeszy wobec Słowian i jej polityczne implikacje 16
M. Romański Tajne nauczanie na terenie gminy Olsztyn w latach 1939–1945 22
G. Bochenkiewicz Od czasów minionych ku przyszłym, czyli o wychowaniu do wartości w oparciu o lokalne miejsca pamięci 25

EDUKACJA EUROPEJSKA

M. Pieńkowska Raport z międzynarodowego kursu „Kompetencje kluczowe nauczycieli” 29
G. Sikora-Szczygieł Wymiana uczniowska między Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni a Bodensee – Schule w Friedrichshafen w Niemczech 32

EDUKACJA REGIONALNA

G. Makles Scenariusz zajęć ze ścieżki edukacyjnej – Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie realizowanych w świetlicy szkolnej 34

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

K. Michalak, M. Kania, M. Pieńkowska Zestawienie bibliograficzne z kwartalnika „Forum English Teacher” z zakresów: rozumienie ze słuchu i tworzenie wypowiedzi ustnych 37

WYCHOWANIE I OPIEKA

D. Tomalska, B. Klecha Każdy dzień w naszym przedszkolu jest ciekawy 39
M. Duda, E. Stolczyk Rozwijanie zainteresowań czytelniczych w ramach kampanii „Cała Polska czyta dzieciom” 42

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

B. Golachowska, A. Jałowiecka-Frania Mały Powstaniec – Wielki Patron. Nadanie imienia placówce oświatowej na przykładzie Szkoły Podstawowej nr 52 w Częstochowie 45
T. Kała, J. Górnik Przewodnik do pracy samokształceniowej dla uczniów z trudnościami w poprawnej pisowni pt. „130 dni w krainie ortografii” 49

PROGRAMY, SPRAWDZIANY, SCENARIUSZE LEKCJI

J. Szejn Scenariusz uroczystości rozpoczęcia nowego roku szkolnego „My – Pierwszaki – Ślubujemy!” 50
E. Krześ Scenariusz lekcji wychowawczej – Tworzymy „Kodeks moralny” Małego Powstańca 52
K. Kłos Dobre maniery na co dzień. Scenariusz zajęć w świetlicy szkolnej 57

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

J. Zdański Profesor Damian Jerzy Tomczyk 59

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 65
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Edukacja czytelnicza i medialna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 68
J. Resakowska „Dyktuś 2009”. Miejski Konkurs Ortograficzny. Dyktando dla uczniów klas III szkół podstawowych 74
A. Dąbrowska, I. Bajor Międzyszkolny Konkurs Czytelniczy i Plastyczny „Spotkanie z literaturą” 76
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
M. Goinda Wykaz nowości Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lublińcu 78

Informacje i komunikaty

Zaproszenie do udziału w konkursach: „Wszystko o bibliotece” i „Tydzień bibliotek 2009 w obiektywie” 80
„Pamięci Haliny Poświatowskiej”. Wojewódzki konkurs poetycki dla uczniów klas IV–VI szkół podstawowych 81

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2008/2009 w szkołach na terenie Delegatury Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 82
E. Moryń Mała szkoła też potrafi wiele zdziałać 93
A. Makówka I Międzygimnazjalny Turniej Wiedzy Chemicznej 95

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 97
Muzeum Częstochowskie 98

Nr 2/2009

str.
J. Zdański W poszukiwaniu optymalnego modelu przywództwa politycznego. Ujęcie interdyscyplinarne 3

Rok przedszkolaka

J. Mielczarek Podstawa programowa wychowania przedszkolnego a diagnoza przedszkolna 9
I. Ptak Zintegrował nas teatr… Rodzice dzieciom w teatrzyku przedszkolnym „Muchomorek” 14
A. Małecka, K. Kot Dzień poezji polskiej dla dzieci przeprowadzony w Przedszkolu w Mykanowie 16

EDUKACJA OBYWATELSKA

o. S. Tomoń Jasna Góra – stąd stawaliśmy się wolni 18
J. Durka Miejsce pamięci narodowej w edukacji a tradycja Jasnej Góry jako polskiego symbolu wolności – próba refleksji 22
S. Maślikowski Miejsca pamięci narodowej w świadomości szkolnej 25

