Archiwum – 2002

Nr 3(47)/2002

str.
H. Żwirska Nasza wiedza o Unii Europejskiej na podstawie przeprowadzonej ankiety 3

SZKOŁA W DOBIE REFORMY

H. Żwirska, J. Trzos Szkoła z certyfikatem 5

EDUKACJA REGIONALNA

H. Żwirska Twórczość ludowa. Malarstwo na szkle 7

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Fibich Częstochowski „Akcent” w niemieckim Parlamencie 12
M. Glinka Szkolny Klub Europejski jedną z form realizacji edukacji europejskiej 15
R. Tomczyk Klub „Europanek” 16
D. Sobala Mini-poradnik dla nauczycieli rozpoczynających współpracę z partnerem zagranicznym w ramach europejskich programów edukacyjnych 19
U. Pokarmisz „Socrates – Comenius” w Gimnazjum nr 5 23
J. Włodyka Szkolnictwo prywatne w Unii Europejskiej 24
D. Sobala Zostań Negocjatorem! 27
R. Rakus Konkurs wiedzy o Unii Europejskiej 28
A. Patro Drama w edukacji na świecie i w Polsce 33
Z. Biś Scenariusz do zajęć warsztatowych realizowanych w ramach projektu „Polska wieś bliżej Europy” 37

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

M. Szymczak Palenie tytoniu a zdrowie 39

WYCHOWANIE I OPIEKA

I. Kasprzyk, I. Glińska, W. Kołsut Rola wychowania przez sztukę w prowadzeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetlicy szkolnej 41
J. Bielawska Relacje między członkami społeczności szkolnej oparte na uznanych i akceptowanych przez wszystkich normach oraz wartościach etycznych i społecznych 43

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

E. Łebkowska Kierunek poezja! Spostrzeżenia i uwagi 46
J. Bereziński Pobudzanie aktywności twórczej na zajęciach chóru szkolnego 48
M. Banaś, A. Kaczmarek Aktywność twórcza i metody aktywizujące dzieci w nauczaniu zintegrowanym 49
E. Dróżdż Nauczanie ekologii w klasach młodszych 52
A. Korkus „Tam, gdzie kochają nas” – analiza wiersza Edwarda Stachury „Dookoła mgła” 54
U. Michalak Sposób na ortografię 56
J. Górecki Kilka uwag odnośnie podręczników do historii i społeczeństwa w szkole podstawowej 58
A. Augustyn-Loręcka O przezwiskach nauczycieli 59
H. Kublicka Komputeryzacja warunkiem rozwoju bibliotek szkolnych w XXI wieku 61

Z ŻYCIA SZKOŁY

B. Stypka, J. Stypka, A. Sobalak Historia Zespołu Szkół – Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Koniecpolu 63
H. Kublicka Czy zaginie pamięć o tych, których nie ma, a o których winniśmy pamiętać? 65

KONKURSY

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2001/2002 w szkołach z terenu Delegatury w Częstochowie Kuratorium Oświaty w Katowicach 67

PREZENTACJE

J. Majewska Twórczość artystyczna uczniów w Gimnazjum nr 14 im. Królowej Jadwigi w Częstochowie 69
G. Ficenes Ubiór szkolny wczoraj i dziś 72

PROGRAMY AUTORSKIE

J. G. Michałek Wewnątrzszkolny program autorski (przedmiotu plastyka) „Program rozwoju i promocji ucznia zdolnego plastycznie” 73

SCENARIUSZE

J. Bielawska „Czas opłatkiem się podzielić” 78
A. Piwowarczyk Jasełka bożonarodzeniowe „Maleńka miłość zbawi świat…” 81
I. Glińska, I. Kasprzyk, W. Kołsut „Tobie Warszawo” – montaż słowno-muzyczny 87
I. Warzecha Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców 89

WARTO PRZECZYTAĆ

I. Kmieciak RODN „WOM” w Częstochowie – Nowości wydawnicze 96
H. Żwirska RODN „WOM” w Częstochowie – Zapowiedzi wydawnicze 97
A. Hiller Nabytki Biblioteki Pedagogicznej w dziedzinie edukacji europejskiej 98

KOMUNIKATY

Okładka:

Strona I (zdjęcie) – (c) Danuta Białobrzeska
Strona III i IV – (c) Ewelina Pęksowa
Malarstwo na szkle – obrazy wykonane przez Ewelinę Pęksową

Nr 1(44)2002

str.
Pożegnanie 4

SZKOŁA W DOBIE REFORMY

B. Matczak Na drodze jednoczącej się Europy 6

WYCHOWANIE I OPIEKA

M. Kukowka Wychowujemy razem 8
A. Lewandowska, M. Myśliwiec, E. Kowalska Rola nauczyciela wychowania fizycznego w kształtowaniu osobowości ucznia 9
A. Ujma Rola Środowiskowego Ogniska Wychowawczego w Kłobucku 11
B. Kuśnierz, E. Ogłaza, M. Kulej Grupa integracyjna w przedszkolu we Wręczycy Wielkiej 13
M. Nowak Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne w pracy przedszkola 14

