Archiwum – 1995

Nr 4/1995

str.
Wystąpienia posłanki Danuty Polak podczas 53. posiedzenia Sejmu RP 28 i 30. 06.1995 r. 5
Wspomnienie o prof. Zygmuncie Przesłańskim 7
TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ
IX Sesja Sejmiku Samorządowego woj. częstochowskiego 9
Wystąpienie Wicekuratora Oświaty Karola Świerczyńskiego 9
Wystąpienie wizytator KO Anny Gamalczyk 16
Wystąpienie wicedyrektor WOM Grażyny Kaweckiej-Karaś 18
Wystąpienie wizytatora KO Jarosława Grzybowskiego 19
Narada kuratorów oświaty w Rybniku 20
Wystąpienie posłanki Danuty Polak podczas 63. posiedzenia Sejmu RP 18.10.1995 r. 23

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Wyjazdowe posiedzenie Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Postępu Technicznego w województwie częstochowskim 24
Decyzja nr KO I 0211 / 16/95-AW Kuratora Oświaty z 19 czerwca 1995 r. w sprawie ustalenia terminów ferii zimowych w roku szkolnym 1995/96 25
Decyzja nr KO I 0211/17/95-WK Kuratora Oświaty z 21 czerwca 1995 r. w sprawie uroczystości jubileuszowych szkół i placówek oświatowych woj. częstochowskiego 26
Pismo MEN w sprawie oferty Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dotyczące współpracy służb archiwalnych z władzami oświatowymi 27
Wystawa. „Documenta Czenstochoviensis” 27
Podziękowania 28
Nagrody 1995 r. 29
Wyjazdy studyjne 31
Szwajcaria 31
Francja 32
Szwecja 35
Niemcy 38
Sprawozdanie z opracowania wyników badania pracy dyrektora szkoły przeprowadzonego w ramach diagnozowania pracy szkół w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego 40
Konkursy i festiwale 44
Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej 44
Kardas Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Geograficzno-Turystycznej 44
Papalski „Śpiewajmy Razem” 45

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Mordarska Wizyta Marthy Polaczek, nauczycielki plastyki w Westfield, w szkołach częstochowskich 46
Okraska, G. Ludwig Bloki tematyczne 48
Wójtowiczowa Gry językowe pomocą w potrzebie 51
Klimza IV Ogólnopolskie Forum Nauczycieli Bibliotekarzy 53
Burkhard Podręczniki do nauki jęz. angielskiego 54
Desperak Podręczniki do nauki jęz. niemieckiego 55

WYCHOWANIE I OPIEKA

Szkoła wolna od tytoniowego dymu 57
Kukuła Podsumowanie Ogólnopolskiego Przeglądu Rodzin Zastępczych w woj. częstochowskim w dniach 15.03 – 15.05.1995 r 58
Łukasik Działalność Zarządu Okręgu i Niepublicznej Specjalistycznej Poradni Pedagogiczno-Psychologiczno-Terapeutycznej Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie 60
Kropisz, E. Żołyniak Co słychać u „Muminków”? 62
Mysłek, B. Olszewska, D. Drozdowska O konieczności organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży 64
Rozmowa z Kuratorem Oświaty w Kielcach – przedruk artykułu z dziennika „Słowo – Dziennik Katolicki” z 21.03.1995 r 66
Program prewencji kryminalnej „Bezpieczne miasto” 68

PREZENTACJE

Krogulec Hufiec ZHP w Częstochowie 70
Merta Uczniowski Klub Sportowy Spartakus przy PSP nr 1 w Myszkowie 70
Zielińska Dołączyli do grona szkół „Sienkiewiczowskich” 72
Witos Aleksander hrabia Fredro patronem PSP nr 34 73

LISTY I ZAPYTANIA

Biernat Bohaterska postawa uczennicy z II b  74
Nieśpielak Jak zbudować szkolne lodowisko? 74
Organizacja kursów kwalifikacyjnych w placówkach doskonalenia nauczycieli 76
Zasady zatrudniania nauczycieli – cudzoziemców w Polsce 78

WARTO PRZECZYTAĆ

Resakowska Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka WOM poleca 79
Owczarek Mała, skromna i… mądra 80

KOMUNIKATY

Obchody Dnia Ziemi 82
70 lat PSP nr 51 w Częstochowie 82
Lekcje historii w „Jamie Michalika” 82
Uczymy się w muzeum 82
Kurs specjalistyczny „Zdrowotność żywności” w Potoku Złotym 83
WOM informuje 83
XXI Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych – Częstochowa 95 84
Ogólnopolska Fundacja na Rzecz Zapobiegania Narkomanii z siedzibą w Toruniu 85
Pismo KO-II-414/21/95/WT z dn. 10.11.95 r. 85
Pismo MEN dotyczące nadzoru pedagogicznego 85
Stypendia dla nauczycieli 85
VI Ogólnopolski Konkurs Ekologiczny 86
Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej 86
Regulamin ogólnopolskiego konkursu na najbardziej atrakcyjne i bezpieczne formy działalności placówek wypoczynku zimowego w miejscu zamieszkania w okresie ferii zimowych 1996 r 86
Składy osobowe wojewódzkich komisji konkursowych 87

Nr 3/1995

str.
Wywiad z ks. bp. Antonim Długoszem 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Życińska Zmiany w kierunkach kształcenia zawodowego młodzieży w województwie częstochowskim 6

