MIEJSCE NA TWÓJ BANNER
kontakt: ociepa@womczest.edu.pl ?>
 
Aktualny numer
W przygotowaniu
Spis treści archiwalnych numerów
Roczniki
Wydania specjalne
Zasady współpracy z autorami
Kontakt

Śląskie.pl

 1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011    2012    2013    2014   


Nr 4/2006


str.
J. Zdański  -  Polityka oświatowa w Polsce w latach 1944–1948 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

G. Bochenkiewicz  -  Mistrz i Uczeń – wielobarwny wachlarz talentów 8
E. Rostecka  -  Scenariusz szkolnego plastycznego konkursu bożonarodzeniowego 12

EDUKACJA REGIONALNA

J. Górecki  -  Powiązanie programów nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie w szkole podstawowej z walorami Jasnej Góry 14
A. Kowalczyk  -  Stan badań nad fortyfikacjami Jasnej Góry 15

EDUKACJA OBYWATELSKA

D. Służałek  -  Kadra, uroczystości i odznaczenia Nowogródzkiej Brygady Kawalerii 17
T. Gałecki  -  Generał patriota – patronem gimnazjum 23

EDUKACJA EUROPEJSKA

I. Bieniewska, M. Dalecka, E. Szkamruk  -  „Sztuka nie zna granic” i inne projekty szkolne – Socrates w Szkole Podstawowej nr 22 w Częstochowie 24

WYCHOWANIE I OPIEKA

K. Burkhard  -  Wpływ środków masowego przekazu na kreowanie zachowań młodzieży – prasa, Internet i gry komputerowe 27
B. Rosa  -  Wspomaganie rozwoju dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 29
T. Kałużny  -  Kształcenie informatyczne i edukacja medialna na rzecz przyszłego społeczeństwa informacyjnego 32

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

I. Surygała  -  Podręczny poradnik nauczyciela kształcenia zintegrowanego 39
B. Rosa  -  Indywidualizacja kształcenia a metody i formy pracy nauczycieli uwzględniające różnice w uzdolnieniach i zainteresowaniach 42
T. Gwiazda  -  Wybrane aspekty motywowania uczniów do nauki języka obcego 45
B. Bryniarska  -  Zaburzenia komunikacji językowej – afazja 49
H. Radziejowska  -  Próba przeciwdziałania marginalizacji słuchaczy szkół dla dorosłych poprzez edukację teatralną 52

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

P. Górecka  -  „Matka Boska Częstochowska” – analiza i interpretacja wiersza Jana Lechonia 57

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

J. Gancarek, O. Kluba  -  Scenariusz przedstawienia o generale Leopoldzie Okulickim 59

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie  - 
R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska  -  Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 62
A. Arkabus  -  Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 64
E. Barczyk, E. Otrąbek  -  Zestawienie bibliograficzne w wyborze: wychowanie patriotyczne i obywatelskie 66

Wymiana doświadczeń

W. Bajor  -  Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich z wizytą w Szwajcarii 69
J. Bereszyńska  -  „Hans Christian Andersen i jego baśnie”. Scenariusz spotkania poświęconego pisarzowi 73
I. Walczak  -  Biblioteki dla dzieci i młodzieży we Francji 74

Informacje i komunikaty

R. Sowada  -  III Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie 78

Konkursy i wystawy

G. Bochenkiewicz  -  Poznajmy bliżej laureatów II Wojewódzkiego Konkursu im. dr A. Clyde „Strona internetowa biblioteki szkolnej” 80

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Śpiewakowska  -  Niby nic, a tak to się zaczęło... Relacja z obchodów 60. rocznicy powstania Technicznych Zakładów Naukowych w Częstochowie 83
M. Szymanek, R. Gęsiarz  -  75-lecie istnienia Szkoły Podstawowej w Konopiskach. Nadanie imienia Henryka Sienkiewicza Zespołowi Szkół – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Konopiskach 86

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

K. Jezierska  -  Informacje o wydarzeniach w Muzeum Częstochowskim planowanych na wrzesień – listopad 2006 r. 88
J. Karkoszka-Toborek  -  Jubileusz Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie i najbliższe plany repertuarowe 89
B. Młynarczyk  -  Koncerty szkolne z cyklu „Szkoła na Parnasie” 90
G. Siwek  -  Informacje o imprezach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (grudzień 2006 – styczeń, luty 2007) 90
Ogólnopolski Konkurs Literacki pod hasłem „Rodzina sercem cywilizacji”  - 92

Informacja o numerze:


FRAGMENTY WYBRANYCH ARTYKUŁÓW


dr Jerzy Zdański Dyrektor Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


POLITYKA OŚWIATOWA W POLSCE W LATACH 1944–1948

Oświata jest jedną z istotnych dziedzin życia społecznego. Wśród jej głównych determinantów wymienić należy uwarunkowania historyczne, system społeczno-polityczny państwa, poziom gospodarczy oraz ogólny postęp cywilizacyjny. Szkołę postrzega się również jako niezwykle silny oręż w walce o świadomość narodową i społeczną. Ze względu na złożoność problemu funkcjonowania oświaty w latach 1944–1948 nie jest możliwe wyczerpanie tematu w jednym artykule. Niniejsze rozważania są więc jedynie próbą zasygnalizowania najważniejszych zjawisk pierwszego etapu w powojennej historii szkolnictwa w Polsce z zaznaczeniem wymienionych wyżej uwarunkowań jego rozwoju.[...]Grażyna Bochenkiewicz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


MISTRZ I UCZEŃ – WIELOBARWNY WACHLARZ TALENTÓW EKSPOZYCJE PLASTYCZNE IV WOJEWÓDZKIEJ SCENY PREZENTACJI NAUCZYCIELI I UCZNIÓW W CZĘSTOCHOWIE

Są wydarzenia, do których powraca się zawsze ciepło i serdecznie, bo inaczej nie sposób. Tak fantastycznie zaistniała i zapisała się w mojej pamięci tegoroczna, majowa, IV Wojewódzka Scena Prezentacji Nauczycieli i Uczniów. O występach scenicznych pisałam w poprzednim numerze naszego biuletynu. Dziś proponuję osobistą relację, własną refleksję oraz fragmenty wypowiedzi nauczycieli współtworzących Scenę Prezentacji Plastycznych, stanowiącą integralną część całości przedsięwzięcia.[...]Elżbieta Rostecka Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku


SCENARIUSZ SZKOLNEGO PLASTYCZNEGO KONKURSU BOŻONARODZENIOWEGO

Konkurs dla uczniów organizowany cyklicznie przed świętami Bożego Narodzenia; konkurs stanowi też formę zajęć otwartych dla zainteresowanych nauczycieli kontraktowych i mianowanych.[...]Jerzy Górecki Szkoła Podstawowa nr 42 im. J. Brzechwy w Częstochowie


POWIĄZANIE PROGRAMÓW NAUCZANIA HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W SZKOLE PODSTAWOWEJ Z WALORAMI JASNEJ GÓRY

Programy nauczania historii i społeczeństwa w szkole podstawowej obejmują czasy od starożytności do współczesnych. Kładą duży nacisk na regionalizm, na powiązania z walorami krajoznawczymi terenu, na którym mieści się szkoła. W Częstochowie szczycimy się Jasną Górą. Widzimy jak codziennie przybywają pielgrzymki dzieci i młodzieży z całej Polski, a częstochowskie szkoły jakoś pomijają to miejsce tak ważne w dziejach naszej historii. Byłem bardzo zdziwiony, zwiedzając Skarbiec z dziećmi, odpowiedzią dyżurującego tam ojca paulina. Na pytanie: skąd jesteśmy? Dzieci odpowiedziały, że z Tysiąclecia z Częstochowy. Usłyszeliśmy odpowiedź, że to prawdziwa rzadkość, gdyż spotyka się tu szkoły z całej Polski, ale nie z Częstochowy. Na dodatek opinię taką usłyszałem dwa razy. Mając w naszym mieście tak wspaniały obiekt, należy go wykorzystywać w codziennym procesie dydaktycznym w nauczaniu historii w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole średniej.[...]Adrian Kowalczyk członek Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Częstochowie doktorant Akademii im. J. Długosza w Częstochowie


STAN BADAŃ NAD FORTYFIKACJAMI JASNEJ GÓRY

Proces badawczy nad fortyfikacjami Jasnej Góry nie napotyka na zasadnicze trudności w postaci braku materiałów źródłowych. Do najważniejszych zasobów archiwalnych dotyczących budowy umocnień twierdzy Jasna Góra, oraz jej modernizację w czasie jej funkcjonowania znajdziemy w Archiwum Jasnej Góry. Materiały zawierają plany metod fortyfikacji bastionowej, traktaty dotyczące różnych szkół fortyfikacji. Należy tu wspomnieć o traktacie Buonaiuto Loriniego z 1592 roku lub zapisie kronikarskim z 25 lutego 1724 roku o rozpoczęciu przebudowy bastionu św.  Rocha (AJG193, s. 197). Nie mniej cenne, a bezpośrednio związane z poruszaną problematyką są fragmenty rachunków z okresu przebudowy bastionu św. Barbary z lat 1724–1726 (AJG251, s. 288), nota finansowa o wydatkach na generalny remont twierdzy Jasna Góra z lat 1761–1762 (AJG1693, s. 33). Jednymi z najważniejszych materiałów dotyczącymi twierdzy są na pewno listy zaciągu do kompanii fortecznej twierdzy z dnia 31 marca 1657 roku (AJG365, s. 3) oraz wykazy wyposażenia twierdzy w środki niezbędne do prowadzenia działań bojowych z 1 lutego 1704 roku (AJG2096, s. 240). Jako źródło pomocnicze możemy wymienić Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, dokumenty kartograficzne dotyczące twierdzy Jasna Góra.[...]Dominik Służałek doktorant Akademii im. J. Długosza w Częstochowie


KADRA, UROCZYSTOŚCI I ODZNACZENIA NOWOGRÓDZKIEJ BRYGADY KAWALERIIdr Tadeusz Gałecki Prezes Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych w Częstochowie


GENERAŁ PATRIOTA – PATRONEM GIMNAZJUM

Rzecz dotyczy nadania gimnazjum nr 19 w Częstochowie imienia gen. Leopolda Okulickiego, będącego ostatnim komendantem Armii Krajowej. Oto żołnierska biografia bohatera żołnierza, którego imię nadane zostało szkole w dniu 19 września 2006 roku, w 60. rocznicę haniebnego mordu generała dokonanego przez NKWD w moskiewskim więzieniu.[...]Iwona Bieniewska Maria Dalecka Ewa Szkamruk Szkoła Podstawowa nr 22 w Częstochowie


