Archiwum – 2011

Nr 4/2011

str.

ROK SZKOLNY 2011/2012 ROKIEM SZKOŁY Z PASJĄ

Jestem pasjonatką szkoły rozmowa z Anną Sosną, laureatką Konkursu „Głosu Nauczycielskiego” i Ministerstwa Edukacji Narodowej, zdobywczynią tytułu „Nauczyciel Roku 2011” – rozmowę przeprowadziła G. Bochenkiewicz 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Symbole w literaturze i sztuce. Witkacy – Kantor. Echo Czystej Formy w spektaklach teatru Cricot 2 i archetyp trickstera 7

EDUKACJA EKOLOGICZNA

I. Bartkiewicz, A. Grabna „Ekolodzy w działaniu” – czyli jak chronimy Ziemię 11

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

J. Sętowski Częstochowa wobec zrywów powstańczych na Górnym Śląsku 1919–1921. Miejsca pamięci na terenie miasta związane z powstaniami śląskimi 15
S. Maślikowski Świadomość miejsc pamięci, martyrologii i zagłady 18

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Mszyca Z Mykanowa do Mersin. Relacja z wizyty partnerskiej w Mersin w Turcji uczniów i nauczycieli Szkoły Podstawowej im. S. Okrzei w Mykanowie w ramach projektu Comenius 23

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Latacz Sprawozdanie z I edycji Powiatowego Konkursu Języka Angielskiego Developing your skills and confidence 26

WYCHOWANIE I OPIEKA

L. Belásová Kilka słów o prawach dziecka… 35
M. Wróbel Podsumowanie pracy nad partnerskim projektem Leonardo da Vinci (2008–2011) – Nowoczesne metody przeciwdziałania niekończeniu szkoły przez uczniów szkół zawodowych 40
M. Owczarek Początki pracy nauczyciela z dzieckiem z Zespołem Aspergera 43
R. Piskorz Ubóstwo dzieci jako przyczyna ich wykluczenia 46

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Szewczyk Motywowanie uczniów do nauki w procesie zarządzania szkołą ponadgimnazjalną 50
R. Janas, A. Turczyn Baseball jako forma rekreacji ruchowej. Część II. Charakterystyka gry, przepisy, metodyka nauczania podstawowego 60
I. Ptak Pedagogika zabawy a dziecko i jego integracja społeczna 71

PROJEKTY, PROGRAMY, SPRAWDZIANY, SCENARIUSZE

U. Michalak Dzień Pana Andersena. Uroczystość dla klas I–III w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Kościelcu 75
J. Łęska, B. Kukuła Scenariusz inscenizacji „Wywiad z Bronisławem Hubermanem” 79
Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
B. Łysak Sto lat „Ósemki. Część III 82
A. Łebek-Jurgielewicz, B. Łysak Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej nr 8 im. Haliny Poświatowskiej w Częstochowie „Wspomnień czar” 83

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 87
A. Płusa „E-learning wyzwaniem dla bibliotek” Częstochowa 2011 90
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Powiatowy Konkurs Recytatorski „Poetyckie krajobrazy” poświęcony poezji Czesława Miłosza 93
A. Dąbrowska, A. Hiller, I. Bajor, J. Janicka Ruszył Baśniowy Pociąg do Europy 95
A. Arkabus, A. Płusa Promocja czytelnictwa wśród dzieci w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie w roku 2010 96

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Biblioteki mobilne, biblioteki otwarte 100

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 103
Muzeum Częstochowskie 104

Nr 2011/80

str.