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Wystąpienie sejmowe posłanki ziemi częstochowskiej Danuty Polak z dnia 29.05.1995 r. 14
Oświadczenie Kuratora Oświaty 15
Informacja opisowo-analityczna z realizacji planu wydatków budżetowych w województwie częstochowskim za 5 miesięcy 1995 r 16
Podziękowanie 18
J. Fabjański Informacja o fundacji rozwoju zdrowia, oświaty i kultury ziemi lublinieckiej „Panaceum” w Lublińcu 19
Ponowny apel – dane o nauczycielach zajmujących się badaniami regionalnymi 19
Określenie jednostki państwowej 20
Błędy merytoryczne w pomocach dydaktycznych 20
Konkurs „Młodość – Trzeźwość” 21
W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 1994/95 26
Olimpiady i konkursy w roku szkolnym 1994/95 41
M. Lipiec XX wojewódzki przegląd szkolnych zespołów artystycznych 54
D. Kaczmarek Sacrum w literaturze 56
H. Klimza Konkurs dla bibliotek szkolnych „Jesteśmy twórcami książek” 58
E. Drabik Młodzieżowy Dom Kultury w Częstochowie informuje 60
I. Brzezowska, J. Zdański Wizyta delegacji albańskiej w Częstochowie 61
T. Morawski Narada kuratorów oświaty w Szczecinie 62
M. Kaźmierczak Wizyta uczniów z Danii 62
Z. Ciszek Ogólnopolski zlot szkół sienkiewiczowskich 63
Z. Berski, K. Widera Sieć szkolnictwa w województwie częstochowskim w roku szkolnym 1994/95 63

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

R. Kacprowicz Przemiany szkolnej edukacji historycznej w Polsce i we współczesnym świecie 68
. Konferencja dyrektorów placówek doskonalenia 69
Z. Pietryka Podnoszenie świadomości ekologicznej na zajęciach szkolnego koła młodzieżowej straży ochrony przyrody 74
M. Stefańska Fizyka – niekonwencjonalnie 76

WYCHOWANIE I OPIEKA

M. Wyporski Akcja letniego wypoczynku – 1995 77
A. Gamalczyk Raport o stanie poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego w województwie częstochowskim w roku szkolnym 1993/94 81
E. Bojanowska Uwagi dotyczące realizacji programu „elementarz II – czyli program 7 kroków” 84
M. Fuljanty Sieć szkół promujących zdrowie – SPZ 85

PREZENTACJE

Z. Ziętal Stowarzyszenie „Rodzina Katyńska” w Częstochowie 87
A. Maletz Z obrad V Wojewódzkiego Zjazdu Ligi Ochrony Przyrody 89
M. Doleżych Portret mojej nauczycielki 90

WARTO PRZECZYTAĆ

KOMUNIKATY


Nr 1/1995

str.
Wystąpienie Kuratora Oświaty w Częstochowie 3

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Projekt zmian w ustawie o systemie oświaty oraz w Karcie Nauczyciela – omówienie 4
A. Radziwiłł Zakres odpowiedzialności państwa za stan edukacji 9
E. Romański Stan obecny, przekształcenia oraz nowy model kształcenia zawodowego 12

KURATORIUM OŚWIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

Kurator Oświaty W. Kolman – Informacja opisowo – analityczna z realizacji planu wydatków budżetowych za 1994 r 13
MEN – o akcji pierwszego wyposażenia obiektów inwestycyjnych oraz uzupełnieniu wyposażenia pozostałych placówek 17
Kontynuacja systemu dopłat do czesnego dla studiujących nauczycieli oraz stypendia dla wybitnie uzdolnionych uczniów 19
B. Księżyk O prawach ucznia raz jeszcze 20
Informacja o egzaminach wstępnych z j. polskiego i matematyki w czerwcu 1995 r. do szkół ponadpodstawowych woj. Częstochowskiego 21
T. Jankowska Realizacja ustaw o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz o zapobieganiu narkomanii na terenie woj. Częstochowskiego w roku 1994 22
Team – Europe Poland 28
R. Klepacz Kongres Unii Europejskiej w Bad Marienberg – sprawozdanie 29
„Pomóż Dagmarze…” 30
M. Tubielewicz II Wojewódzki Konkurs Ortograficzny Szkół Średnich 31
A. Maletz „Na rzecz środowiska” – finały konkursów Ligi Ochrony Przyrody 32
D. Janeczek XVII Festiwal „Schola Cantorum’95” 33
Igrzyska w sportach zimowych 34
Informacja o konkursach, które odbędą się w 1995 roku 34
W. Życińska, T. Morawski Targi edukacyjne 95 39
S. Barucki Fundacja pomocy szkole w Polsce „Funo” – sprawozdania z działalności 40
Informacja dotycząca egzaminów kwalifikacyjnych z j. niemieckiego w Goethe-Institut w 1995 r. 42

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Informacja dotycząca stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli 45
M. Fuljanty Aktywizująca funkcja oceny w przedmiocie wychowanie fizyczne 46
Informacja WOM o nowych tytułach opracowań metodycznych 51

WYCHOWANIE I OPIEKA

G. Władecka Które dzieci i kiedy są trudne 51
K. Wielgut Harcerstwo w szkole 52
R. Gołębiowski, M. Wyporski Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 53

PREZENTACJE

T. Pilch Narodziny i przemiany uniwersytetów ludowych – wybrane zagadnienia 56
K. Śliwiński Irlandczycy w Częstochowie 61

LISTY I ZAPYTANIA

T. Maszkowski Specyfika etosu nauczyciela a konkretne realia szkoły 63
A. Korycińska Jak gospodarować funduszem świadczeń socjalnych 64
K. Staroń Jakie są możliwości pracy dydaktycznej w polskich środowiskach na terenie republik byłego ZSRR? 65
J. Wasilewska MEN odpowiada 66
T. Maciąg, Z. Rychlik Jakie wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe 67

KOMUNIKATY