„SZTUKA NIE ZNA GRANIC“ I INNE PROJEKTY SZKOLNE – SOCRATES W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 W CZĘSTOCHOWIE

Nasza przygoda z Socratesem Comeniusem rozpoczęła się w 2000 roku. Wtedy to zostaliśmy zaproszeni przez szkołę niemiecką do realizacji projektu szkolnego „Zdrowe żywienie jako alternatywa dla gotowej żywności. Dzieci gotują dla dzieci“. Naszymi partnerami byli: Niemcy, Włochy, Finlandia. Produktem końcowym tego projektu były książki kucharskie z przepisami kuchni partnerów opracowane w językach narodowych oraz w języku projektu czyli po angielsku. Ilustracjami książek kucharskich były prace plastyczne dzieci, które znalazły się również w kalendarzach wydanych przez kraje uczestniczące w projekcie. Książki kucharskie, kalendarze, prace plastyczne dzieci oraz materiały przysłane przez partnerów prezentowaliśmy na wystawach organizowanych w ramach Dni Comeniusa oraz wizyty studyjnej Arion w Urzędzie Miasta Częstochowy..[...]Krzysztof Burkhard Gimnazjum nr 19 im. gen. L. Okulickiego w Częstochowie


WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA KREOWANIE ZACHOWAŃ MŁODZIEŻY – PRASA, INTERNET I GRY KOMPUTEROWE

Niniejszy artykuł stanowi kontynuację tematu podjętego w „Częstochowskim Biuletynie Oświatowym”. Publikowana na naszych łamach część pierwsza dotyczyła wpływu telewizji i radia na kreowanie zachowań młodzieży. Czytelników zainteresowanych poprzednim tematem odsyłamy do numeru 3 (61) 2006 naszego czasopisma.[...]Beata Rosa Gimnazjum nr 19 im. gen. L. Okulickiego w Częstochowie


WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi to uczniowie mający różnego rodzaju kłopoty z przyswajaniem wiedzy w stopniu większym niż ich rówieśnicy. Okazuje się, że są to uczniowie mający kłopoty w pisaniu i czytaniu, jak i ci, którzy mają obniżone możliwości intelektualne, wady zmysłów i narządów ruchu. W wielu szkołach publicznych mamy coraz częściej do czynienia z uczniami mającymi specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu. Do szkół masowych uczęszczają też dzieci z obniżonymi możliwościami intelektualnymi, jak i upośledzeniem umysłowym oraz niedosłuchem, mającymi orzeczenia do kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego bądź orzeczenie ze wskazaniem do dodatkowych zajęć rewalidacyjnych.[...]Tadeusz Kałużny Gimnazjum nr 15 im. S. Banacha w Częstochowie


KSZTAŁCENIE INFORMATYCZNE I EDUKACJA MEDIALNA NA RZECZ PRZYSZŁEGO SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

Edukacja medialna, to przygotowanie ludzi do krytycznego odbioru przekazów medialnych oraz sprawnego posługiwania się mediami jako narzędziami działalności intelektualnej1. We współcześnie tworzącym się społeczeństwie informacyjnym, gdzie nadrzędną staje się być informacja, jej gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie, bardzo ważnym jest przygotowanie, pod względem informatycznym i medialnym, młodzieży, a także dorosłych, do kompetentnego i zgodnego z najwyższymi standardami zarządzania nimi. To przygotowanie musi zatem przebiegać w co najmniej dwóch kierunkach, a mianowicie: umiejętności obsługi sprzętu multimedialnego oraz zgodnego wykorzystywania oprogramowania edukacyjnego i sieciowego2.[...]Iwona Surygała Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Zielonej


PODRĘCZNY PORADNIK NAUCZYCIELA KSZTAŁCENIA ZINTEGROWANEGO NAJCZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCE ZABURZENIA POWODUJĄCE TRUDNOŚCI W NAUCE, ICH OBJAWY I ĆWICZENIA USPRAWNIAJĄCE

Przedstawione poniżej objawy zaburzeń pozwolą właściwie rozpoznać trudności i określić ich podłoże. Ćwiczenia usprawniające zaburzone funkcje można realizować na zajęciach wyrównawczych, korekcyjno-kompensacyjnych oraz we wszystkich klasach nauczania zintegrowanego. Należy jednak pamiętać o zachowaniu stopnia trudności pod kątem potrzeb dziecka. [...]Beata Rosa Gimnazjum nr 19 im. gen. L. Okulickiego w Częstochowie


INDYWIDUALIZACJA KSZTAŁCENIA A METODY I FORMY PRACY NAUCZYCIELI UWZGLĘDNIAJĄCE RÓŻNICE W UZDOLNIENIACH I ZAINTERESOWANIACH

Różnice między poszczególnymi jednostkami dotyczą różnorodnych cech, zarówno fizycznych (np. wzrostu, ciężaru ciała) jak i psychicznych (np. inteligencji, zdolności specjalnych, zainteresowań, motywacji). Istnieje dużą liczba uczniów o właściwościach przeciętnych. Dostosowywanie oddziaływań do możliwości osób przeciętnych ma sprawić, że w najkorzystniejszej sytuacji znajdzie się zdecydowana większość osób, ich bowiem cechy brane są pod uwagę przy ustalaniu wymagań. W przypadku ujednolicenia wymagań do uczniów mało zdolnych, sprostaliby im również uczniowie przeciętni i uzdolnieni, jednakże wiązałoby się to z ogólnym obniżeniem poziomu rezultatów. Sposób postępowania nieuwzględniający różnic indywidualnych nie stwarza jednakowo korzystnej sytuacji nawet uczniom zaliczanym do przeciętnych. Konieczna okazuje się indywidualizacja nauczania.[...]Tomasz Gwiazda Gimnazjum w Psarach


WYBRANE ASPEKTY MOTYWOWANIA UCZNIÓW DO NAUKI JĘZYKA OBCEGO

Dziś, w dobie szerokopojętych kontaktów międzynarodowych, nikogo nie trzeba przekonywać o korzyściach płynących z nauki języków obcych. Oczekiwany sukces w nauce języka obcego nie przychodzi jednak łatwo. Jest efektem żmudnej i czasochłonnej pracy. Wpływa na niego nie tylko praca nauczyciela lecz także w niemniejszym stopniu zaangażowanie ucznia. Czas poświęcony na samodzielną naukę, jej organizacja i formy, cechy osobowościowe i jednostkowe ucznia, oddziaływanie środowiska domowego i szkolnego, wreszcie motywacja do nauki stanowią główne czynniki, które składają się na efekt nauki. Utrudnieniem jest fakt, iż uczeń w młodszym i średnim wieku szkolnym nie odczuwa wewnętrznej potrzeby uczenia się języka.[...]Bożena Bryniarska Gimnazjum nr 19 im. gen. L. Okulickiego w Częstochowie


ZABURZENIA KOMUNIKACJI JĘZYKOWEJ – AFAZJA

Mowa, czyli zdolność do komunikacji językowej, jest jedną z najbardziej specyficznych cech wyróżniających gatunek ludzki. Jej istotą jest przekazywanie i odbieranie informacji za pomocą symboli dźwiękowych. Nadawca i odbiorca muszą więc znać ich znaczenie, czyli posługiwać się tym samym językiem. Umiejętność posługiwania się mową jest przekazywana w procesie uczenia się już od wczesnego dzieciństwa. Zdarza się jednak, że w procesie tym występują jej zaburzenia, wywołane różnorodnymi czynnikami i na różnych etapach jej rozwoju. Zaburzenia mowy u dzieci przejawiają się w różny sposób i występują w różnym stopniu nasilenia. Nieprawidłowy rozwój mowy wiąże się często z nieprawidłową wymową. Niektóre zaburzenia mowy mają charakter izolowany, niektóre natomiast wiążą się z różnymi zaburzeniami rozwojowymi (lateralizacja, rozwój społeczno-emocjonalny). Nie ma więc jednolitej klasyfikacji. Wśród nich wyróżnia się m.in.[...]Henryka Radziejowska Centrum Kształcenia Ustawicznego w Częstochowie


PRÓBA PRZECIWDZIAŁANIA MARGINALIZACJI SŁUCHACZY SZKÓŁ DLA DOROSŁYCH POPRZEZ EDUKACJĘ TEATRALNĄ

Permanentne kształcenie jest bezsprzecznie wyzwaniem stojącym przed człowiekiem funkcjonującym we współczesnym świecie, jest koniecznością, społeczeństwo informacyjne jest źródłem intensyfikowania procesu nieustannego kształcenia się. Kształcenie ustawiczne jest niewątpliwie kształceniem uzupełniającym i doskonaleniem zawodowym człowieka, ale, powołując się na poglądy profesora Bogdana Suchodolskiego, pamiętać należy, że autentyczna edukacja permanentna to edukacja swobodna (bez przymusu), inspirująca, krytyczna i wzbogacająca ludzką naturę1. Według definicji przyjętej przez UNESCO, uznawanej przez specjalistów za najpełniejszy zakres pojęciowy edukacji ustawicznej, za istotę kształcenia ustawicznego uznaje się proces uczenia się, obejmujący całe życie człowieka i służący jego rozwojowi.[...]Paulina Górecka Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie


„MATKA BOSKA CZĘSTOCHOWSKA” ANALIZA I INTERPRETACJA WIERSZA JANA LECHONIA

Tematem moich rozważań jest wiersz Jana Lechonia pt. „Matka Boska Częstochowska”. Poniższa analiza i interpretacja może być wykorzystana na lekcjach języka polskiego w szkole średniej lub na zajęciach z „Dziedzictwa kulturowego w regionie”. Powinni zainteresować się nią ci nauczyciele, którzy realizują na lekcjach zagadnienia edukacji regionalnej. Spośród wielu wariantów interpretacyjnych wybrałam metodę eksplikacji, która polega na bardzo dokładnym i wrażliwym czytaniu liryki.[...]Joanna Gancarek Olga KlubaGimnazjum nr 19 im. gen. L. Okulickiego w Częstochowie


