Numer 2(100)2016

CBO - okladka 2-2016

Numer 2(100)2016

pobierz_dc

ROK OTWARTEJ SZKOŁY
J. Banasiak – Współpraca przedszkola ze szkołą podstawową…3

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy…13
A. Jura – Organizacja przestrzeni edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy szkolnej. Sześciolatek w świetlicy…14
M. Rozpondek – Rozbudzanie pasji uczniów poprzez motywację i podejmowanie działań…17

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
B. Harasimowicz – Spełnienie wymagań postawionych przez państwo wobec szkół i placówek w teorii i praktyce…21
S. Kurcab – XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego…23
E. Straszak – Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza… 26
M. Żyłka – Regionalna konferencja „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego”…29

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, M. Pasternak – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w 2015 roku …31

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
R. Przytulska – Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej osobowości człowieka …35

EDUKACJA W TEORI I I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
A. Stefanek – Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców
dzieci przedszkolnych połączony z obserwacją zajęć…39
B. Lis, A. Szalińska – Rodzice – aktorami. Formy współpracy w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Częstochowie…41
J. Szejok, J. Monkos, J. Francisczok – „Pomaganie fajna sprawa, w tym jest dobro i zabawa!”…42
B. Wyderka, K. Szczurak, A. Urbańska – Przedszkolaki pomagają…43
K. Badora – Realizacja innowacji pedagogicznej „Żyję w zgodzie z przyrodą”…44
Edukacja kulturalna
S. Kurcab – VIII Forum Edukacji Twórczej „Sztuka w sztuce” połączone z warsztatami kreatywności artystycznej…48M. Wiśniewska-Cabała – Biblioterapia jako forma nauczania i wychowania…51
Edukacja historyczna i obywatelska
E. Straszak – Upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej…54
G. Berbesz-Kupiec – Sprawozdanie z pobytu nauczycieli w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie…56
Edukacja informacyjna
K. Żurawska – Projekt lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej do przeprowadzenia w klasie III gimnazjum …58
Edukacja regionalna
A. Majewska – Ścieżka dydaktyczna – teoria i praktyka. Projekt dla miejscowości Lelów…60
Edukacja europejska
R. Badura – „Ruszajmy do Europy!” – z programem Erasmus+ do Portugalii…69
K. Janik, B. Kostyra, J. Sierańska, A. Strózik – „Iść, ciągle iść w stronę słońca, czyli na naukę nigdy nie jest za późno”…71
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Uzyskanie prawidłowego brzmienia głoski przedniojęzykowo-zębowej „s” – izolacja, sylaby, wyrazy. Scenariusz zajęć logopedycznych…72
K. Grochowina – Poradnictwo zawodowe jako wsparcie dla procesu edukacji…74

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
M. Słomian-Żelazny – Kreatywność w pracowni języka angielskiego. Refleksje dotyczące realizacji projektu…78
A. Martałek – Realizacja projektu „Sześciolatek na start!” w Szkole Podstawowej w Olsztynie…79
E. Bukowska – Sprawozdanie z projektu „Mowa nienawiści – jestem przeciw” realizowanego w Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu…81

Z  ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
B. Górniak, A. Gryś, M. Orszulak – Jubileuszowy Dzień Patrona w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie.„Ojczystych dziejów wskrzesić pamięć…”. Jan Matejko – Polak, Patriota, Pedagog…86

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
A. Równy – Dozwolony użytek osobisty i publiczny, czyli co możesz wykorzystać zgodnie z prawem…92

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Filharmonia Częstochowska…97
Muzeum Częstochowskie…99