Archiwum – 1991

Nr 1/1991

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

MEN – Zarys generalnej koncepcji kształcenia ogólnego 4

KURATORIUM OŚWIATY I WYCHOWANIA W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

A. KorycińskaPrace Komisji d/s Nagród 6
M. BieżanowskaZmiany na stanowiskach dyrektorów i zatrudnianie nauczycieli 6
I. BrzozowskaCzym jest Centrum Języków Europejskich? 7

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Informacje z Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego 7
W. KieratJak wykorzystać najbliższe otoczenie szkoły w nauczaniu biologii 9
Ścieżka dydaktyczna 10
W. WawrzyckiPrzysposobienie obronne w szkole – problemy dydaktyczne 11

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. ZwolskaCharakterystyka poradnictwa zawodowego 12

LISTY I ZAPYTANIA

E. SzydaPraca w gospodarstwie rolnym – wątpliwości prawne 13
M. ŚliwińskiPRZEGLĄD WYDARZEŃ MIESIĄCA 13
KOMUNIKATY 14
OGŁOSZENIA I REKLAMY okładka

Nr Sygnalny 1991

str.
Nowy rok szkolny – podstawowe informacje statystyczne 1
Od redakcji 2
Nowe uregulowania prawne dotyczące oświaty (wybór) 4
Usamorządowienie oświaty 6
Projekt Statutu Rady Szkoły 7

Nr 2/1991/1992

str.

I.TENDENCJE POLITYKI O?WIATOWEJ

Z. Janus Koncepcja rozwoju szkolnictwa zawodowego 4
Proces przechodzenia szkół podstawowych pod zarzšd ogólny samorzšdów terytorialnych 7

KURATORIUM O?WIATY W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE

O?wiadczenie w sprawie przejęcia szkół podstawowych przez Gminę Częstochowa 9
Wzór ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora szkoły 12
J. Stępień, Z. Mszyca Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej 12

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

Brzezowska Jak kształtować lokalny system wychowawczy? 13
Klasa autorska – materiały do powołania 14

WYCHOWANIE I OPIEKA

Opieka i wychowanie w nowej rzeczywisto?ci społeczno-ekonomicznej 16
G. Władecka Resocjalizacja szkolna ? ?Nigdy nie rezygnować? 18

LISTY I ZAPYTANIA

E. Szyda Finansowanie uczestnictwa nauczycieli w różnych formach kształcenia 19
E. Szyda Rewaloryzacja emerytur i rent – wyja?nienia prawne 19

PRZEGLĽD WYDARZEŃ ROKU

KOMUNIKATY

OGŁOSZENIA I REKLAMY