SCENARIUSZ PRZEDSTAWIENIA O GENERALE LEOPOLDZIE OKULICKIM

Poniższy scenariusz został opracowany i stał się podstawą do wspaniałej inscenizacji szkolnej z okazji nadania Gimnazjum nr 19 w Częstochowie imienia generała Leopolda Okulickiego. Uroczystościom, które odbyły się w dniu 19 października 2006 roku, poświęcimy szczególną uwagę w kolejnym numerze „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”.[...]Renata Lipniewska Ewa Otrąbek Bernarda Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


INFORMACJA O PRACY PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIEAgata Arkabus Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


NABYTKI PUBLICZNEJ BIBLIOTEKI PEDAGOGICZNEJ RODN „WOM” W CZĘSTOCHOWIEElżbieta Barczyk Ewa Otrąbek Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie


ZESTAWIENIE BIBLIOGRAFICZNE W WYBORZE: WYCHOWANIE PATRIOTYCZNE I OBYWATELSKIEWanda Bajor nauczyciel bibliotekarz Zespołu Szkół im. W. Andersa w Częstochowie członek Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich


TOWARZYSTWO NAUCZYCIELI BIBLIOTEKARZY SZKÓŁ POLSKICH Z WIZYTĄ W SZWAJCARII

Każdego roku, począwszy od lat dziewięćdziesiątych, w ramach realizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli bibliotekarzy, Towarzystwo organizuje wyjazdy edukacyjne do bibliotek w kraju i za granicą. Celem tych wycieczek jest wymiana doświadczeń na temat organizacji bibliotekarstwa danego kraju, poznawanie historii oraz działalności bibliotek różnych typów (także szkolnych), najbardziej interesujących zabytków kultury i ciekawych obiektów muzealnych w zwiedzanych miejscowościach. Wcześniejsze wyjazdy zagraniczne odbyły się już do Wiednia, Lwowa, wybranych bibliotek czeskich, niemieckich, węgierskich, włoskich i angielskich. W bieżącym roku w dniach 22–28 kwietnia, jako reprezentantka Częstochowskiego Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich, uczestniczyłam w kolejnym wyjeździe edukacyjnym, tym razem do Szwajcarii.[...]Jolanta Bereszyńska Szkoła Podstawowa nr 3 w Blachowni


„HANS CHRISTIAN ANDERSEN I JEGO BAŚNIE” SCENARIUSZ SPOTKANIA POŚWIĘCONEGO PISARZOWIIwona Walczak Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie


BIBLIOTEKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY WE FRANCJI

Francja to republika o systemie parlamentarno-prezydenckim. Jest trzecim co do wielkości krajem Europy, o powierzchni 551 500 km2, zamieszkałym przez ok. 60 mln mieszkańców. Do znaczących mniejszości narodowych i etnicznych zalicza się tutaj Arabów, Niemców, Portugalczyków, Bretończyków. Oficjalnie 77 proc. społeczeństwa to katolicy, 3 proc. to wspólnota muzułmańska, a 15 proc. – ateiści. Językiem urzędowym jest język francuski, chociaż używa się też bretońskiego, prowansalskiego, baskijskiego i korsykańskiego. Francja należy do najbardziej uprzemysłowionych krajów świata a także największych producentów rolnych i eksporterów w strukturach Unii Europejskiej.[...]Renata Sowada Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie prezes Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie


III REGIONALNE FORUM BIBLIOTEKARZY W CZĘSTOCHOWIE

Wdniu 24 października 2006 roku w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta w Częstochowie odbyło się III Regionalne Forum Bibliotekarzy. Organizatorem spotkania był Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Częstochowie. Już po raz trzeci bibliotekarze różnych specjalności, nauczyciele bibliotekarze, a także dyrektorzy szkół i księgarze spotkali się, by uczcić Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, a także rozmawiać o problemach zawodowych. Temat tegorocznego Forum brzmiał: Miejsce biblioteki we współczesnej szkole. Standardy w Szkolnym Centrum Informacji lub bibliotece szkolnej. W tym roku po raz ósmy obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych pod hasłem: „Czytać. Wiedzieć. Działać”.[...]Grażyna Bochenkiewicz Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli


„WOM” w Częstochowie POZNAJMY BLIŻEJ LAUREATÓW II WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU IM. DR A. CLYDE „STRONA INTERNETOWA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ”

Jednym z ważnych wydarzeń w ramach III  Regionalnego Forum Bibliotekarzy w Częstochowie było rozstrzygnięcie Wojewódzkiego Konkursu im. A. Clyde „Strona internetowa biblioteki szkolnej”. Patronat nad konkursem objęli: Śląski Kurator Oświaty i Prezydent Miasta Częstochowy. Patronat medialny sprawował „Częstochowski Biuletyn Oświatowy” RODN „WOM” w Częstochowie. Wyniki konkursu podaje Renata Sowada – prezes Częstochowskiego Oddziału TNBSP w artykule pt. „III Regionalne Forum Bibliotekarzy w Częstochowie”, zamieszczonym w bieżącym wydaniu naszego pisma.[...]Anna Śpiewakowska Techniczne Zakłady Naukowe im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie


NIBY NIC, A TAK TO SIĘ ZACZĘŁO... RELACJA Z OBCHODÓW 60. ROCZNICY POWSTANIA TECHNICZNYCH ZAKŁADÓW NAUKOWYCH W CZĘSTOCHOWIE

Rok 2006, wrześniowe popołudnie. W Technicznych Zakładach Naukowych im. gen. W. Sikorskiego w Częstochowie uroczyste przyrzeczenie składają uczniowie piętnastu klas pierwszych, którzy rozpoczęli naukę w jubileuszowym, 60. roku istnienia szkoły. Klas jest tyle, ilu było pierwszych absolwentów w 1951 roku.[...]Maria Szymanek Renata Gęsiarz Zespół Szkół im. H. Sienkiewicza w Konopiskach


75-LECIE ISTNIENIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KONOPISKACH NADANIE IMIENIA HENRYKA SIENKIEWICZA ZESPOŁOWI SZKÓŁ – SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNAZJUM W KONOPISKACH

14 października 2006 r. w Dniu Edukacji Narodowej odbyła się w Konopiskach wspaniała uroczystość 75-lecia Szkoły Podstawowej i nadania Zespołowi Szkół (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum) w Konopiskach imienia Henryka Sienkiewicza. Do tego wielkiego święta przygotowywała się cała społeczność szkolna. Zawiązał się Komitet Organizacyjny obchodów.[...]INFORMACJE O WYDARZENIACH W MUZEUM CZĘSTOCHOWSKIM PLANOWANYCH NA WRZESIEŃ – LISTOPAD 2006 R.JUBILEUSZ TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA W CZĘSTOCHOWIE I NAJBLIŻSZE PLANY REPERTUAROWEKONCERTY SZKOLNE Z CYKLU „SZKOŁA NA PARNASIE”INFORMACJE O IMPREZACH ORGANIZOWANYCH PRZEZ REGIONALNY OŚRODEK KULTURY W CZĘSTOCHOWIE

(grudzień 2006 – styczeń, luty 2007) OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI pod hasłem „RODZINA SERCEM CYWILIZACJI”
Nr 1/2006


str.
J. Zdański  -  Postawy społeczno-polityczne społeczeństwa częstochowskiego w przededniu II wojny światowej 3

EDUKACJA REGIONALNA

A. Kowalczyk  -  Sześćdziesiąta pierwsza rocznica wyzwolenia Częstochowy przez 54. Brygadę Pancerną Gwardii 6
E. Doroszuk  -  Rodzina nadzieją Kościoła i  Ojczyzny 9
O. Jędrysiak-Urbańska, A. Kuźniak  -  Ścieżka dydaktyczna „Moja mała Ojczyzna” 10
A. Arkabus  -  Regionalne źródła wiedzy dla nauczycieli w częstochowskich bibliotekach 19
E. Wójcik, J. Włodyka, J. Górecki  -  „Dzień Solidarności” w Szkole Podstawowej nr 42 w Częstochowie 22
D. Biczak-Lipiec, M. Lipartowska, A. Suska  -  Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-kulturowa „Brzeziny Kolonia” 23

EDUKACJA EUROPEJSKA

B. Ledwoń  -  Chcę być dobrym Obywatelem 30

EDUKACJA EKOLOGICZNA

A. Zdańska, B. Skwara  -  Żywność genetycznie modyfikowana – dobra czy zła? 32
R. Sawicka  -  Jak racjonalnie gospodarować zasobami przyrody 34
K. Garus  -  Wpływ edukacji przyrodniczej w rodzinie na kształtowanie świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym 36

EDUKACJA ARTYSTYCZNA

A. Korkus  -  Filmowcy na tropie 37
E. Polańska  -  Muzyka a rozwój emocjonalny dzieci w wieku przedszkolnym 38

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Polilejko  -  Dlaczego szkoła przeraża uczniów 40
A. M. Sztajner  -  Rola wartości w wychowaniu 42
Z. Koza  -  „Biesiada pod pająkiem” – IV Regionalne Spotkanie Pokoleń 43
E. Kula  -  Wypalenie zawodowe 45

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

M. Janik  -  Rola zajęć gimnastyki korekcyjnej w korygowaniu wad postawy u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym 49
K. Garus  -  Rola przedszkola w przygotowaniu dziecka leworęcznego do pisania 52
D. Kieszczyńska-Piekarska  -  Gry dydaktyczne wspomagające rozwój mowy dziecka 55

PROGRAMY. SPRAWDZIANY

SCENARIUSZE LEKCJI

A. Ciepiela  -  Jak to z programem do spraw radzenia sobie ze stresem w TZN było... 60
A. Ciepiela, E. Krywult, M. Perczak, M. Zbyryt  -  Jak radzić sobie ze stresem? Scenariusz zajęć warsztatowych 62
G. Walaszczyk  -  „Przygoda Brzydkiego Kaczątka”. Scenariusz dramy dziecięcej 67
M. Maszczyk  -  Składamy świąteczne życzenia bliskim i przyjaciołom. Konspekt lekcji języka polskiego do przeprowadzenia w kl. IV 69
E. Przybylska  -  Krajobrazy Ziemi. Konspekt do lekcji przyrody w klasie VI 70
M. Lamch  -  Moje spotkanie z Papieżem 71

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

A. Kamińska  -  Oddajemy hołd poległym w obronie Ojczyzny. Z ostatnich chwil życia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego 75
A. Cudak  -  Kolacja wigilijna w naszej klasie 78

WARTO PRZECZYTAĆ

A. Płusa  -  Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN ”WOM” w Częstochowie 80
 - Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w  Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 82