ROK SZKOLNY 2010/2011 ROKIEM ODKRYWANIA TALENTÓW

A. Klimza Problematyka dotycząca uczniów szczególnie zdolnych na forum „Akademii Wychowawcy” 3
J. Mysłek Wspomaganie rozwoju dzieci zdolnych – wybrane adresy 5

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Poezja Stanisława Grochowiaka wyrazem jego fascynacji malarstwem na podstawie wiersza Breughel (II) 8
A. Kupczak Sztuka „przez dotyk” 13

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

A. Wiklińska „Tej, która całe życie poświęciła młodzieży…”. Grób Zofii Idzikowskiej, długoletniej dyrektorki Gimnazjum i Liceum Żeńskiego im. J. Słowackiego w Częstochowie 15
J. Durka Z dziejów mniejszości polskiej w Rumunii w dwudziestoleciu międzywojennym i obecnie 17

EDUKACJA REGIONALNA

B. Akimjakova Kilka słów o edukacji regionalnej… 20

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych (European Language Label) w zasięgu ręki! 24
M. Świeża II Międzygimnazjalny Konkurs Języka Niemieckiego pod patronatem Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Częstochowie. Etap powiatowy 28
A. Szymczyk, A. Prokop Scenariusz lekcji języka angielskiego i niemieckiego w kl. 5 31

WYCHOWANIE I OPIEKA

E. Doroszuk Wspomnienie. W 2. Rocznicę Sympozjum „Prawa dziecka w polskiej rzeczywistości – wzrastanie do godnego człowieczeństwa” 33
E. Doroszuk II Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do Życia w Rodzinie 35
M. Dziewiecki Prawa dziecka: analiza antropologiczna i psychologiczna 38
A. Gaudyn-Kucharczyk „Jak bezpiecznie korzystać z Internetu i ustrzec się cyberprzemocy?”. Scenariusz zajęć godziny z wychowawcą 44

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Żurek „Akademia Wychowawcy” – Uczniowie niepełnosprawni 49
K. Wąsowicz „Akademia Wychowawcy” – Uczniowie z chorobami przewlekłymi 51
E. Grzegorzewska Uczeń z dysleksją w edukacji szkolnej. Rozpoznawanie zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych 53
K. Wilk Sprawozdanie z konferencji „Microsoft Partners in Learning European Forum 2011” Moskwa, 22–24.03.2011 r. 59
D. Kaczmarek Konstruktywne sposoby spędzania czasu wolnego ze swoim dzieckiem kolejnym tematem „Akademii Rodzica” 63
M. Grabowski Integracja a inkluzja. Fundamentalne zmiany w kształceniu osób niepełnosprawnych 67

PROJEKTY, PROGRAMY, SPRAWDZIANY, SCENARIUSZE LEKCJI

B. Krempaszanka, M. Zabłocka Scenariusz przedstawienia z okazji obchodów Dnia Ziemi 74
E. Paluch, I. Walczak, J. Otto Projekt edukacyjny, czyli o tym jak Szkoła Podstawowa nr 21 w Częstochowie uczciła Rok Chopinowski 76

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 78
J. Janicka Wykaz multimediów 2007–2010. Część III – edukacja artystyczna, wiedza o filmie, płyty CD, CD-ROM, kasety wideo 81
I. Bajor, A. Chmielewska, K. Kucharzewska, B. Witkowska Poradnictwo zawodowe. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii 85
M. Małek „Dzień dobry panie Andersenie” w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 92

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Biblioteka w środowisku społecznym 93

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Piasecka Recenzja pracy zbiorowej pod redakcją naukową Juliusza Sętowskiego zatytułowanej: „Traugutt” II Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Częstochowie 1920–2010 95
T. Pakuła Święto Książki w Szkole Podstawowej im. W. Szafera w Żarkach 98
E. Ossowska Sprawozdanie z I Regionalnego Konkursu Krasomówczego w Częstochowie 100
B. Łysak Sto lat „Ósemki”. Część 2 – lata 1979–1991 101

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 103
Muzeum Częstochowskie 104

Nr 2011/79

str.

