Archiwum – 2007

Nr 2007/2

str.
J. Zdański Myśl polityczna w oświacie PRL w latach 1961–1973 3
A. Janowska, J. Grabowska, A. Toborek Kompetencje rad rodziców i rad szkół lub placówek w świetle przepisów prawa oświatowego 8

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich na przykładzie pracy z patronem szkoły 15
M. Włodarczyk, U. Kowalczyk, B. Miedzińska Uczyć czytać inaczej – zastosowanie metody Ireny Majchrzak w przedszkolu w Dąbrowie Zielonej 27

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

M. Czarnołęski Zrozumieć strukturę pejzażu 30

EDUKACJA REGIONALNA

A. Kowalczyk Umocnienia stałe Armii Kraków w rejonie Częstochowy w 1939 roku 34
P. Klekot Metryka historyczno-kulturowa miejscowości Kruszyna 36

EDUKACJA EKOLOGICZNA

L. Kamińska Program ekologiczny ścieżki dydaktycznej „Bądź przyjazny środowisku” w Szkole Podstawowej w Rększowicach 42

EDUKACJA OBYWATELSKA

T. Gałecki W 65. rocznicę powołania Armii Krajowej 45
B. Hucz-Pszon Wykorzystanie patriotycznego programu wychowawczego ZHR w procesie kształtowania patriotycznych postaw dzieci i młodzieży 48
Z. Sauer Oczekiwania wobec harcerstwa we współczesnej szkole 50
D. Służałek Dowódcy i kadra Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 53

EDUKACJA EUROPEJSKA

M. Jamro Jak Polska zmieni kulturalne oblicze Europy? 59

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

B. Harasimowicz Opinie uczniów na temat zajęć edukacyjnych prowadzonych w ramach projektu „Społeczeństwo informacyjne w Częstochowie” 61

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

Z. Łosik, A. Łosik Scenariusz spotkania uczniów z okazji Dnia Matki 64

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 67
A. Arkabus Lokalne wychowanie patriotyczne. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 69

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

B. Loch Jan Paweł II. Zestawienie bibliograficzne artykułów z czasopism zgromadzonych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Filia w Myszkowie 75
B. Loch Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie, Filia w Myszkowie 77

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Sekcja Bibliotekarska przy Oddziale ZNP w Częstochowie 78
R. Sowada III Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 79

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Włodek Zespół Szkół im. Bolesława Prusa w Częstochowie wczoraj i dziś 82
K. Błachowicz Pokonkursowe reminiscencje 84
M. Łojewska, A. Kowalska, G. Bochenkiewicz Konkurs Polonistyczny pod hasłem „Biblia i mitologia – dwa źródła kultury europejskiej”. Podsumowanie czterech edycji 86
W. Tkaczyk Wyniki konkursów przedmiotowych zorganizowanych dla uczniów gimnazjów i szkół podstawowych w roku szkolnym 2006/2007 89

KOMUNIKATY

Wydarzenia w Muzeum Częstochowskim planowane na okres od czerwca do sierpnia 2007 r. 97

Nr 2007/1

str.
J. Zdański Edukacja w polskiej myśli politycznej w latach 1949–1961 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

E. Jatulewicz, A. Włodarczyk-Peszke, A Majcherek Praca z uczniem zdolnym 9

EDUKACJA REGIONALNA

A. Porębińska, A. Adamus-Lamch „Tu jestem” – program edukacji regionalnej 17

EDUKACJA OBYWATELSKA

A. Toborek Konferencja „Rola organizacji harcerskich w procesie profilaktyczno-wychowawczym szkół i placówek 19
J. Rusinowska Harcerskie propozycje programowe jako oferta metodyczna do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i profilaktycznych szkół i placówek 20
A. Toborek – Poradnik „Nauczyciel instruktor ZHP i zdobywanie stopni awansu zawodowego” 28
T. Gałecki Z kart historii Armii Krajowej w Częstochowie 35
G. Bochenkiewicz „W hołdzie inwalidom wojennym okręgu częstochowskiego”. Promocja książki – albumu dr. Tadeusza Gałeckiego 37

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Prażmowska Wizyta przygotowawcza szkolnych projektów Socrates Comenius w Częstochowie 38
J. Rutkowska Gorące przyjęcie w chłodnej Skanii 39
T. Gwiazda Szkolny Dzień Europejski 41
B. Harasimowicz Kilka zdań o tym jak marzenia stały się rzeczywistością!!! 42