KOMUNIKATY

 - Program Edukacyjny pt: „Literacki Atlas Polski” 83

Informacja o numerze:


FRAGMENTY WYBRANYCH ARTYKUŁÓW


Adrian Kowalczyk


SZEŚĆDZIESIĄTA PIERWSZA ROCZNICA WYZWOLENIA CZĘSTOCHOWY PRZEZ 54. BRYGADĘ PANCERNĄ GWARDII

Niedawno obchodziliśmy sześćdziesiątą pierwszą rocznicę wyzwolenia Częstochowy spod okupacji niemieckiej, z 16 na 17 stycznia toczyły się walki o wyzwolenie miasta, zakończone zwycięstwem i oswobodzeniem Częstochowy przez jednostki "Armii Czerwonej" z 1. Frontu Ukraińskiego. 1 września 1939 roku oddziały niemieckiego Wehrmachtu przekroczyły granicę Polski, Rozpoczynała się wojna obronna nazwana przez historiografię kampanią wrześniową. Rejonu Częstochowy broniła 7. dywizja piechoty dowodzona przez generała brygady Janusza Gąsiorowskiego, która wchodziła w skład etatowy "Armii Kraków" pod dowództwem gen. bryg. Antoniego Szylinga. Według planu obronnego "Zachód" opracowanego na polecenie naczelnego wodza Edwarda Rydza-Śmigłego, Częstochowa stała się miastem przyfrontowym. Na północ od stanowisk 7. DP była rozlokowana we wsi Mokra "Wołyńska Brygada Kawalerii" pułkownika dyplomowanego Juliana Filipowicza, która tworzyła lewe skrzydło "Armii Łódź" dowodzonej przez gen. dyw. Juliusza Rómmla. Lewym sąsiadem 7. dywizji piechoty była "Krakowska Brygada Kawalerii" gen. bryg. Zygmunta Piaseckiego. Brygada obsadzała rubież obronną w rejonie Woźnik.[...]Elżbieta Doroszuk


Rodzina nadzieją Ojczyzny i Kościoła

W dniach 7-12 czerwca 2005 r. odbyły się w Myszkowie Dni Rodziny. Współorganizatorem tego przedsięwzięcia był między innymi Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "WOM" w Częstochowie. Honorowy patronat sprawowali abp Stanisław Nowak i burmistrz Myszkowa Leon Okraska.[...]Olga Jędrysiak-Urbańska, Agnieszka Kuźniak


ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA "MOJA MAŁA OJCZYZNA"

Ścieżka dydaktyczna zatytułowana "Moja mała ojczyzna" położona jest w południowej części województwa łódzkiego, na terenie powiatu pajęczańskiego w gminie Działoszyn, w odległości ok 7 km od Załęczańskiego Parku Krajobrazowego i rezerwatu przyrody "Węże". Swoim zasięgiem obejmuje kilka miejscowości, które wchodzą w skład obwodu szkolnego - Trębaczew. Jeśli chodzi o ukształtowanie terenu można zauważyć tu wzniesienia jak i tereny płaskie. Zacznijmy od Trębaczewa - miejscowości, która liczy sobie ponad 600 lat. Leży ona na starym trakcie wiodącym z Rusi na Śląsk. Kolejnymi miejscowościami na trasie tej ścieżki są: Wydrzynów, Stacja PKP oraz Sadowce. Cała ścieżka liczy około 12 km. Ze względu na kilkukilometrowe odległości pomiędzy stanowiskami podzielona została na pięć etapów, po to, aby każdemu z nich poświęcić odpowiednią ilość czasu. Każde stanowisko liczy sobie kilka przystanków.[...]Agata Arkabus


REGIONALNE ŹRÓDŁA WIEDZY DLA NAUCZYCIELI W CZĘSTOCHOWSKICH BIBLIOTEKACH

Gromadzenie materiałów dotyczących własnego regionu, miejscowości lub najbliższej okolicy stanowią istotny element pracy biblioteki. Materiały dotyczące ziemi częstochowskiej są gromadzone w częstochowskich bibliotekach od lat. Należą do nich szerokie opracowania dotyczące miasta Częstochowy oraz Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, małych miejscowości wchodzących w skład województwa częstochowskiego, a obecnie powiatu częstochowskiego.[...]Edyta Wójcik, Jacek Włodyka, Jerzy Górecki


"DZIEŃ SOLIDARNOŚCI" W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 42 W CZĘSTOCHOWIE

Współczesna młodzież, negująca wszelkie wartości, nie jest pozytywnie nastawiona do przeszłości. Trudno przekonać młodych ludzi do świętowania kolejnych rocznic ważnych wydarzeń historycznych. Nudzą ich capstrzyki, uroczystości szkolne, apele i rocznice. Ale czy tak musi być? Trzeba szukać nowych form przekazu najnowszej historii Polski, tak by jak najlepiej zainteresować młode pokolenie wydarzeniami, które przecież miały miejsce nie tak dawno. W obecnych czasach sam apel czy akademia już nie wystarczą. By dzieci mogły autentycznie przeżyć ducha patriotyzmu, trzeba pokusić się o przystępną formę prezentacji, prosty, jasny przekaz językowy.[...]Dorota Biczak-Lipiec, Monika Lipartowska, Agnieszka Suska


ŚCIEŻKA DYDAKTYCZNA PRZYRODNICZO-KULTUROWA "BRZEZINY KOLONIA"

Celem ścieżki dydaktycznej przyrodniczo-kulturowej "Brzeziny Kolonia" jest zapoznanie uczniów z elementami środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwem kulturowym najbliższego otoczenia szkoły, ze szczególnym podkreśleniem zmian, negatywnych i pozytywnych, powstałych na skutek działalności człowieka. Ścieżka ma na celu także przybliżenie uczniom szkoły podstawowej oraz gimnazjum znajomości własnego regionu w aspekcie wartości i różnorodności środowiska naturalnego, kulturowego i społecznego, a przede wszystkim wdrożenie we właściwy system wartości i kształtowanie postawy lokalnego patrioty. Proponowana przez nas ścieżka ma charakter otwarty, każdy zainteresowany nauczyciel może ją modyfikować i uzupełniać. W dzisiejszym systemie edukacji coraz ważniejszą rolę odgrywają metody aktywizujące uczniów, odchodzi się od typowego systemu klasowo-lekcyjnego. Zajęcia w terenie są doskonałą metodą nauki, pozwalającą na bezpośredni kontakt z naturą, mogą one łączyć wiele dyscyplin naukowych, dając całościowy obraz świata. Ścieżka dydaktyczna "Brzeziny Kolonia" może być realizowana na lekcjach: przyrody, geografii, historii, języka polskiego, wiedzy o społeczeństwie, może ona obejmować od 2 do 5 godzin lekcyjnych, w zależności od wyboru przez nauczyciela stanowisk oraz sposobu poruszania się (autobus, rower).[...]Bożena Ledwoń


CHCĘ BYĆ DOBRYM OBYWATELEM

W związku z ogłoszonym przez Radę Europy roku 2005 Rokiem Edukacji Obywatelskiej pod hasłem: "Uczyć się i żyć w demokracji" w Szkole Podstawowej w Boronowie i Szkole Podstawowej nr 39 w Częstochowie od września tego roku był realizowany międzyszkolny projekt "Chcę być dobrym Obywatelem". We wrześniu na zajęciach klubu uczniowie wykonali kilkadziesiąt plakatów nt. "Jaki powinien być wzorowy Europejczyk?" W dniu 20 października przedstawiciele "Euroludków" wzięli udział w warsztatach europejskich pt. "Obywatele Europy". W zespołach zadaniowych odpowiadali na pytania: jakie korzyści daje bycie obywatelami Europy? Co to jest tolerancja i z czym się kojarzy? Określali również cechy charakteru wzorowego Europejczyka. Najczęściej wymieniane - przez nich określenia to: mądry Europejczyk, wykształcony, uczciwy, szanujący innych ludzi, o dobrym sercu... .[...]Alicja Zdańska, Beata Skwara


ŻYWNOŚĆ GENETYCZNIE MODYFIKOWANA - DOBRA CZY ZŁA?

Inżynieria genetyczna i tworzenie organizmów genetycznie modyfikowanych (GMO), budzą wśród ludzi wiele kontrowersji, mimo iż stwarzają możliwość rozwiązania wielu problemów z dziedziny: medycyny, technologii żywności, ochrony środowiska. Wiele osób, nie tylko ze świata nauki zadaje sobie pytanie: "czy taka ingerencja jest bezpieczna dla zdrowia człowieka i przyrody?". Poza tym społeczeństwo ma ogromne dylematy etyczne, związane z ingerencją w materiał genetyczny zwłaszcza zwierząt i ludzi. Gdzie zatem istnieje granica, której nie należy przekraczać? Przełomem w rozwoju genetyki i nauk biologicznych było odkrycie DNA przez Watsona i Cricka w 1953 roku. Wraz z upływem czasu wiedza ewaluowała, aż do osiągnięcia poziomu pozwalającego na manipulacje DNA. Obecnie DNA można izolować z komórek, klonować, sekwencjonować, czyli rozszyfrowywać informację genetyczną.[...]Renata Sawicka


JAK RACJONALNIE GOSPODAROWAĆ ZASOBAMI PRZYRODY?