EDUKACJA EUROPEJSKA

J. Karbowniczek, M. Grabowski Edukacja wczesnoszkolna we Wspólnocie Europejskiej 29
B. Matczak Program eTwinning w Częstochowie 34
G. Sikora-Szczygieł, Ż. Mazur-Nowak Relacja z wizyty nauczycieli z Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni w ?sterbymo – Szwecja 36

EDUKACJA REGIONALNA

D. J. Tomczyk Okrutna śmierć powstańca śląskiego 38

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

K. Michalak Tematyczne zestawienia bibliograficzne na podstawie kwartalnika „Forum English Teacher” za lata 1994–2007 40

WYCHOWANIE I OPIEKA

P. Mazur Wychowanie – obdarzaniem człowieczeństwem 42
I. Zawada, A. Garus Dzień wiosny – problem czy wyzwanie? Pomysł na ciekawą uroczystość w szkole 45

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

M. Wasik-Tyrała Forum wymiany doświadczeń pod hasłem: „Innowacyjna działalność w szkołach i placówkach” 48
T. Jankowska Innowacje pedagogiczne w publicznych szkołach i placówkach. Zasady prowadzenia innowacji. Zgłaszanie do rejestru w Kuratorium Oświaty w Katowicach 49
B. Wrona Realizacja innowacji pedagogicznej „Wideokonferencje na lekcjach języka obcego, czyli jak przełamywać bariery językowe” 53
J. Skrzypczyk Ocenianie kształtujące 56
I. Dyja, A. Frejlich, B. Mieleszko Historia naszej przyjaźni z ocenianiem kształtującym 60
B. Urbanowicz Wielokulturowość w szkolnej edukacji historycznej 69

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 76
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Edukacja czytelnicza i medialna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze ze zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie (część 1) 79
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda Agresja i przemoc wśród dzieci i młodzieży. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 82
Wymiana doświadczeń
R. Sowada Przyszłość bibliotek 88
K. Urbaniec Biblioteka szkolna z globalnej perspektywy 90
M. Czub, B. Derewiecka Wykorzystanie zasobów Internetu w pracy bibliotek szkolnych i pedagogicznych 93

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

K. Biel, A. Szydłowska Mieczem i piórem w ZSME 97

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 100
Muzeum Częstochowskie 100

Nr 1/2009

str.
J. Zdański Modernizacja polityczna w III Rzeczypospolitej – rozważania wokół genezy i uwarunkowań przemian 3

Debata oświatowa

W. Życińska Sprawozdanie z debaty oświatowej na temat „Szkolnictwo zawodowe dziś – czas na zmiany” 8

Rok przedszkolaka

J. Mielczarek Wychowanie przedszkolne w świetle założeń reformy programowej MEN 12
E. Białas, R. Rygalik W trosce o ciekawe zajęcia 16
A. Trajdos, M. Ziółkowska Sukcesy i osiągnięcia Miejskiego Przedszkola nr 12 w Częstochowie 18
A. Nocuń Ramię w ramię z rodzicami, czyli jak przebiega nasza współpraca z rodziną 22
A. Kołodziej-Podobińska, J. Strzybińska Wychowywać i uczyć jak najlepiej 25

EDUKACJA OBYWATELSKA

D. J. Tomczyk Józef Krasuski – wybitny naukowiec – leśnik i publicysta 28
T. Gałecki Uroczyste ślubowanie „Kadetów” 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Skowrońska Znaczenie i sposoby wykorzystywania tekstu literackiego w edukacji komunikacyjno-drogowej dzieci 32
Z. Piątek Wandalizm w szkole – analiza zjawiska 36

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Karbowniczek Dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jako odbiorcy reklam 39
I. Jamro Rodzina a kreatywność dziecka w wieku przedszkolnym 47
W. Lampa, A. Łosińska Nowoczesne kształcenie zawodowe 52
K. Jasińska, L. Bartosik, E. Grabara Jak motywować do poznawania systemu języka? VI Gminny Konkurs Gramatyczno-Ortograficzny „Z językiem polskim za pan brat” 64
D. Bernacka Nowe (?) trendy w dydaktyce – rozważania z perspektywy czasu 58

