Numer 3(97)2015


CBO Okladka 3-2015

Numer 3(97)2015

pobierz


VI OGÓLNOPOLSKI KONGRES NAUCZYCIELI WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE
E. Doroszuk – Podsumowanie VI Ogólnopolskiego Kongresu Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie … 3
M. Ryś – Wobec zagrożeń – potrzeba budowania cywilizacji miłości … 4
E. Napora – Komunikacja w rodzinie podstawą relacji z innymi … 6
M. Dziewiecki – Sens seksualności: przyjemność czy komunikowanie miłości? … 8

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 10
M. Mościńska-Ciejpa, A. Chomiaczewska – „Jestem Zdrowym Przedszkolakiem”. Z życia Przedszkola Publicznego we Wrzosowej … 11
D. Olszańska – Działalność Klubu Aktywnego Rodzica w Miejskim Przedszkolu nr 26 im. Krasnala Hałabały w Częstochowie … 18

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
J. Durka – Unia Europejska. Test z I etapu Powiatowego Konkursu z Wiedzy o Społeczeństwie dla Gimnazjów zorganizowanego przez Jurajskie Stowarzyszenie Nauczycieli Twórczych w roku szkolnym 2014/2015 … 20
B. Harasimowicz – Wykorzystanie wyników ewaluacji wewnętrznej do doskonalenia pracy szkoły/placówki … 23
M. Lipska – How to kill two birds with one stone? Use English and teach to release stress quickly and easily … 27
J. Mielczarek – Co rozwija, a co hamuje naturalne procesy uczenia się dziecka – w ujęciu neurodydaktyki … 29
A. Żurek – Edukacja włączająca uczniów ze spektrum autyzmu … 34

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska – Nowe formy wsparcia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie … 42
I. Bajor – Narodowe Czytanie 2015 – Warszawa w „Lalce”, Częstochowa w czasach „Lalki” – relacja ze spotkania … 45
A. Hiller, J. Janicka – XIV Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom  w PBP RODN „WOM” w Częstochowie … 46

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
A. Słowińska, A. Bańkowska-Doros – Nowe podejście do doradztwa edukacyjno-zawodowego w Częstochowie … 48
B. Tubielewicz – Urazy powstałe wskutek doświadczania przemocy w rodzinie i ich psychologiczne konsekwencje dla rozwoju dziecka … 50

EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
B. Wyderka, K. Szczurak, P. Niedzielska – „Książka moim przyjacielem” – edukacja czytelnicza w przedszkolu … 54
Edukacja ekologiczna
I. Bartkiewicz, A. Grabna, A. Lewicka – Bawmy się ekologią … 55
Edukacja regionalna
A. Krukowska, J. Stanisz – Rok Oskara Kolberga w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 35 w Częstochowie … 57
Edukacja europejska
R. Badura, J. Kiczorowska, P. Pełka, J. Sieja, B. Szajkowska – „Otwórzmy się na Europę” – nasz projekt w programie Erasmus+ … 60
Edukacja a języki obce
I. Fulianty – Scenariusz lekcji języka francuskiego. III etap edukacyjny. Klasa pierwsza (poziom III.0) … 64
Szkolnictwo zawodowe
K. Walasek, K. Stępień – Festiwal Techniki – promocja szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie … 68
Wychowanie i opieka
T. Pączkowski – W sieci się zaczyna… Cyberprzestępczość – cyberzagrożenia … 70
Dzielimy się doświadczeniami
A. Jałowiecka-Frania – Gimnastyka narządów artykulacyjnych. Scenariusz zajęć logopedycznych … 80

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
E. Kłopot – „Tolerancja – nasz wspólny cel” – podsumowanie projektu zrealizowanego w ramach programu Comenius „Uczenie się przez całe życie”… 84
K. Korgól – Lokomotywą przez wiersze Juliana Tuwima. Scenariusz przeznaczony do przeprowadzenia zajęć w grupie dzieci sześcioletnich … 86
M. Trzewiczek – „Zabawy słowem – twórczość Juliana Tuwima”. Scenariusz zajęć zintegrowanych dla klasy III w ramach konkursu na scenariusz lekcji poświęcony życiu i twórczości Juliana Tuwima zorganizowany przez RODN „WOM” w Częstochowie … 88

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
A. Gryś, I. Baranowska – VIII Powiatowy Konkurs Ortograficzny pod honorowym patronatem Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie … 96
J. Otto – Jak szkoła promuje się w środowisku lokalnym? … 97

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
A. Równy – Licencje Creative Commons i pola eksploatacji, czyli co przysługuje autorowi dzieła … 99
Prawo w kulturze
Warto wiedzieć … 106

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Informacja o VI edycji programu edukacyjnego „Żyj smacznie i zdrowo” … 108