Konspekt zajęć ścieżki ekologicznej, które można przeprowadzić na lekcji przyrody lub na godzinie przeznaczonej do dyspozycji wychowawcy klasowegoKrzysztofa Garus


WPŁYW EDUKACJI PRZYRODNICZEJ W RODZINIE NA KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Rodzina jest miejscem, w którym edukacja przyrodniczo-ekologiczna wyprzedza i dopełnia przedszkolną i szkolną edukację dziecka. Rodzina jest obszarem niezwykle cennym wychowawczo, spełnia bardzo ważne zadania i cele. To właśnie w rodzinie:

- pogłębiają się więzi emocjonalne poprzez wspólne przeżywanie i odkrywanie świata,

- budzi się rodzicielska świadomość ekologiczna,

- rozwijają się zainteresowania, następuje wzmacnianie odczuć, emocji i doświadczeń,

- budzi się współodpowiedzialność za dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe,

- rodzi się nawyk czynnego wypoczynku na łonie natury,

- rozwija się tolerancja i umiejętność osiągania kompromisu,

- doskonalą się umiejętności prowadzenia dyskusji, rozmowy.W rodzinie dziecko powinno być inspirowane do twórczych poszukiwań, rozwijać postawy kreatywne w domowej nieformalnej edukacji przyrodniczo-ekologicznej.[...]Anna Korkus


FILMOWCY NA TROPIE

21 października 2005 r. w Zespole Szkół w Węglowicach Gimnazjum miało miejsce uroczyste podsumowanie projektu "Węglowicka Szkoła Filmowa". Projekt ten w styczniu 2005 r. został pozytywnie zaopiniowany przez Polską Fundację Dzieci i Młodzieży w Warszawie i realizowany był od 3 stycznia 2005 r. do 30 maja 2005 r. Dotacja finansowa przyznana szkole, pozwoliła na zaproponowanie uczniom szerokiej gamy zajęć pozalekcyjnych, w tym utworzenie "Węglowickiej Szkoły Filmowej". Działaniami projektowymi została objęta młodzież kl. II i III, zainteresowana tematyką z zakresu kina i teatru.[...]Edyta Polańska


MUZYKA A ROZWÓJ EMOCJONALNY DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Problemem wielkiej wagi dla każdego nauczyciela pracującego z małymi dziećmi sązaburzenia sfery emocjonalnej tj.: nadpobudliwość psychoruchowa i zahamowanie psychoruchowe. Dojrzałość emocjonalna jest bowiem istotnym elementem rozwoju osobowości. Warunki codziennego życia, przedszkolna rzeczywistość szczególnie u dzieci, które po raz pierwszy idą do przedszkola wywołują stres, napięcia, obniżają sprawność psychiczną i stają się przyczyną nerwic. U dzieci tych występuje ograniczona możliwość realizacji podstawowych potrzeb natury emocjonalnej oraz brak lub zmniejszenie odbioru bodźców i informacji z otoczenia, co powoduje niemożność wyrażania i przekazywania wrażeń[...]Agnieszka Polilejko


DLACZEGO SZKOŁA PRZERAŻA UCZNIÓW

Artykuł ten jest skierowany do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadpodstawowych. W dzisiejszych czasach bardzo często się słyszy i doświadcza sytuacje, kiedy to uczniowie z jednej placówki szkolnej chcą, bądź starają się przenieść do innej placówki szkolnej. Przecież każda szkoła jest do siebie podobna jako struktura organizacyjna, jako budynek. Nasuwa się więc pytanie: Dlaczego? Odpowiedź na to pytanie nie jest trudna, ale czy jest łatwa do zrealizowania?[...]Agnieszka Maria Sztajner


ROLA WARTOŚCI W WYCHOWANIU

Mówiąc o wychowaniu, warto najpierw i przede wszystkim zastanowić się nad tym, kogo samo wychowanie dotyczy. Przeważnie kojarzy nam się ono z wiekiem dziecięcym i młodzieżowym. Osobami, które podlegają wychowaniu są tutaj dzieci, a wychowującymi ich rodzice lub opiekunowie oraz nauczyciele. Tak pojmowany model wychowania, można przedstawić za pomocą prostego obrazu: Ja - mądry i dorosły człowiek, mówię do ciebie - smarkaczu, a ty mnie słuchaj i postępuj tak, jak każę. To oczywiście przejaskrawiony przykład. Jednak dosyć wyraźnie ukazuje sposób myślenia wielu dzieci. Dlaczego tak jest? Czy dlatego, że dzieci chciałyby mieć nieograniczoną swobodę działania, a dorośli zabraniają im tego? Myślę, że nie to jest podstawowym problemem. Podstawowy problem tkwi w samym sposobie pojmowania wychowania. Nie jest prawdą, że dotyczy ono jedynie młodych ludzi i kończy się wraz z osiągnięciem pełnoletności, czy też usamodzielnieniem się. Proces wychowawczy trwa przez całe życie. Zmienia się jedynie wychowawca. Z dziecka, które podlegało wychowaniu rodziców i nauczycieli, jako dorosły człowiek, staję się swoim własnym wychowawcą. Od tej pory podlegam samowychowaniu.[...]Zdzisława Koza


"BIESIADA POD PAJĄKIEM" IV REGIONALNE SPOTKANIE POKOLEŃ

Najważniejszym i zarazem najtrudniejszym wyzwaniem w życiu człowieka jest zbudowanie rodziny i wychowanie dzieci. Niestety do rodziny nie jest dołączona instrukcja obsługi. Eksperymentujemy więc, a rodzicielstwo jest trudnym i odmiennym zadaniem dla każdego z nas. Wychowywać, to znaczy dbać o zdrową atmosferę, w której młody człowiek może się rozwijać. To przekazywać z pokolenia na pokolenie wartości, które nadają życiu sens, orientację i cel. Wychowywać to uzdolnić ludzi do miłości wobec innych, budzić podziw, szacunek i zachwyt dla natury. Wychowywać, to dać z siebie innym to, co w nas najlepsze. Aby dziecko było szczęśliwe, potrzebuje dobrych i szczęśliwych rodziców, którzy mają dla niego czas i rozumieją potrzebę współuczestnictwa w jego rozwoju.[...]Ewa Kula


WYPALENIE ZAWODOWE

Kiedy poruszony zostaje temat wypalenia zawodowego, zawsze nasuwają mi się wspomnienia z mojej pierwszej pracy. Pełna ideałów, motywacji, chęci i pomysłów zderzyłam się z szarą rzeczywistością skostniałej instytucji i z wypalonymi zawodowo pracownikami. W ciągu roku rozpoznałam obciążenia, na jakie byli oni narażeni, zarówno ze strony klientów, współpracowników jak i instytucji. Po pewnym czasie również u siebie zaczęłam zauważać symptomy wypalenia zawodowego. Wnikliwe przestudiowanie problematyki, dokładna autodiagnoza oraz podjęcie kroków zaradczych, pozwoliły mi uporać się ze swoimi problemami oraz zapobiec dalszemu rozwojowi procesu wypalenia, którego sygnały pojawiły się już u progu mojej pracy zawodowej[...]Monika Janik


ROLA ZAJĘĆ GIMNASTYKI KOREKCYJNEJ W KORYGOWANIU WAD POSTAWY U DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM I MŁODSZYM WIEKU SZKOLNYM

Gimnastyka korekcyjna jest kierowana głównie do dzieci młodszych, u których wady postawy są wynikiem słabego umięśnienia, dystonii mięśniowej oraz nieprawidłowych nawyków postawy ciała w pozycji stojącej i siedzącej. Dzieci te wymagają dodatkowej porcji ruchu na zajęciach gimnastyki korekcyjnej, gdzie najważniejsze jest dokładne, precyzyjne wykonywanie ćwiczeń i egzekwowanie w czasie gier lub zabaw skorygowanej postawy. Stosowane w gimnastyce korekcyjnej ćwiczenia powinny być dobrane do rodzaju wady oraz do realizowanych celów korekcyjnych. Należy również uwzględnić wiek ćwiczących oraz ich indywidualne możliwości. Ćwiczenia absolutnie nie mogą: pogłębiać wady, powodować utraty korekcji, powodować znacznego przemęczenia oraz korygując wadę na jednym odcinku, powodować wadliwego ustawienia innego odcinka ciała. Istotne jest również wykorzystywanie przerw w ćwiczeniach na odpoczynek w postawie skorygowanej.[...]Krzysztofa Garus


ROLA PRZEDSZKOLA W PRZYGOTOWANIU DZIECKA LEWORĘCZNEGO DO PISANIA

Dzieci leworęczne potrzebują szczególnej pomocy w przygotowaniu do nauki szkolnej, ponieważ trudno im przystosować się do życia w świecie, w którym prawie wszystkie przedmioty zostały zaprojektowane z myślą o osobach praworęcznych. Również pismo - krój liter, sposób ich łączenia, dynamika sekwencji ruchów podczas pisania są dostosowane do potrzeb tych, którzy posługują się prawą ręką. Opanowanie umiejętności pisania przez dzieci leworęczne jest dość trudne, ponieważ naturalna u wszystkich dzieci tendencja do pisania i rysowania w kierunku od strony prawej do lewej jest u nich nasilona i utrzymuje się znacznie dłużej niż u ich praworęcznych rówieśników (często występuje jeszcze w klasie pierwszej, a sporadycznie i w starszych klasach). Ponadto w początkowym okresie nauki szkolnej pojawia się pismo zwierciadlane.[...]Agnieszka Ciepiela


JAK TO Z PROGRAMEM DO SPRAW RADZENIA SOBIE ZE STRESEM W TZN BYŁO...

Stres jest pojęciem, które stało się modne na całym świecie. Jest on bodźcem motywującym każdego z nas do działania. Sam w sobie nie jest on zły ani dobry. Stresu nie możemy uniknąć, jest on nieodłączną i pożądaną częścią naszego życia. Jednak jego nadmiar powoduje niszczenie organizmu. Nie ma wątpliwości, że życie szkolne rodzi - czy tego chcemy, czy nie - wiele sytuacji stresowych. Jest to zjawisko nieobce naszej szkole. Przez lata praktyki wychowawczej i dydaktycznej obserwowałam, że stres uczniów i nauczycieli może być bardzo groźny dla nich samych. Zarówno uczeń jak i nauczyciel muszą wiedzieć, że tylko harmonia wewnętrzna, wzajemne zrozumienie, spokój, współpraca ze szkołą rodziców, wyjaśnienia pozwolą na spokojną pracę, prowadzącą do dobrych wyników. Argumenty te przekonały kilkoro nauczycieli TZN-u, by zająć się sprawą na poważnie.[...]Agnieszka Ciepiela, Elżbieta Krywult,Marzenna Perczak, Małgorzata Zbyryt


JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRESEM? SCENARIUSZ ZAJĘĆ WARSZTATOWYCH

Stres, frustracja, depresja - to słowa coraz częściej pojawiające się w słowniku współczesnego człowieka. Zapewne nie bez przyczyny. Wszechobecny pęd ku karierze, specyficzne napiętnowanie słabszych, osłabienie więzi rodzinnych i koleżeńskich powodują, że człowiek nie może czuć się dobrze. Stres dotyka wszystkich, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Niektórych motywuje do działania, innych wręcz paraliżuje. Aby sprawdzić, jak młodzież pojmuje stres, czy potrafi sobie z nim radzić, jakie metody wykorzystuje, działający w Technicznych Zakładach Naukowych Zespół do spraw radzenia sobie ze stresem zaproponował scenariusze zajęć warsztatowych dla uczniów klas pierwszych ("Nie bój się szkoły, ona chce być twoim przyjacielem") oraz osobne dla młodzieży klas starszych ("Uczymy się radzić sobie ze stresem"). Mamy nadzieję, że okażą się one pomocne w przeprowadzeniu lekcji wychowawczych oraz zajęć pozalekcyjnych nie tylko w naszej szkole. [...]Grażyna Walaszczyk