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

S. Buła Gry dydaktyczne w uczeniu się matematyki z uwzględnieniem elementów ekologii 15
J. Rokoczy-Piontkowska Błędy dorosłych wywiązujących się z roli rodzicielskich oraz ich konsekwencje 16
A. Lewandowska, M. Myśliwiec, E. Kowalska Analiza sytuacji zdrowotnej uczniów szkół podstawowych na przykładzie SP nr 36 i SP nr 49 17
A. Lewandowska, M. Myśliwiec, E. Kowalska Wychowanie zdrowotne jako czynnik stymulujący prawidłowy rozwój ucznia 19
A. Zdańska Nowe tendencje w żywieniu „wegetarianizm” 21
A. Merta Rekreacja rodzinna w SP nr 1 w Myszkowie 22
A. Kowalski, E. Kowalska Przerwy dla zdrowia 23
J. Górecki Treści regionalne w patriotycznym wychowaniu uczniów 25
J. Brodziak, F. Szczudło Z doświadczeń Miejskiego Przedszkola Integracyjnego nr 3 w Lublińcu 27
M. Górecka Jak rozwijam zainteresowania plastyczne w nauczaniu zintegrowanym? 28
M. Sętowska Kilka uwag na temat miejsca i roli plastyki w szkole podstawowej 29
E. Jatulewicz Uczyć się poprzez zabawę 31
A. Rak: Kształcenie uwagi 32

PREZENTACJE

J. Rokoczy-Piontkowska W jaki sposób dorośli ograniczają twórczą aktywność dziecka? 35
K. Bodziachowska Klasycyzujące tendencje w twórczości S. W. Reymonta 35
M. Stefańska Konkursy Fizyczne – podzwonne samodzielnego bytu Wojewódzkiej Komisji Konkursu Fizycznego w Częstochowie 37

Z ŻYCIA SZKOŁY

M. Gromotowicz, T. Klekowska, A. Radecka Zagraniczne kontakty szkół z Mykanowa 38
E. Borkowska, M. Kowol, M. Ogrodniczak Generał Władysław Sikorski na medalach i znaczkach pocztowych – wystawa szkolna 40
T. Żesławski Kto się boi „smoka”? 41
A. Miedzińska, I. Pala Święto matematyki w Gimnazjum nr 7 w Częstochowie 42

KONSPEKTY I SCENARIUSZE LEKCJI

A. Kowalski Ale sztuka! 44
A. Kubczyk Scenariusz do zajęć dydaktycznych dla klasy II z kręgu pt.: „To Ojczyzna właśnie” 49
A. Rak Konspekt o zajęć z informatyki 51
G. Bielawska Różne sposoby porozumiewania się – Scenariusz zajęć dotyczących zagadnień i działań wychowawczych 52
J. Kozar Konspekt lekcji z wychowania fizycznego 58
H Żwirska List do czytelników 60

NOWOŚCI WYDAWNICZE

H. Żwirska, I. Kmieciak Nowości i zapowiedzi wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie 62
H. Waręska, J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WOM w Częstochowie 66

KOMUNIKATY

B. Lis Wspólne świętowanie 68
M. Jasińska Nadal konkurują 68

Konkursy

Konkurs szkolny „Drogi do niepodległości Polski w XX wieku” 69
Konkurs Wiedzy o Osobie i Dziedzictwie Stefana Kardynała Wyszyńskiego „Na Grani Tysiącleci” 70

Nr 2(46)2002

str.
Pożegnanie

SZKOŁA W DOBIE REFORMY

J. Trzos, H. Żwirska Szkoły z certyfikatem 4

WYWIADY

Wywiad z Pełnomocnikiem Wojewody Śląskiego ds. Zapobiegania AIDS 7

SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE

M Perczak Nie pij, nie pal, nie używaj – Vademecum ucznia 10
D. Tomczyk, Z. Magiera, E. Łągiewka Jak wykorzystać metodę projektu do realizacji ścieżki prozdrowotnej? 12
M. Nowak AUTORSKIE SZKOLNE PROGRAMY PROMOCJI ZDROWIA 14
E. Folwaczny, K. Pulcer Propagowanie wolnego od palenia stylu życia 15
S. Kosek, K. Wolska-Pasek, A. Politańska, K. Leszczyńska Życie bez nałogów – alkohol, papierosy, narkotyki 18
I. Kaczmarzyk, K. Drelich Zapobieganie narkomanii w klasach V-VI w Szkole Podstawowej nr 26 w Częstochowie 23
L. Czarnołęska Przeciwdziałanie przemocy wśród uczniów w klasach IV-VI 29
O. Łucka, A. Kowacz, A. Karwala, J. Biczak Ograniczenie przemocy wśród uczniów 30
B. Strzelbicka, G. Jędrzejczyk, M. Kott, H. Chmielewska, A. Wierus, H. Nowak Poprawa sposobu zdrowego odżywiania się w szkole i w domu 35
G. Duda, K. Pajączek-Ciura Higiena osobista ucznia 40
M. Bruś, K. Wawrzyn, H. Gałecka-Huras Pierwotna profilaktyka wad postawy 43
E. Dera Profilaktyka schorzeń nowotworowych – raka piersi 47
K. Czapkiewicz, B. Dobias-MolaI ŚLĄSKA KONFERENCJA SZKÓŁ PROMUJĄCYCH ZDROWIE 50
K. Czapkiewicz, B. Dobias-Mola Śląska Sieć Szkół Promujących Zdrowie w „odbudowie” 51
K. Czapkiewicz, B. Dobias-Mola Kształtowanie umiejętności życiowych w praktyce szkolnej 52
B. Woynarowska Promocja zdrowia a system edukacji 53
M. Sokołowska Aktualności Krajowej i Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 57
K. Podczaszy Doświadczenia i osiągnięcia szkół z Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie 60
A. Zoll Edukacja dla zdrowia w społeczeństwie obywatelskim 65

WYCHOWANIE I OPIEKA

U. Mielczarek Wpływ niepowodzeń szkolnych na trudności wychowawcze 67

SYMPOZJUM „DZIECKO W STRATEGIACH ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH”

I. Borysiuk Lokalny system pomocy dziecku i jego rodzinie 69
K. Buchajczuk Zastępcza opieka rodzinna – oczekiwania a realia 74