EDUKACJA EKOLOGICZNA

D. Jarmołowicz Kiełki jako suplement naszego żywienia 44

WYCHOWANIE I OPIEKA

H. Radziejowska Humor i śmiech w szkole dla dorosłych 46

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

I. Surygała Praca z uczniem mającym trudności w nauce 53
G. Wróblewska-Ludwig Zrozumieć stres 55
J. Kłos, L. Grzyb Realizacja wystawy edukacyjnej „Ikona Jasnogórska w życiu miasta i narodu” metodą projektu 57

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

M. Hadaś Internetowa podróż po szkołach 59

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

A. Łosik, Z. Łosik Scenariusz imprezy szkolnej „Witamy wiosnę” 63

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 66
A. Płusa Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 68
A. Chmielewska, A. Dąbrowska Współpraca nauczyciela z rodzicami. Zestawienie bibliograficzne 70

Wymiana doświadczeń

R. Sowada, M. Wtorkowska Poezja Ludmiły Marjańskiej 73
M. Kowgier Plan pracy dydaktyczno-wychowawczej „Bibliotecznego Klubu Moli” przy SP nr 30 im. gen. J. Ziętka w Dąbrowie Górniczej 75
M. Kowgier Przygoda z ortografią – uczymy się korzystać ze słownika ortograficznego 78

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

G. Bochenkiewicz Rodzice partnerem szkoły – informacja pedagogiczna z uwzględnieniem edukacyjnej bazy Internetu 79
G. Bochenkiewicz Strony internetowe ważne dla nauczyciela 83

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

G. Bochenkiewicz Przyrzekamy być godni swojego patrona 87
G. Władecka Scenariusz przebiegu uroczystości nadania imienia gen. Leopolda Okulickiego Gimnazjum nr 19 w Częstochowie 90
A. Szydłowska Ślubujemy tobie szkoło! 91
J. Górecki, A. Stankiewicz To już czterdzieści lat! 92
A. Kowalczyk 85. rocznica powstania Zespołu Szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie 94

KOMUNIKATY

K. Jezierska Harmonogram wystaw planowanych w Muzeum Częstochowskim w terminie kwiecień – czerwiec 2007 97
Muzealne Spotkania z Fotografią 98
Moja przygoda w muzeum 98
B. Młynarczyk Koncerty szkolne z cyklu „Szkoła na Parnasie (kwiecień – maj) 99
G. Siwek Informacje o imprezach organizowanych przez ROK w Częstochowie 99
XVI Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze” 102
„Szklanka mleka dla pierwszaka” 103

Nr 2007/4

str.
J. Zdański System polityczny PRL w latach 1980–1989 – sytuacja społeczno-polityczna z uwzględnieniem stanu edukacji 5

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

M. Czarnołęski „Przeżywszy całe życie, wreszcie stać mnie na spisanie autobiografii…” Część 2 10
G. Bochenkiewicz Twórczy nauczyciel szansą rozwoju młodych talentów. Ekspozycje plastyczne jubileuszowej Sceny Prezentacji 19

EDUKACJA REGIONALNA

M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada, M. Wtorkowska Pamięci Poetki 22

EDUKACJA EKOLOGICZNA

J. Strzyżewska Ekologiczne miejsca w Częstochowie 25
U. Mazurek-Deska „Doliną Liswarty i Białej Okrzy”. Z doświadczeń i wspomnień międzyszkolnych rajdów ekologicznych 30

EDUKACJA OBYWATELSKA

M. Pniakowska Scenariusz uroczystości z okazji Święta 11 Listopada 39

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Czajka Warsztaty europejskie „Poczucie własnej wartości kluczem do sukcesu” 41

WYCHOWANIE I OPIEKA

T. Walczak, J. Albrycht Tydzień Kultury w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie pod hasłem „Dobre maniery drogą do kariery” 44

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

G. Makles Świetlica szkolna ważnym miejscem realizacji ścieżki edukacyjnej – Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie 49
D. Kieszczyńska-Piekarska Program pracy logopedycznej. Korekcja głoski r 56
B. Pięta W krainie baśni. Nasze spotkanie z Kopciuszkiem 60

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 62
A. Płusa Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” W Częstochowie 64
J. Janicka Multimedia. Wykaz nabytków 2000–2006. Część I – język polski, historia, sztuka 66

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

B. Loch Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Myszkowie 71

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Tydzień Bibliotek Szkolnych 75

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Janik Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Lublińcu 77
K. Szyda 90 lat szkoły w Zdrowej 85
A. Banaśkiewicz Gimnazjum w Konopiskach – Super Szkoła! 88
R. Dudek-Siciak Szesnastoletnia tradycja! 89