"PRZYGODA BRZYDKIEGO KACZĄTKA" SCENARIUSZ DRAMY DZIECIĘCEJMałgorzata Maszczyk


SKŁADAMY ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA BLISKIM I PRZYJACIOŁOM KONSPEKT LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO DO PRZEPROWADZENIA W KL. IVEdyta Przybylska


KRAJOBRAZY ZIEMI KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY W KLASIE VIMarzanna Lamch


MOJE SPOTKANIE Z PAPIEŻEMAgata Kamińska


Oddajemy hołd poległym w obronie Ojczyzny Z ostatnich chwil życia Krzysztofa Kamila BaczyńskiegoAnna Cudak


KOLACJA WIGILIJNA W NASZEJ KLASIE

Razem z dziećmi i rodzicami z klasy zerowej uczestniczyliśmy w świątecznej kolacji wigilijnej. Dzieci przyszły w tym dniu odświętnie ubrane, a rodzice postarali się o przygotowanie ciast, owoców i napojów. W klasie stała pięknie ubrana choinka i słychać było cichy śpiew kolęd. Już od początku uroczystości czuło się podniosły nastrój tej chwili, któremu wszyscy ulegli. Kolacja wigilijna rozpoczęła najpiękniejsze Święta Bożego Narodzenia. [...]
Nr 2/2006


str.
J. Zdański  -  „Słowa uczą, przykłady pociągają”. Przyczynek do rozważań o roli autorytetu w kontekście uwarunkowań społeczno–politycznych 3

EDUKACJA I WYCHOWANIE W TEORII I PRAKTYCE

R. Lipniewska, B. Śmigielska  -  Międzynarodowy projekt Citizen E – nauczanie Obywatelstwa Europejskiego poprzez sieć ICT 6

EDUKACJA REGIONALNA

B. Sapota, E. Jędruch  -  Nasze miasto Koziegłowy 10
J. Otto, M. Rychter, B. Gracka, G. Bednarek, A. Miśkiewicz  -  „Tydzień na ludowo” w Szkole Podstawowej nr 21 w Częstochowie 13
 - A. Kowalczyk – Szkoła Oficerów Polityczno-Wychowawczych 1. Armii Wojska Polskiego w Rembertowie 14

EDUKACJA EUROPEJSKA

B. Ledwoń  -  „Euroludki” w Warszawie 19

WYCHOWANIE I OPIEKA

S. Augustyńczyk  -  Trudności wychowawcze w przedszkolu i ich przyczyny 20
U. Mielczarek  -  Postępowanie nauczyciela w procesie edukacyjno-wychowawczym w odniesieniu do uczniów z trudnościami w nauce 24

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Cudak  -  Kształcenie głosu dziecka w nauczaniu wczesnoszkolnym 26
G. Czerwik  -  Komputerowe wspomaganie edukacji wczesnoszkolnej 28
J. Ceglarek  -  Biblioterapia w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo 30
M. Górecka  -  Ćwiczenia percepcji wzrokowej na podstawie alfabetu – propozycja zajęć z terapii pedagogicznej dla klas I–III 32

PROGRAMY. SPRAWDZIANY SCENARIUSZE LEKCJI

L. Pilecka  -  Hot Potatoes – narzędzie dla każdego nauczyciela 33
B. Pięta, B. Migalska  -  Jesienne kompozycje. Scenariusz zajęć zintegrowanych otwartych 37
A. Kamińska  -  Rozprawa sądowa nad bohaterem literackim – Alojzym Kukurykiem 39
B. Ledwoń  -  Moje prawa. Scenariusz lekcji obywatelskiej dla uczniów klas: III, IV, V, VI 43
A. Szczęsna  -  „Wśród bogów na Olimpie.” Lekcja języka polskiego inaczej 45
G. Woś  -  Niezwykłe plemiona w utworze J. J. Tolkiena Hobbit, czyli tam i z powrotem. Z cyklu: świat przygód i baśni 50
R. Kostrzewa  -  W świecie ludzkich emocji. Literackie i muzyczne wizje uczuć człowieka u progu XX wieku. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie III gimnazjum 55
B. Pięta, K. Pęczkowska, A. Sienkowska, B. Migalska  -  Zimowe zmagania olimpijskie – Turyn 2006 56

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

A. Szczęsna  -  Tradycje świąt wielkanocnych. Scenariusz uroczystości 58
E. Przybylska, J. Wachowska  -  Naszym nauczycielom. Scenariusz akademii z okazji Dnia Edukacji Narodowej 61
G. Walaszczyk  -  Z życzeniami do naszej Babci i Dziadka. Scenariusz przedstawienia 65
E. Przybylska  -  Scenariusz uroczystości na zakończenie roku szkolnego i pożegnanie przez klasę VI szkoły podstawowej 67

Z ŻYCIA SZKOŁY

M. Lipartowska  -  Scenariusz uroczystości 125-lecia istnienia Szkoły Podstawowej nr 15 w Częstochowie oraz nadania Zespołowi Szkół nr 2 imienia Polskich Noblistów 72

WARTO PRZECZYTAĆ

A. Arkabus  -  Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 77

KOMUNIKATY

I. Bajor  -  ICIM – Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie 79
Muzeum Częstochowskie informuje  - 80

Informacja o numerze:


FRAGMENTY WYBRANYCH ARTYKUŁÓW


Jarosław Kaleta Szkoła Policji w Katowicach, Ewa Mizera-Skrzyńska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach


PORADNIK DLA NAUCZYCIELI ZASADY POSTĘPOWANIA Z DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ (FRAGMENTY)

środowisku dzieci i młodzieży. Sygnały o stałym poszerzaniu się rozmiarów niedostosowania społecznego i przestępczości w tym środowisku zmusiły do skoordynowania działań wszystkich podmiotów, które ustawowo zobligowane są do prowadzenia działań zapobiegawczych, reagowania na te zjawiska, jak również niesienia potrzebującym daleko idącej pomocy. Politycy, przedstawiciele prawa, Kościoła, psycholodzy, nauczyciele i pedagodzy są świadomi wagi problemu oraz ogromu pracy i odpowiedzialności, jaka spoczywa na ich barkach. Coraz częściej zauważa się obniżanie się granicy wieku u osób naruszających prawo. W szkołach obserwuje się liczne przypadki kradzieży, wymuszania pieniędzy pod groźbą pobicia a nawet przypadki pozbawienia życia rówieśników. Podłożem popełnianych czynów karalnych jest przede wszystkim zjawisko demoralizacji obejmujące coraz szersze kręgi dzieci i młodzieży.[...]Renata Lipniewska Bernarda Śmigielska Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ”WOM” w Częstochowie


MIĘDZYNARODOWY PROJEKT CITIZEN E NAUCZANIE OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO W SZKOŁACH PONADPODSTAWOWYCH POPRZEZ SIEĆ ICT

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie jest polskim partnerem unijnego projektu Citizen E, poświęconego nauczaniu Obywatelstwa Europejskiego za pośrednictwem technologii informatyczno-komunikacyjnych. Szerszy artykuł na ten temat zamieszczony został w numerze 1/2005 „Częstochowskiego Biuletynu Oświatowego”.[...]Ludmiła Pilecka Zespół Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach


19. KONFERENCJA ESP-COMP@CT-ECOLE ORAZ SEMINARIUM KONTAKTOWE AKCJI COMENIUS1 W JÄRVENPÄÄ W  FINLANDII

W dniach 9.03-13.03.2005 brałam udział w seminarium kontaktowym Akcji Comenius1 połączonym z 19. konferencją organizowaną przez ESP, Comp@ct oraz ECOLE pod tytułem „Learning Goes Mobile – a Collaborative Knowledge Building Conference on New Media, Learning and Schools” w Järvenpää w Finlandii. Argumentami, które skłoniły mnie do zainteresowania się tym wydarzeniem były przede wszystkim: chęć znalezienia partnerów do nowego projektu, a także moje osobiste zainteresowanie tematyką konferencji.[...]Renata Sowada SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie


FORUM BIBLIOTEKARZY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

W dniu 17 marca 2005 roku Częstochowski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich działając w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej oraz z Częstochowskim Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizował Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pod hasłem „Bibliotekarz wobec wyzwań współczesności”.[...] dniu 17 marca 2005 roku Częstochowski Oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich działając w porozumieniu z Oddziałem Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Bielsku-Białej oraz z Częstochowskim Oddziałem Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich zorganizował Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego pod hasłem „Bibliotekarz wobec wyzwań współczesności”.Grażyna Grobara-Rakowska Marzena Kowalczyk-Jassak Gimnazjum nr 1 w Lublińcu


CENTRUM POMOCY POZALEKCYJNEJ – NOWE OBLICZE ŚWIETLICY

W dobie nasilającego się zjawiska agresji, przemocy, patologii w rodzinie, zaburzeń w  zachowaniu i trudności w nauce dzieci i młodzieży należy problemy wychowawcze traktować priorytetowo. W zamierzeniach autorów Centrum Pomocy Pozalekcyjnej (dawna świetlica) ma być neutralnym terenem, nieprzynależnym żadnej klasie, żadnemu przedmiotowi, żadnej pracowni – miejscem autonomicznym. Centrum Pomocy Pozalekcyjnej stanowi miejsce, gdzie istnieje możliwość uzyskania aprobaty i akceptacji. Uczeń osiągający słabe wyniki w nauce może być postrzegany jako dobry organizator imprez, świetny dekorator, plastyk, itp. Ponadto stwarzane są odpowiednie warunki do wyrównywania szans edukacyjnych. Działające Centrum Pomocy Pozalekcyjnej daje uczniowi wiele możliwości wykorzystania wolnego czasu. Daje swobodę realizacji własnych zainteresowań, co gwarantuje nie tylko dobre samopoczucie ucznia, ale również zwiększa efekty działań wychowawczych.[...]Jacek Rusinek SP w Olbrachcicach


