Numer 2(112)2019

Numer 2 (112) 2019

Spis treści

PRZYKŁADY  DOBREJ  PRAKTYKI

K. Wilk – Zaproszenie do współpracy … 3

E. Buchwald – „Niebieskie dziecko” w szkole masowej … 4

A. Kałużyńska – Batimuzykowanie w przedszkolu – aktywne słuchanie muzyki metodą Batii Strauss … 7

M. Leszczyk – Wojna – w jaki sposób mówić o niej uczniom? … 9

E. Stawiak-Kołba – Indywidualizacja w dydaktyce i wychowaniu okiem praktyka … 11

M. Szyszko – „Zdrowo jem, więcej wiem!” – ogólnopolski projekt edukacji prozdrowotnej …  12

FORUM  NAUCZYCIELI  KONSULTANTÓW

B. Kosta, M. Borowiecka – IV Regionalny Festiwal Piosenki Europejskiej „Śpiewanie w Bieganie”. „Love is all around us”. Edycja walentynkowa … 16

A. Leszcz-Krysiak, G. Janerka – Wielka zmiana w życiu małego dziecka … 18

D. Liberda – „Kick mit und sprich immer besser Deutsch!“: Die WM 2018 im DaF-Unterricht … 21

M. Lipska – Teach your students to be assertive … 26

E. Makowska – Tout ce que vous ne savez pas sur l’Eurovision … 30

U. Mielczarek – Konferencja „Wolontariat szkolny w praktyce. Różne oblicza wolontariatu” … 37

U. Mielczarek – Konferencja „Wychowawca przewodnikiem aktywności uczniów. Pomysły na zajęcia z wychowawcą – przykłady dobrej praktyki pedagogicznej” … 40

FORUM  BIBLIOTEK  I  BIBLIOTEKARZY

A. Grabna, B. Policińska, M. Pasternak, I. Tutak – Sprawozdanie z  działalności  Towarzystwa  Nauczycieli  Bibliotekarzy Szkół  Polskich  Oddział  w  Częstochowie w  2018  roku  …  42

EDUKACJA  W  TEORII  I  PRAKTYCE

Wychowanie przedszkolne  i edukacja wczesnoszkolna 

E. Janowska – Mali kucharze w Miejskim Przedszkolu nr 41 w Częstochowie … 48

A. Rudzińska, U. Gorzędowska – Dbając o własne środowisko, dbamy o lepszy świat … 51

Edukacja polonistyczna

A. Kowalkowska – Innowacja pedagogiczna w nauczaniu języka polskiego na poziomie szkoły podstawowej … 55

A. Bulińska-Gądek – Konspekt lekcji języka polskiego w klasach VII–VIII …  57

Edukacja językowa

A. Knapik – Metoda TED w nowoczesnym nauczaniu języków obcych … 61

I. Madej – Storytelling … 63

Edukacja kulturalna

A. Orman-Kazik – III edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II  …  68

Edukacja matematyczno-przyrodnicza

P. Zając – Zadania z obniżką/podwyżką cen o dany procent na wiele sposobów … 69

Edukacja czytelnicza i medialna

A. Grabna, A. Majchrzak – Formy pracy z czytelnikiem w Zespole Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie … 73

L. Pilecka – Przegląd narzędzi ułatwiających gromadzenie, organizowanie i udostępnianie materiałów … 75 

Edukacja zdrowotna

A. Bronkiewicz, M. Zabłocka – Zaproszenie do wspólnej wędrówki – Regionalny Oddział PTTK w Częstochowie … 80

M. Dul – 100 lat sportu w Niepodległej Polsce. Scenariusz turnieju sportowego z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości w Jasnogórskiej Publicznej Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej I Stopnia w Częstochowie … 83

Wychowanie i opieka

M. Borowiecka – Rola samorządu uczniowskiego w życiu codziennym szkoły i każdego ucznia … 85

A. Sosińska – Rola inscenizacji w procesie resocjalizacji … 89

Kształcenie zawodowe

P. Kowalik – IV Wojewódzki Konkurs „Młody Mistrz Budownictwa” Częstochowa 2019 … 90

I. Szczęsny – „Kulinarne smaki. O gastronomii po polsku, angielsku i niemiecku” – innowacja pedagogiczna w SOSW im. Konrada Mańki w Lublińcu … 92

A. Orman-Kazik, K. Walasek – Festiwal Techniki w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie … 94

Rubryka szkolnych specjalistów

M. Pabin, B. Zielonka – Nasze doświadczenia w opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły … 96

A. Jałowiecka-Frania – Dźwięk przedniojęzykowozębowy „c” w wyrażeniach dwuwyrazowych, zdaniach i tekstach. Scenariusz zajęć logopedycznych … 98

Z  ŻYCIA  SZKÓŁ   I  PLACÓWEK  OŚWIATOWYCH

A. Orman-Kazik – Relacja z konferencji poświęconej Ludmile Marjańskiej i Tadeuszowi Gierymskiemu … 100

J. Janowicz, I. Jura, B. Ginter, J. Smolińska – Pierwszy Festiwal Literatury Pięknej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną … 102

K. Orszulak – Połączył nas wolontariat … 104