Numer 3/4(113/114)2019

Numer 3/4 (113/114) 2019

S p i s   t r e ś c i

PRZYKŁADY  DOBREJ  PRAKTYKI

E. Doroszuk – Zaproszenie do współpracy… 3
I. Kępa, T. Kopyto – Regionalny Konkurs Wiedzy Ekonomicznej „Bank, matematyka i Ty”… 4
J. Bucka – Muzyczne zadania. Konspekt zajęć dla dzieci 5–6-letnich… 7
M. Czerwiński – Jak filozofować z uczniami?… 10
M. Toll – Święto kreatywności – Międzynarodowy Dzień Kropki… 16
B. Górecka-Grabara, E. Wójcikiewicz, H. Ujma, K. Tyras, U. Zagrzewska, J. Klimczak – Warsztaty w grupach świetlicowych do muzyki Leo Rojasa – poznajemy świat, wyciszając się. Innowacja pedagogiczna … 19

FORUM  NAUCZYCIELI-KONSULTANTÓW

B. Kosta, A. Janosik – VI Powiatowy Konkurs Języka Francuskiego „Vive la France”, czyli językowe potyczki… 27
D. Liberda – Methodisch-didaktische Anregungen für den Einsatz von Musikvideos im DaFUnterricht zur Förderung der produktiven und rezeptiven Sprachfertigkeiten… 29
M. Lipska – How to develop language skills with the help of English literature… 33
E. Makowska – Impossible n’est pas français… 38
U. Mielczarek – Konferencja „Tutoring szkolny – jak wychować człowieka mądrego?”… 41
E. Straszak – Escape room w sali szkolnej… 43
K. Wąsowicz – Kluczowe kompetencje w procesie wychowania fizycznego… 52

EDUKACJA  W  TEORII  I  PRAKTYCE

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 
K. Korgól, I. Staszowska – Przedszkolne zawody sportowe na 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę… 55
B. Wyderka, A. Urbańska, K. Szczurak – „Czym skorupka za młodu …” – doradztwo zawodowe w przedszkolu… 59

Edukacja polonistyczna
U. Wykurz – Wszystkie walki Beatrice. Zestaw ćwiczeń dla uczniów klasy VIII… 61

Edukacja kulturalna
E. Kulińska – „Tęczowa muzyka – Bum Bum Rurki” – innowacja pedagogiczna … 70

Edukacja czytelnicza i medialna
M. Matyjaszczyk-Nowak, A. Wilk – Cyberprzemoc wśród młodzieży szkolnej… 72     

Edukacja zdrowotna
W. Morawiak – Terapia dzieci z autyzmem – Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne… 73 M. Toll – Dbamy o  zdrowie. Scenariusz zajęć świetlicowych… 75
M. Dul – 100 lat sportu w Niepodległej Polsce.  Scenariusz turnieju sportowego… 78

Wychowanie i opieka
E. Bukowska – „Stop mowie nienawiści”… 80

Kształcenie zawodowe
K. Myrcik – Dobre praktyki lublinieckiego technikum… 82

Rubryka szkolnych specjalistów
E. Napora – Odporność psychiczna młodzieży – wyniki badań… 84

PROJEKTY,  PROGRAMY,  SCENARIUSZE

J. Dymarczyk, M. Konopka, M. Orszulak – Biblioteka – kraina bajek i baśni. Scenariusz lekcji w starszych oddziałach przedszkolnych i klasach I–III szkoły podstawowej… 89
M. Szczęśniak – Scenariusz apelu wychowawczego pod hasłem „Stop cyberprzemocy!”… 92

Z  ŻYCIA  SZKÓŁ  I  PLACÓWEK

A. Janosik – RE:YMONT – szkoła z pomysłem… 94