KOMUNIKATY

B. Młynarczyk Filharmonia Częstochowska dla dzieci i młodzieży – grudzień 2007 – marzec 2008 91
Planowane wystawy Muzeum Częstochowskiego (styczeń, luty, marzec 2008 w oparciu o które prowadzone będą lekcje muzealne 92

Nr 2007/3

str.
J. Zdański Polityka edukacyjna w PRL w latach 1971–1981 3
T. Jankowska, A. Muzyka, W. Tkaczyk, M. Wszołek Dobre rady dla każdej rady, czyli wskazówki, jak napisać nowy lub znowelizować istniejący „Regulamin Rady Rodziców” 8

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

G. Bochenkiewicz Mali artyści – nieograniczone możliwości. V Jubileuszowa Scena Prezentacji Nauczycieli i Uczniów 14
M. Czarnołęski „Przeżywszy całe życie, wreszcie stać mnie na spisanie autobiografii…” Część 1 22

EDUKACJA REGIONALNA

A. Niedziocha, H. Niedziocha Położenie i zróżnicowanie przestrzenne elementów środowiska geograficznego gminy Koziegłowy 30

EDUKACJA EKOLOGICZNA

E. Dróżdż, A. Możdżeń, M. Chybowska, E. Moskalik Integracja treści kształcenia podczas organizacji Dnia Ziemi 35

EDUKACJA OBYWATELSKA

T. Gałecki W 63. rocznicę powstańczego zrywu 37
A. Kowalczyk Korpus polityczno-wychowawczy w 1. Armii Wojska Polskiego w latach 1943–1945 39
R. Knysak, Z. Winnicka-Kowalik, M. Zwoliński Wychowanie patriotyczne w Gimnazjum w Mstowie 41
D. Kołodziej. M. Hadaś Patriotyzm w edukacji dzieci i młodzieży 42
B. Harasimowicz Prawo Harcerskie w aspekcie wartości i norm kulturowych 44
G. Kościelniak Rola kontroli państwowej w demokratycznym państwie prawa na gruncie polskiego ustawodawstwa 45

EDUKACJA EUROPEJSKA

E. Pawlak-Stanik, M. Zasuń Edukacja europejska w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rększowicach. „Europa – nasz dom” 49

WYCHOWANIE I OPIEKA

H. B. Iwańczak, J. Miękina, M. Tybel-Ostrowska Integracja małych dzieci z autyzmem z ich zdrowymi rówieśnikami 51
L. Niezgoda, M. Rychter Dzień Chleba w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie 55
G. Bochenkiewicz III Myszkowskie Dni Rodziny 57

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

H. Radziejowska Edukacja ustawiczna jako utopia 60
T. Kałużny Media szansą dla osób niepełnosprawnych 63
B. Ledwoń Wanda Chotomska w Boronowie 68

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

J. Strzyżewska Scenariusz zajęć z geografii – lekcja podsumowująca wiadomości z działu: źródła wiedzy geograficznej 70

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 73
A. Arkabus Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” W Częstochowie 75
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zestawienie bibliograficzne 77
J. Resakowska Dyktuś 2007 82
A. Dąbrowska, I. Bajor IV edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego „Spotkanie z lekturą” 84

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

B. Loch Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Myszkowie 86
E. Kulisz, A. Bidzińska Nasza biblioteka w środowisku lokalnym 90

Wymiana doświadczeń

R. Sowada, I. Sitek, M. Wtorkowska Poetki z Częstochowy 92
I. Walczak Książki edukacyjne dla dzieci i młodzieży – historia polski: bibliografia adnotowana 94

Komunikaty

R. Sowada Tydzień bibliotek szkolnych 99

SYLWETKI WYBITNYCH PEDAGOGÓW

D. J. Tomczyk Brunon Plaza – charyzmatyczny nauczyciel i społecznik 100

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Janik Liceum Ogólnokształcące im. A. Mickiewicza w Lublińcu 103
U. Zaleska, E. Szajbel Powiatowy Konkurs Literacki i Recytatorski im. Ludmiły Marjańskiej 108
A. Zębik, A. Dziarmaga-Działyńska III Szkolny Festyn Rodzinny w Zespole Szkół w Kusiętach 110
B. Ledwoń W nagrodę do Brukseli 111
E. Uznańska Wiosenny festyn 112

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

G. Bochenkiewicz Lokalne instytucje i placówki wspomagające uczniów, rodziców i nauczycieli w trudnych sytuacjach wychowawczych 113

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska dla dzieci i młodzieży – wrzesień, październik, listopad 2007 119