Archiwum – 1998

Nr 1/1998

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Reforma systemu edukacji. Koncepcja wstępna 7
Udział Samorządu Szkolnego w opiniowaniu nauczyciela przez dyrektora 19

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Zakresy czynności sekretarza i podsekretarzy stanu w MEN 23
A. Wisełka Informacja o dopłatach do czesnego dla studiujących nauczycieli 24
Przeciw żółtaczce 27
Badania lekarskie kandydatów do szkół ponadpodstawowych 30
Orzeczenie Sądu Najwyższego dotyczące nauczycielskiego dodatku do wynagrodzenia za pracę w trudnych warunkach 30
Wnioski o nadanie odznaczeń resortowych 31
D. Kaczmarek Promocja uzdolnionej młodzieży „Talenty” 31
M. Kaźmierczak Międzynarodowe Spotkanie Młodzieży w Krzyżowej 33
Goście z Niemiec 34
H. Machoń Wojewódzkie Sztafetowe Biegi Przełajowe Szkół i Ośrodków Specjalnych 35

KONKURSY

Wojewódzki Turniej Wiedzy Historycznej 35
A. Maletz- Konkurs „Zielona Szkoła” 36
E. Drabik II Wojewódzki Konkurs Keyboardzistów „lnterpretacje” 38
R. Baranowska II Rejonowy Konkurs Matematyczny
Łuczak Gminny Konkurs Czytelniczy 39
E. Kardas-Bernaś Konkurs „Wiem wszystko” 41
Z. Berski Szkolnictwo podstawowe województwa częstochowskiego w roku szkolnym 1997/98 41

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

E. Rakowska, B. Pałasińska Twórczość ludowa w przedszkolu 43
J. Żmudziński Nie musimy oceniać negatywnie 45
A. Sarnat, D. Skoczylas Drogowy znak wie – co i jak 47
A. Wojtyra Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem aktywnych metod pracy w grupie 50
Pedagogika przyszłości – Nasze dziecko „Ejdetykiem” 54

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Gamalczyk Działalność wychowawcza szkoły w kontekście zagrożeń i problemów społecznych 61
H. Walaszczyk Wady wymowy a dysleksja 74
A. Sarnat, T. Sękowska Dziedzictwo kulturowe w regionie w programie wychowania przedszkolnego 79
R. Majer Profilaktyka zdrowotna w szkole 84

PREZENTACJE

’I’argi Edukacyjne ’97 88
T. Sękowska, A. Sarnat Kąciki regionalne w przedszkolach 92
„Godło, barwy, hymn narodowy” 93
Kalendarz roku szkolnego 1998/99 96
Studniówka w „Odzieżówce” 97
Towarzystwo Pamięci Józefa Piłsudskiego 98

LISTY I ZAPYTANIA

J. Kmiecik Wspomnienia z I Ogólnopolskiego Przeglądu dla Śpiewających Nauczycieli 100

Z ŻYC1A SZKOŁY

T. Szymczyk Jak uczyć demokracji w szkole? 101
Z. Ciszek Wybory Samorządu Uczniowskiego w PSP nr 14 w Częstochowie 103
Jubileusz w Rudnikach Wieluńskich 105
K. Kasperkiewicz Zlot Najlepszych w Poczesnej 105
H. Zielińska Wspaniały debiut. 107
A. Frania- Wielka ga
B. Woldan, B. Knop Uroczystość nadania imienia Janusza Korczaka Szkole Podstawowej w Zawadzie 110

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska Nowości wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 115
J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Częstochowie 116
S. Podobiński Nowości wydawnicze Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie 118
M. Żelasko Zoologia. Jedność i różnorodność zwierząt 120
E. Szefler Wybrane zbiory ćwiczeń pomocniczych 121

KOMUNIKATY

E. Drabik Konkursy organizowane w 1998 r. przez MDK w Częstochowie 127
D. Dybek I Ogólnopolski Festiwal Małych Form Literackich i Plastycznych 129
I Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o AIDS 130
XXXIV Cross Ostrzeszowski 138
Kalendarz imprez turystycznych województwa częstochowskiego na rok 1998 139
Teleturniej Mickiewiczowski 142

Nr 2/1998

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

I. Mordarska Pilotaż reformy – wnioski i refleksje 5

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty 8
W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 1997/98 9
Konkursy i olimpiady 14
H. Żwirska Wojewódzka Wystawa Twórczości Technicznej 18
Andrzej Kempa I Plener Malarski – Chorzenice ’98 20
Wojewódzki Konkurs „Mój Las 1997/98” 21
Konkurs Literacko-Prawniczy 21
M. Będkowska V Wojewódzki Festiwal Szkół i Placówek Specjalnych 22
H. Żwirska XXIII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 23
M. Lipiec, H. Żwirska Konkursy plastyczne 26
G. Papalski, H. Żwirska I Miejski Festiwal Szkolnych Zespołów Muzycznych 27
M. Będkowska, H. Żwirska Wojewódzki Przegląd Gazetek Szkolnych 30

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

K. Ziółek Bibliotekarskie warsztaty metodyczne szkolnictwa specjalnego 35
J. Żmudziński Słoneczna Biblioteka – naturalny model nauki języka 36

WYCHOWANIE I OPIEKA

T. Olearczyk Zagrożenia na terenie szkół – drogi wyjścia 39
A. Sroślak Niska samoocena przyczyną niepowodzeń szkolnych 42
M. Zwolska Opieka nad dziećmi zdolnymi ze strony nauczycieli przedszkoli 43
D. Sobala W trosce o nasze dzieci 44

PREZENTACJE

D. Mackiewicz Polskie Towarzystwo Pedagogiki Specjalnej szansą dla szkolnictwa specjalnego 47
W. Bajor Pięć lat działalności Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich 48
W. Gaździcki Z działalności Katolickiego Ogniska Wychowawczego 49
B. Piwowarczyk, J. Fabiszewska Kultura a działalność twórcza w przedszkolu 50

Z ŻYCIA SZKOŁY

Podziękowanie dla Pani Stanisławy Popińskiej 52
M. Drzewiecka Sylwetki twórczych nauczycielek plastyki w Szkole Podstawowej nr 44 53
Józef Żmudziński Drama pod lupą nauczycieli i uczniów 54
B. Kaczmarek Konkurs znajomości zasad dobrych obyczajów w Blachowni 56
Ostatnie 2 lata w naszej szkole – list z SP w Łagiewnikach Wielkich 57
G. Kołakowska Nasza praca na rzecz integracji europejskiej 58
Ż. Polaczkiewicz, E. Rakowska Uroczystości w przedszkolu nieco inaczej 59

HISTORIA SZKOŁY

G. Duda 40-lecie Zespołu Szkól Zawodowych Specjalnych im. M. Grzegorzewskiej 61

NOWOŚCI WYDAWNICZE

H. Żwirska Nowości wydawnicze Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie 64
J. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego w Częstochowie 66
M. Będkowska Rozważania o człowieczeństwie 67
Kto jest kim w Częstochowskiem 67

KOMUNIKATY

Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci Gacki ’99 68
Komunikat w sprawie podręczników szkolnych 68
Podyplomowe Studium Wychowania Seksualnego 68