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

M. Piekarczyk, A. Jałowiecka-Frania Portret sanitariuszki – małej bohaterki powstańczej Warszawy. Scenariusz lekcji języka polskiego przeznaczony dla II etapu edukacyjnego (klasa VI) 0

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

G. Bochenkiewicz „To był mój nauczyciel. Wspomnienie o Stefanie Nowaku” Refleksja o książce 65

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 67
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Przyjazna szkoła. Budowanie ładu i porządku w relacjach międzyludzkich w środowisku szkolnym. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 70
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
D. Kulawiak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – filia w Lelowie 75
E. Polak, B. Loch Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – filia w Myszkowie 77
A. Bidzińska-Kristof, M. Goinda, E. Kulisz Na wakacje do Hogwartu. Konkurs czytelniczy dla klas IV–VI 79

Wymiana doświadczeń

G. Bich, M. Chajdas Metody i formy aktywizujące czytelnictwo uczniów w pracy nauczyciela bibliotekarza 82
R. Sowada Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale Związku Nauczycielstwa Polskiego w Częstochowie 85

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

R. Sowada „Dwadzieścia lat minęło…” 88
M. Wtorkowska Jest taki dzień w roku… jasełka 90

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska – Sezon artystyczny 2008/2009 92
Muzeum Częstochowskie – Oferta tematyczna lekcji muzealnych z zakresu archeologii, historii, etnografii, przyrody, sztuki 94

Nr 4/2009

str.

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

S. Kurcab Moja lekcja historii w 70. rocznicę wybuchu II wojny światowej 3
R. Majzner II wojna światowa jako konsekwencja „zawieszenia broni na 20 lat” 5
ks. J. Związek Agresja hitlerowska wobec Kościoła katolickiego na zachodnim pograniczu diecezji częstochowskiej z III Rzeszą 11
A. Żywiołek Literatura wobec doświadczeń wojennych: Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński 16
E. Otrąbek, B. Raczyńska, B. Witkowska Konkurs recytatorski „Wojna poezją pisana” 25

50-lecie Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie

Program konferencji z okazji 50-lecia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie 27
J. Górnik Z jubileuszowej perspektywy 28
ks. A. Długosz Problemy uzależnień wśród młodzieży (część I) 31
A. Szymala-Kopydłowska Anoreksja i bulimia – jak rozpoznać, jak pomóc 40

EDUKACJA EKOLOGICZNA

J. Strzyżewska Świadomość ekologiczna młodzieży szansą dla rozwoju zrównoważonego – My w środowisku przyrodniczym 43

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

G. Kościelniak Dualizm egzekutywy w kontekście członkowstwa Rzeczypospolitej Polskiej w strukturach Unii Europejskiej. Wybrane problemy 45

EDUKACJA EUROPEJSKA

G. Kawecka-Karaś, M. Pieńkowska, B. Śmigielska Projekt Europejskie Portfolio dla Nauczycieli 51
R. Badura Informacja ze szkolenia Job-Shadowing w Wielkiej Brytanii 53
G. Sikora-Szczygieł, G. Olszewska Program Socrates Comenius w Gimnazjum w Blachowni 56
D. Mela, I. Sitek Projekt „Today, tomorrow, together – the world we create” w naszej szkole 57

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Uczymy Internetem, uczymy Internetu 60
A. Szczęsna, A. Zdżalik Wykorzystanie zasobów Internetu na lekcji języka angielskiego – przykłady z praktyki dydaktycznej 66

WYCHOWANIE I OPIEKA

J. Skrzypczyk Dyscyplina w klasie – spojrzenie praktyka 73

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Karbowniczek, M. Grabowski Edukacja dzieci niepełnosprawnych na przykładzie niesłyszących w Polsce i USA (część I) 75

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 87
J. Janicka, J. Resakowska Oferta edukacyjna IPN w zbiorach Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 91
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Zajęcia z elementami biblioterapii 97

Informacje i komunikaty

R. Sowada Idea Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 99

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Łyko, T. Machura, E. Jarosz 20 lat minęło – osiągnięcia i sukcesy Miejskiego Przedszkola nr 16 w Częstochowie 101
D. Majchrzak W 90. rocznicę utworzenia w Kłomnicach pierwszej drużyny harcerskiej im. Zawiszy Czarnego 103

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 105
Muzeum Częstochowskie 106