„KAMIONKI”, CZYLI SZKOŁA PODSTAWOWA W OLBRACHCICACH

na tle najbliższej okolicy Aby uchronić od zapomnienia, utrwalić i przekazać w formie pisemnej wiadomości o terenie najbliższej okolicy Szkoły Podstawowej w Olbrachcicach opracowałem projekt przewodnika-ścieżki ekologicznej przedstawiającej osobliwości położone w obrębie naszej miejscowości. Najciekawszym miejscem przyrodniczym w otoczeniu naszej szkoły są „kamionki”, czyli nieczynne już wyrobiska służące dawniej do pozyskiwania kamienia wapiennego. Są one od prawie 200 lat silnie związane z tradycją tutejszego terenu. Ponadto obecnie są dla uczniów doskonałym miejscem do zdobywania wiadomości o podłożu geologicznym i jego pochodzeniu. Dla wyjaśnienia należy dodać, że wapień to skała osadowa, której głównym składnikiem jest węglan wapnia czyli kalcyt. Barwa wapienia zależy od zanieczyszczeń. Czyste wapienie są jasnożółte. Natomiast tlenki i wodorotlenki żelaza powodują zabarwienie wapienia na czerwono. Wapień powstaje z nagromadzenia wapiennych skorupek i szkieletów morskich zwierząt lub na skutek wytrącania się węglanu wapnia z wody morskiej. Bardzo często występuje to równolegle. Jednymi z wielu organizmów żyjących w wodzie od dewonu aż po kredę były amonity osiągające rozmiary od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Ich muszle składały się z wielu komór dobudowywanych w czasie wzrostu zwierzęcia, które zajmowało zawsze ostatnią – największą komorę. Amonity mogły pływać swobodnie. Jednak zwierzęta o muszli płaskiej i wąskiej, pozbawionej ornamentacji były zapewne szybsze niż te z wypukłymi i bogato rzeźbionymi muszlami.[...]Dorota Kaszubowska Przedszkole w Kłomnicach


EDUKACJA REGIONALNA DZIECI W WIEKU PRZEDSZKOLNYM

Edukacja regionalna nauczycielkom przedszkola w Kłomnicach jest szczególnie bliska, gdyż urodziłyśmy się na wsi. Zwyczaje ludowe są nam znane. Mamy dużo okazji sprzyjających prowadzeniu zajęć związanych z tradycjami i zwyczajami ludowymi. Kalendarz uroczystości przedszkolnych oraz obrzędy świąteczne stwarzają wiele możliwości przeprowadzenia interesujących zajęć. Rozmowy o tym, jak dawniej bywało, snuliśmy z wychowankami np. z okazji rodzinnych spotkań. Oglądaliśmy zdjęcia przodków, rysowaliśmy drzewa genealogiczne. Dzieci rozumieją więc znaczenie słów przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W naszej pracy z przedszkolakami wiele uwagi poświęcamy wzbudzaniu zainteresowań dzieci swoim regionem. Staramy się pielęgnować tradycje regionalne i narodowe.[...]Janusz Sikorski dyrektor SP nr 46 w Częstochowie


ZAPROSZENIE DO KAWODRZY DOLNEJ

(…) w 1855 roku, powstała Jednoklasowa Szkoła Powszechna w Kawodrzy Dolnej, gmina Grabówka, z siedzibą w budynku przeznaczonym początkowo na kancelarię gminną. … W pierwszej kronice szkolnej odnaleźć można nazwiska pierwszych nauczycieli w Kawodrzy Dolnej. Byli nimi panowie: Praski, Rygocki, Linczewski, Pietrow, Kijański, Dawidowicz, Iwanow, Piecewicz i Jabłoński oraz panie: Jaskółkowska, Krych, Burzańska i Urbańska. Należy wątpić, że nauczyciele ci pracowali wspólnie w ciągu jednego lub nawet kilku lat. Powodem takiego spisu były wspomnienia pierwszego z nauczycieli, który podjął się utrwalenia tych nazwisk na kartach kroniki.[...]Halina Kublicka Mariusz Miarka


SP nr 51 w Kłobucku 80-LECIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 51 IM. M. CURIE-SKŁODOWSKIEJ W CZĘSTOCHOWIE

Szkoła Podstawowa nr 51 im. M. Curie – Skłodowskiej mieści się w dzielnicy Częstochowy – Rząsawie. Etymologia nazwy wsi Rząsawa jest trudna do wyjaśnienia. Przypuszcza się, że pierwsza chata powstała wśród olbrzymich borów nad stawem znajdującym się między okolicznymi pagórkami – od rząsy pokrywającej wysychający staw, jak należy domniemać powstało nazwisko pierwszego mieszkańca brzmiące Rząsa. Według „Encyklopedii Staropolskiej” Glogera nazwy wsi pochodziły od nazwisk jej mieszkańców. W związku z tym wieś pod zarządem Rząsy nazwano Rząsawy. [...]Iwona Włodarska Studentka Akademii Pedagogicznej im. Jana Długosza w Częstochowie, Krystyna Włodarska Przedszkole Gminne nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku


SMERFY W PRZEDSZKOLU

17 III 2005 roku w Przedszkolu Gminnym nr 5 im. Jana Brzechwy w Kłobucku, animatorzy kultury wystawili bajkę pt. „Kraina Smerfów”. Było to niezwykłe wydarzenie w życiu przedszkola. Została przygotowana szczegółowa sceneria wioski, widoczny był także w oddali na wzgórzu zamek Gargamela, animatorzy byli ubrani w prześliczne kostiumy specjalnie przygotowane na tę okazję, nie obyło się bez niebieskich twarzy i sympatycznych ogonków. Oprawa muzyczna oparta była o współczesne realia. Również treści zawarte w dialogach nie odbiegały od rzeczywistości.[...]Ewa Ślęzak Sąd Grodzki w Częstochowie


PRZEMOC W RODZINIE PROBLEMEM SPOŁECZNYM

W prawie rzymskim i aż do drugiej połowy XIX w. istniało „prawo męża” do bicia żony i dzieci. Niektóre państwowości formułowały nawet zasady karania domowego, określając rodzaj przedmiotów, którymi można było dopełniać tego przywileju. I tak na przykład w zwyczajowym prawie brytyjskim, mąż mógł bić bezkarnie żonę, prętem nie grubszym jednak niż kciuk. (A. Ratajczak, Przestępstwa przeciwko rodzinie, opiece i młodzieży, Warszawa 1980 r.) Od tych zamierzchłych czasów wiele się na szczęście zmieniło. Obecnie karcenie domowe nie tylko nie stanowi przywileju ojca rodziny, ale jeżeli wypełni określone znamiona, jest przestępstwem. Niestety w niektórych środowiskach, w szczególności wiejskich, po dzień dzisiejszy przemoc domowa stanowi wewnętrzną sprawę rodziny. Zmowa milczenia uniemożliwia w ten sposób niesienie pomocy ofiarom przestępstw w rodzinie. W ostatnich latach powstało szereg organizacji, których głównym celem stała się walka z przemocą domową. Kłopot jednak w tym, że polskie prawo jest pełne luk i niedoskonałości, jeżeli chodzi o faktyczną ochronę rodzin dotkniętych tym problemem społecznym, a wówczas i najlepiej funkcjonujące placówki nie są w stanie za wiele zdziałać. Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy[...]Zofia Bełtowska Zespół Szkół w Konopiskach


PRZYCZYNY POWSTAWANIA ZABURZEŃ EMOCJONALNYCH

Z teorii równowagi wiadomo, że organizm ludzki dąży do homeostazy (stanu równowagi psychicznej). Występuje on wówczas, gdy jednostka ma w miarę zaspokojone wszystkie potrzeby biologiczne i psychiczne. W przypadku, gdy nie wszystkie potrzeby są zaspokojone lub zaspokojone zbyt wcześnie, jeszcze przed ich wystąpieniem, dochodzi do zachwiania homeostazy i powstawania zaburzeń emocjonalnych.[...]Agnieszka Hauser Aneta Bodanka SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 17 w Częstochowie


Postawy rodzicielskie a dziecko upośledzone umysłowo

Rodzina jest podstawowym i pierwszym w życiu człowieka środowiskiem kształtującym jego osobowość i decydującym w dużym stopniu o jego przyszłości. Jest rzeczą dowiedzioną, że postawy rodziców wpływają na zachowanie się dziecka i kształtują jego osobowość. Pierwsze kontakty ze światem realizują się za pośrednictwem matki, a potem obojga rodziców, którzy dostarczają dziecku informacji i wskazówek, pomagają mu przystosować się do różnych sytuacji życiowych. Każde kalectwo, które występuje u dziecka we wczesnym okresie, stanowi dla rodziców cios trudny do zniesienia i powoduje silny wstrząs uczuciowy.[...]Barbara Sapota Publiczne Przedszkole w Koziegłowach


MOWA I JEJ ZABURZENIA

Mowa czyli porozumiewanie się językowe, jest istotnym czynnikiem w regulacji stosunków człowieka z otoczeniem. W procesie porozumiewania się nadawca formułuje informację, którą odbiera druga osoba – odbiorca. Informacja może być przekazywana przez mówienie, pisanie lub sygnalizowanie. W wypowiedziach słownych wyróżnia się treść, formę językową, substancję (efekt działania narządów obwodowych). Substancja jest nośnikiem przekazywanej informacji i ma dwie płaszczyzny: suprasegmentalną (akcent, melodię, rytm) i segmentalną (głoski). Aby porozumienie zostało osiągnięte, wszystkie składniki muszą być poprawne. Muszą więc współpracować wszystkie układy anatomiczno-czynnościowe, takie jak: układ oddechowy, fonacyjny oraz ośrodki mowy w korze mózgowej.[...]Agnieszka Sakowska Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej


JAK TO ROBIĄ W GIMNAZJUM IM. AGNIESZKI OSIECKIEJ W LUBLIŃCU…

Ludzie, zwłaszcza młodzi chcą czynić dobro i czuć się potrzebni. Nie zawsze mają okazję tak postępować, ponieważ na co dzień mają do czynienia z negatywnymi przykładami życia prywatnego i politycznego. Taka potrzeba pomocy drzemie w każdym i jeśli nie ma pozytywnego wzmocnienia umiera wraz z wiekiem. Młodzi ludzie prowadzeni przykładem stanowią największą siłę, która skumulowana jest w społeczeństwie. 9 stycznia 2005 r. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Jurka Owsiaka zagrała po raz trzynasty, a po raz czwarty do Wielkiego Finału przyłączyło się Gimnazjum im. Agnieszki Osieckiej w Kamienicy Polskiej.[...]Barbara Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej


