Numer 2(92)2014


Częstochowski Biuletyn Oświatowy Numer 2(92)2014


RODN „WOM” GOŚCIEM W SZKOŁACH I PLACÓWKACH
A. Walczak-Dądela, A. Kołodziej  –  Jubileusz 20-lecia VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie     3
K. Walasek, A. Orman-Kazik  –  Festiwal Techniki w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie     6

NOWA ROLA PLACÓWEK DOSKONALENIA
T. KarońE-podręcznik  –  nowoczesne rozwiązanie w polskiej edukacji     8

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska  –  Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług     12
A. Hiller, A. Dąbrowska  –  Przedszkolaki w podróży – z Misiem Unisiem poznajemy sąsiadów     15
A. Hiller, A. Dąbrowska  –  VII Bajkowe Spotkania w ramach ogólnopolskiej kampanii społecznej „Cała Polska czyta dzieciom”     16
J. Resakowska, A. Janas, K. Małasiewicz, M. Krzemińska  –  Dyktuś 2014. Miejski konkurs ortograficzny dla uczniów klas trzecich częstochowskich szkół podstawowych pod patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy     17
J. Janicka  –  XIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom już za nami     20

Wymiana doświadczeń
R. Sowada  –  „Biblioteka bliżej czytelnika”. X Jubileuszowe Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego     22
K. Żurawska  –  Impreza czytelnicza w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku     25

EDUKACJA EKOLOGICZNA
E. Moskalik, E. Dróżdż  –  X Regionalny Konkurs Przyrodniczo-Plastyczny „Nasza Jura – rośliny naszych okolic”     27

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA
G. Kościelniak  –  Proces legislacyjny w Polsce     29
R. Piotrowski, A. Hołodniuk  –  Konferencja naukowa „Józef Piłsudski w Częstochowie” 12 maja 2014     34

EDUKACJA EUROPEJSKA
D. Sękala  –  Lelowscy gimnazjaliści w Altötting     37
E. Bieniek, I. Sitek, R. Sowada  –  Europa, jakiej nie znamy     40
M. Cipcińska  –  Relacja z wizyty studyjnej „Easing transition from school to VET in Bavaria”     44

EDUKACJA REGIONALNA
B. Łysak  –  Ludowość, regionalizm w naszej szkole… Rok Oskara Kolberga     47

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE
A. Parzyńska  –  Obraz, dźwięk, słuch i ruch, czyli nauczanie języka francuskiego dzieci w wieku przedszkolnym     48
B. Buczkowska-Staniec  –  Z angielskim na co dzień w przedszkolu     50
A. Larysz  –  Dlaczego warto już w przedszkolu uczyć języków obcych?     53
E. Nieszporek  –  Lekcja języka obcego z wierszem… wyzwaniem?     55
M. Zięba, I. Canghelaris, R. Chrostowska  –  Konkurs piosenki angielskiej „English kids song”     57
J. Suliga, A. Kloczkowska  –  II Powiatowy Konkurs Piosenki w Języku Angielskim     59

WYCHOWANIE I OPIEKA
B. Lis, B. Michoń  –  Bezpieczeństwo priorytetem w życiu przedszkolaków z Miejskiego Przedszkola nr 2 w Częstochowie     60
B. Wyderka, A. Urbańska, A. Harast, K. Szczurak  –  W zdrowym ciele – zdrowy duch     63

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI
E. Liszaj  –  „Świat i człowiek stanowią jedność”. Edukacja Kosmiczna w Miejskim Przedszkolu nr 37 w Częstochowie     65
A. Motyka, B. Kudławiec, I. Jamro  –  „Matematyka nie musi być nudna” – rola konkursu w procesie dydaktycznym     70
G. Podczarska  –  „Tydzień Kultury” w Szkole Podstawowej nr 8 im. H. Poświatowskiej w Częstochowie     73
M. Bokwa  –  Promocja szkoły w środowisku lokalnym     75
Z. Pośpiech  –  Z doświadczeń i przemyśleń nauczyciela praktycznej nauki zawodu w Zespole Szkół Gastronomicznych im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie     80

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
K. Wilk, E. Pidzik  –  „e-Tutoring w wiejskiej szkole”. Raport końcowy     84
M. Szczepańska  –  „Kim jest figlarny Julek?” Scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej w ramach konkursu na scenariusz lekcji poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima     88
E. Bukowska  –  Obywatelu, czy jesteś świadomy swoich praw? Scenariusz dla uczniów gimnazjum do wykorzystania na godzinie z wychowawcą, wiedzy o społeczeństwie lub języku polskim, dotyczący praw obywateli w Unii Europejskiej    94

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
A. Szydłowska  –  Pułaski pod patronatem Akademii Obrony Narodowej     100
J. Otto, I. Walczak  –  90 lat minęło…     102
I. Walczak-Dądela, I. Krysian, A. Kołodziej  –  VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe w Częstochowie zaprasza gimnazjalistów     104
A. Śliwowska  –  Wiośnie na spotkanie     106
T. Gwóźdź  –  „Przebierańce”     107
E. Bukowska  –  Niecodzienny gość w Koniecpolu     108

KOMUNIKATY
Filharmonia Częstochowska  –     109
Muzeum Częstochowskie  –     110