Numer 1(99)2016

CBO 1-2016 - okladka

Numer 1(99)2016

pobierz

ROK OTWARTEJ SZKOŁY
J. Banasiak – Współpraca przedszkola ze szkołą podstawową… 3

PRZYKŁADY DOBREJ PRAKTYKI
K. Wilk – Zaproszenie do współpracy… 13
A. Jura – Organizacja przestrzeni edukacyjno-wychowawczo-opiekuńczej w świetlicy szkolnej. Sześciolatek w świetlicy… 14
M. Rozpondek – Rozbudzanie pasji uczniów poprzez motywację i podejmowanie działań… 17

FORUM NAUCZYCIELI KONSULTANTÓW
B. Harasimowicz – Spełnienie wymagań postawionych przez państwo wobec szkół i placówek w teorii i praktyce… 21
S. Kurcab – XVIII Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy im. Wojciecha Korfantego… 23
E. Straszak – Rok 2016 Rokiem Henryka Sienkiewicza… 26
M. Żyłka – Regionalna konferencja „Zmiany w szkolnictwie zawodowym – realizacja doradztwa zawodowego”… 29

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY
A. Grabna, B. Policińska, M. Pasternak – Sprawozdanie z działalności Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich Oddział w Częstochowie w 2015 roku… 31

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH
R. Przytulska – Rola rodziny w kształtowaniu prawidłowej osobowości człowieka… 35

EDUKACJA W TEORII I PRAKTYCE
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna
A. Stefanek – Scenariusz zajęć otwartych dla rodziców dzieci przedszkolnych połączony z obserwacją zajęć… 39
B. Lis, A. Szalińska – Rodzice – aktorami. Formy współpracy w Miejskim Przedszkolu nr 2 w Częstochowie… 41
J. Szejok, J. Monkos, J. Francisczok – „Pomaganie fajna sprawa, w tym jest dobro i zabawa!”… 42
B. Wyderka, K. Szczurak, A. Urbańska – Przedszkolaki pomagają… 43
K. Badora – Realizacja innowacji pedagogicznej „Żyję w zgodzie z przyrodą”… 44
Edukacja kulturalna
S. Kurcab – VIII Forum Edukacji Twórczej „Sztuka w sztuce” połączone z warsztatami kreatywności artystycznej… 48
M. Wiśniewska-Cabała – Biblioterapia jako forma nauczania i wychowania… 51
Edukacja historyczna i obywatelska
E. Straszak – Upamiętnienie ofiar zbrodni katyńskiej… 54
G. Berbesz-Kupiec – Sprawozdanie z pobytu nauczycieli w Instytucie Yad Vashem w Jerozolimie… 56
Edukacja informacyjna
K. Żurawska – Projekt lekcji z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej do przeprowadzenia w klasie III gimnazjum… 58
Edukacja regionalna
A. Majewska – Ścieżka dydaktyczna – teoria i praktyka. Projekt dla miejscowości Lelów… 60
Edukacja europejska
R. Badura – „Ruszajmy do Europy!” – z programem Erasmus+ do Portugalii… 69
K. Janik, B. Kostyra, J. Sierańska, A. Strózik – „Iść, ciągle iść w stronę słońca, czyli na naukę nigdy nie jest za późno”… 71
Rubryka szkolnych specjalistów
A. Jałowiecka-Frania – Uzyskanie prawidłowego brzmienia głoski przedniojęzykowo-zębowej „s” – izolacja, sylaby, wyrazy. Scenariusz zajęć logopedycznych… 72
K. Grochowina – Poradnictwo zawodowe jako wsparcie dla procesu edukacji… 74

PROJEKTY, PROGRAMY, SCENARIUSZE
M. Słomian-Żelazny – Kreatywność w pracowni języka angielskiego. Refleksje dotyczące realizacji projektu… 78
A. Martałek – Realizacja projektu „Sześciolatek na start!” w Szkole Podstawowej w Olsztynie… 79
E. Bukowska – Sprawozdanie z projektu „Mowa nienawiści – jestem przeciw” realizowanego w Gimnazjum nr 2 im. J. Piłsudskiego w Koniecpolu… 81

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
B. Górniak, A. Gryś, M. Orszulak – Jubileuszowy Dzień Patrona w Gimnazjum nr 12 im. Jana Matejki w Częstochowie. „Ojczystych dziejów wskrzesić pamięć…”. Jan Matejko – Polak, Patriota, Pedagog… 86

RAZEM Z LEGALNĄ KULTURĄ
Strefa edukacji
A. Równy – Dozwolony użytek osobisty i publiczny, czyli co możesz wykorzystać zgodnie z prawem… 92

INFORMACJE I KOMUNIKATY
Filharmonia Częstochowska… 97
Muzeum Częstochowskie… 99