SCENARIUSZ DO LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO W KLASIE VIBarbara Zawadzka Szkoła Podstawowa nr 2 im. H. Sienkiewicza w Kamienicy Polskiej


KOŁO POLONISTYCZNO-DZIENNIKARSKIE JAKO ŹRÓDŁO ROZBUDZANIA PASJI I ROZWIJANIA UZDOLNIEŃ UCZNIÓWJolanta Francisczok Grażyna Gomoluch Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 3 w Lublińcu


PODRÓŻ NA MARSABożena Kozak Szkoła Podstawowa w Kulejach


SPRAWDZIANY. KLASA IIAnna Wojtyra Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Lipiu


LEKCJE I KONKURSY W BIBLIOTECEMałgorzata Maszczyk, Małgorzata Noszczyk ZSP nr 5 w Myszkowie Dorota Bulska, Ewa Makieła ZSP nr 4 w Myszkowie


„BOGACTWA LATA I JESIENI. JESIEŃ W TRADYCJI I KULTURZE REGIONALNEJ” MONTAŻ POETYCKO – MUZYCZNYElżbieta Gocyła, Bożena Kwiatkowska SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Myszkowie


OBCHODY DNI PATRONAJoanna Resakowska


Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN ”WOM” w Częstochowie DYKTUŚ 2005

12 maja 2005 roku odbyła się III edycja konkursu ortograficznego dla uczniów klas trzecich szkół podstawowych miasta Częstochowy „Dyktuś 2005”. Dyktando organizowane jest przez pracowników Publicznej Biblioteki Pedagogicznej Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie we współpracy z nauczycielami Szkoły Podstawowej nr 39 (Magdalena Krzemińska, Anna Grabowska) i Szkoły Podstawowej nr 11 (Anna Janas, Urszula Żurek). Szkoły każdego roku przeprowadzają wśród swoich uczniów konkursy ortograficzne, w których wyłaniają mistrzów i wicemistrzów ortografii. Zamierzeniem pomysłodawców jest zgromadzenie na jednym dyktandzie wszystkich uczniów posiadających dużą wiedzę w zakresie ortografii i wyłonienie spośród nich najlepszych w Częstochowie.[...]Marlena Macherzyńska Grażyna Kołacz Gimnazjum w Truskolasach


PROJEKT EDUKACJI CZYTELNICZEJ I MEDIALNEJ „SZAŁ CZYTANIA”

Samorząd Uczniowski Gimnazjum w Zespole Szkół im. St. Ligonia w Truskolasach co roku włącza się w organizację życia szkoły. W związku z tym, że z roku na rok spada zainteresowanie książką, o czym świadczą ilość wypożyczanych w naszej szkole egzemplarzy oraz alarmujące dane statystyczne w kraju, Samorząd Uczniowski pod opieką Mirosławy Ball, Marleny Macherzyńskiej i Aleksandry Pisuli wraz z nau-czycielami języka polskiego mgr Grażyną Kołacz, mgr Anetą Kudła w roku szkolnym 2004/2005 przygotował projekt w ramach edukacji czytelniczej i medialnej pt. „Szał czytania”.[...]Bożena Kwiatkowska Zespół Szkół Publicznych nr 5 w Myszkowie


NAUCZANIE ORTOGRAFII

Nauczanie ortografii jest dziedziną, której zapewne każdy nauczyciel polonista poświęca wiele uwagi w swojej pracy zawodowej. Prócz ćwiczeń ortograficznych na zajęciach lekcyjnych postanowiłam zorganizować konkurs, który dzięki zabawie i współzawodnictwu wzbudziłby większe zainteresowanie ortografią. Opracowałam i przeprowadziłam I Szkolny Turniej Ortograficzny, który stał się świętem ortografii w całej szkole. Zadania zostały dobrane odpowiednio dla uczniów klas IV, V, VI. Każdy z nich mógł znaleźć coś dla siebie lub swojej klasy. Dzieci mogły się wykazać znajomością zasad ortograficznych, talentem plastycznym czy literackim. Zwycięzca otrzymał tytuł Mistrza Ortografii, a najlepszy zespół klasowy w nagrodę obejrzał bezpłatnie wybrany film. Nagrody i dyplomy dla uczestników ufundowała Rada Rodziców wspólnie z Samorządem Uczniowskim, którego jestem opiekunem.[...]
Nr 3/2006


str.
J. Zdański  -  Oblicze ideowe nauczycielstwa II Rzeczypospolitej w świetle działalności zawodowych organizacji związkowych 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

G. Bochenkiewicz  -  Relacja z bajecznie kolorowej, poetyckiej, roztańczonej i rozśpiewanej IV Wojewódzkiej Sceny Prezentacji Nauczycieli i Uczniów w Częstochowie 8
G. Bochenkiewicz  -  Radość i sens odkrywania talentów. Wywiad z Elżbietą Jatulewicz 14

EDUKACJA REGIONALNA

A. Porębińska, J. Wilk, A. Adamus-Lamch  -  Wrzosowianie 17

EDUKACJA OBYWATELSKA

A. Kowalczyk  -  Zdobycie twierdzy Kołobrzeg 19
D. Służałek  -  Szkolenia, mobilizacja i walki Nowogródzkiej Brygady we wrześniu 1939 roku 26

EDUKACJA EUROPEJSKA

R. Lipniewska, B. Śmigielska  -  Międzynarodowy projekt Citizen E. Nauczanie Obywatelstwa Europejskiego w szkołach ponadpodstawowych poprzez sieć ICT 31
K. Prażmowska, E. Romański  -  Wizyta nauczycieli z Wielkiej Brytanii w RODN "WOM" w Częstochowie 33
L. Pilecka  -  Konferencja ESP - Comp@ct - ECOLE w Amsterdamie 34
T. Gwiazda  -  "Projekt jako forma międzynarodowego spotkania młodzieży" - seminarium w Karpaczu 36

EDUKACJA EKOLOGICZNA

J. Strzyżewska  -  Wpływ oraz skutki oddziaływania człowieka na środowisko 40

WYCHOWANIE I OPIEKA

J. Bednarek, T. Kałużny  -  Wybrane problemy społeczeństwa opartego na wiedzy 4
K. Burkhard  -  Wpływ środków masowego przekazu - telewizji i radia - na agresję młodzieży 48
U. Mielczarek  -  Przeciwdziałanie agresji wśród dzieci i młodzieży 51
J. Gęsiarz, U. Podsiad-Jeziorska  -  "Mądrzej bez przemocy". Warsztaty psychoedukacyjne dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów 52
U. Podsiad-Jeziorska, J. Żytniak  -  Co to jest przemoc i jak się przed nią obronić? 52
J. Koszek  -  Od aktów prawnych do szkolnych programów przeciwdziałania agresji i przemocy 54
A. Chrzanowska-Mańka  -  Warsztaty "Redukowanie zachowań aspołecznych poprzez rozwijanie kompetencji emocjonalnych dzieci i młodzieży" 56

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

L. Pilecka  -  WebQuest - nowoczesna metoda pracy z uczniami 57
K. Jasińska  -  Harmonogram działań podjętych w Gimnazjum w Żarkach w związku z nadaniem szkole imienia Jana Pawła II 58

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

K. Ryś, D. Knitter, D. Knitter  -  Profilaktyka uzależnień zachowań agresywnych i postaw antyspołecznych młodzieży. Program autorski 60
B. Rosa, R. Balas, B. Bryniarska, D. Przystalska  -  Autorski program działań interwencyjno-wychowawczych nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży przestępczością, demoralizacją, w szczególności: narkomanią, alkoholizmem i prostytucją 65
B. Bryniarska, I. Nowicz  -  Literatura polska odbiciem tradycji i kultury ludowej. Program autorski z języka polskiego dla klasy IV szkoły podstawowej 68
K. Żurawska  -  Edukacja czytelnicza i medialna w gimnazjum. Poczujmy się jak dziennikarze! 74

SCENARIUSZE UROCZYSTOŚCI

A. Janocha, K. Czyż, D. Orszulak  -  Scenariusz części artystycznej uroczystości nadania Gimnazjum w Żarkach imienia Jana Pawła II 76

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN "WOM" w Częstochowie  - 
R. Lipniewska, E. Otrabek, B. Śmigielska  -  Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 80
A. Płusa  -  Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 82
A. Arkabus  -  Bibliografia załącznikowa 84
K. Kucharzewska, A. Płusa, A. Chmielewska  -  Uczeń zdolny. Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1973-2005 na podstawie zbiorów Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN "WOM" w Częstochowie 86
Wymiana doświadczeń  - 
J. Sosnowska  -  Regulamin Aktywu bibliotecznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Kłobucku 90
J. Bereszyńska  -  Maj miesiącem książki i pracowników książki 92
Konkursy i wystawy  - 
A. Dąbrowska  -  III edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego pod hasłem "Spotkanie z lekturą" 95
J. Resakowska, E. Otrąbek  -  IV edycja Konkursu Ortograficznego - Dyktuś 2006 96
A. Grabna  -  Cykliczne wystawy biblioteczne poświecone Mikołajowi Rejowi 97
A. Centkowska, W. Kolman  -  W królestwie baśni Andersena. Scenariusz konkursu czytelniczego 98
Informacje i komunikaty  - 
R. Sowada  -  II Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 100

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

J. Milejska-Cień  -  Uroczystość w Kruszynie - nadanie Gimnazjum imienia Bohaterów Września 102
A. Słota  -  Jan Paweł II patronem Gimnazjum w Żarkach 105
A. Słowińska  -  Centrum Informacji Zawodowej w Częstochowie - istniejemy już 10 lat 106
M. Rećko, A. Czarnota  -  I edycja Międzyszkolnego Konkursu Fotograficznego - "Częstochowa - moja mała ojczyzna" 108
S. Ślemp  -  To już 26 lat istnienia Koła Nauczycieli przy TZN w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich w Częstochowie 109
KOMUNIKATY - 
K. Jezierska  -  Informacje o wydarzeniach w Muzeum Częstochowskim 112
J. Karkoszka-Toborek  -  Nowe oblicze Teatru im. A. Mickiewicza w Częstochowie - sezon 2006/2007 113
B. Młynarczyk  -  Filharmonia Częstochowska dla dzieci i młodzieży 114
G. Siwek  -  Informacje o imprezach i konkursach organizowanych przez Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie (wrzesień-listopad 2006 r.) 115
TZN - 60. rocznica powstania szkoły  - 116
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 
   
 © Copyright by RODN "WOM" w Częstochowie, 2000-2002