Numer 4(98)2015

CBO - okladka 4-2015

Numer 4(98)2015

pobierz


ROK OTWARTEJ SZKOŁY
J. Wójcik – Zespół Szkół im. B. Prusa w Garnku przykładem otwartej szkoły … 3
A. Jakubowska – Zespół Szkolno-Przedszkolny im. M. Kopernika w Hutkach rozpoczął realizację zadań otwartej szkoły … 5

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 7
M. Wieczorek, A. Bednarska, N. Tyrek, M. Łuczak – „Częstochowa – moje miasto”. Projekt edukacyjny dla klas IV–VI … 8
J. Banasiak – Przedszkolaki z Wrzosowej dokarmiają ptaki zimą. Coroczne działania wychowawcze w Przedszkolu Publicznym we Wrzosowej … 10

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
J. Durka – Polska i Polacy w latach 960–1918. Test z I i II etapu Powiatowego Konkursu Historycznego dla Gimnazjów zorganizowanego przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych w roku szkolnym 2014/2015 … 16
B. Kosta – Les temps du passé au rendez-vous … 23
A. Krawczyk – Matematyczno-przyrodnicze stacje badawcze … 28
D. Liberda – Wie kann man kreativ mit Märchentexten im DaF-Unterricht arbeiten? Teil I (am Beispiel von Märchen der Brüder Grimm) … 30
M. Lipska – The importance of sleep … 36
E. Makowska – Noter ou evaluer ? … 40
K. Michalak – Podstawy współpracy nauczyciela i rodzica ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi wraz z zestawieniem bibliograficznym … 42
E. Straszak – Multimedia na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie … 47
K. Wąsowicz – Oceniać, aby motywować. Rola nauczyciela wychowania fizycznego w promowaniu aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży … 50

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
R. Sowada – XII Regionalne Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego „Kompetencje czytelnicze, czytelnictwo czy czytanie” … 53
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
K. Kucharzewska – Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie Krajobrazy” poświęcony poezji Haliny Poświatowskiej pod honorowym patronatem Starosty Częstochowskiego … 56

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
W. Biel – Tolerancja dla niepełnosprawności ……… 59
E. Majchrzak, B. Bator – Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo. Zalecenia dla nauczycieli … 69

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
A. Stefanek – Dlaczego i jak dbamy o higienę rąk. Zajęcia dla dzieci 3–4-letnich … 72
K. Nowak – „Koszałkowe Opowieści” w Miejskim Przedszkolu nr 22 w Częstochowie, czyli spotkanie przedszkolaków z twórczością Marii Konopnickiej … 73
Edukacja kulturalna
K. Badora, A. Jakubowska – Akcje czytania w ZSP w Hutkach … 76
Edukacja zdrowotna
K. Myrcik – O zdrowiu na wesoło. III Piknik Zdrowia w Leśniczówce „Lubliniec” … 78
Edukacja historyczna i obywatelska
G. Berbesz-Kupiec – Projekt edukacyjny „Moje korzenie” … 80
Edukacja europejska
M. Słomian-Żelazny – Wielokulturowość w Edynburgu … 82
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Rozróżniamy rozmaite zjawiska dźwiękowe. Scenariusz zajęć logopedycznych … 85

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
U. Wykurz – „Czy warto zimą tropić motyle?” Projekt edukacyjny dla uczniów kl. I–II gimnazjum … 89
R. Sowada – Karnawałowe zabawy. Scenariusz zajęć dla uczniów klas I–III … 95

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
K. Walasek, A. Hołodniuk – Jan Paweł II patronem Technikum nr 12 i Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 10 w Częstochowie … 98

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
Warsztaty edukacyjne Legalnej Kultury … 101
Ruszył projekt Otwarte Drzwi do Kultury … 102
Prawo w kulturze
Prawo autorskie do nowelizacji. Co się zmienia? … 103