ROKIEM ODKRYWANIA TALENTÓW

M. Pieńkowska Kreatywne lekcje – kreatywni uczniowie, czyli talenty wydobyte przez proste zdania 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Miejsce malarstwa Tadeusza Kantora w sztuce polskiej 8

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

D. J. Tomczyk Częstochowa w rodowodzie nieletnich powstańców warszawskich 15

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Mszyca, K. Wrzalik Nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Mykanowie z wizytą w Hiszpanii w ramach projektu Comenius 23

EDUKACJA REGIONALNA

T. Lukosek Zdobyliśmy odznakę PTTK Ziemi Lublinieckiej 28

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

A. Zdżalik Uczymy e-pokolenie. Wykorzystanie portali społecznościowych Facebook i Twitter na lekcji języka angielskiego 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

M. Kožuchová, S. Kikušova Miejsce i rola edukacji komunikacyjnej w programie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Współudział policji w wychowaniu komunikacyjnym dzieci w młodszym wieku szkolnym 35
A. Bulica, E. Kubarska, A. Wróblewska Dogoterapia w Miejskim Przedszkolu Integracyjnym nr 43 w Częstochowie 38
U. Mielczarek „Akademia Wychowawcy” poświęcona problematyce uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczniu się 41
M. Krakowska Ryzyko dysleksji – wczesne wykrywanie trudności w nauce czytania i pisania 44
E. Grzegorzewska Uczeń z dysleksją w edukacji szkolnej 51
D. Kaczmarek Inauguracja projektu „Akademia Rodzica” 56
J. Biczak Rola rodziców w karierze szkolnej dziecka tematem pierwszego spotkania w ramach „Akademii Rodzica” 56
D. Kaczmarek Problematyka zobowiązań prawnych rodziców wobec dziecka oraz zagadnienia dotyczące współpracy rodziców z wychowawcą klasowym na forum „Akademii Rodzica” 58

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

R. Janas Fizjologiczne i biochemiczne metody kontroli wysiłku fizycznego w pracy, rekreacji i sporcie na przykładzie procesu treningowego w piłce koszykowej 61
C. Puchała Bezpieczeństwo eksperymentu chemicznego 67
M. Piątczak Ludzie umierają, ponieważ nie potrafimy udzielać pierwszej pomocy 69

PROJEKTY, PROGRAMY, SPRAWDZIANY, SCENARIUSZE LEKCJI

M. Macherzyńska „Polskie monety i banknoty” – projekt dofinansowany ze środków NBP 73
W. Lampa Projekt „Innowacyjne podejście do problemu przedwczesnej rezygnacji uczniów z edukacji w średniej szkole zawodowej” 75

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 79
B. Dobosz Biblioteka jako centrum kultury i informacji 82
J. Galińska Grafika i sztuka książki. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 83
B. Dobosz Bibliotekarze Chopinowi – 2010 87
J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie poleca swoim czytelnikom nowości wydawnicze 88
J. Janicka Wykaz multimediów 2007–2010. Część II edukacja przyrodnicza, wychowanie, profilaktyka zdrowotna, profilaktyka uzależnień 92

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

E. Siwek-Włodarczyk Sto lat „Ósemki”. Część 1 100
R. Sowada, I. Sitek Sesja popularyzatorska „Władysław Orkan – patron naszej ulicy” 102
T. Pakuła Konkursy czytelnicze „Kto czyta, nie błądzi” 103

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 107
Muzeum Częstochowskie 108

Nr 2011/81

str.

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Sztuka vs design na wielkim formacie. Billboard jako przejaw estetyzacji przestrzeni miejskiej 3

EDUKACJA EKOLOGICZNA

B. Wcześniak, M. Syguła Zaproszenie na ścieżkę dydaktyczno-badawczą pt. „Wpływ regulacji koryta rzeki Warty na odcinku Jaskrów – Mirów na różnorodność roślinności przybrzeżnej ze szczególnym uwzględnieniem drzew i krzewów” 7
T. Lukosek Holizm w przyrodzie i holizm w naszych działaniach 12
B. Brewka, M. Siluk Uczyć ochrony środowiska – założenie realizowane w Szkole Podstawowej nr 1 w Lublińcu poprzez innowację pedagogiczną „Ekologia na poważnie i wesoło” 14

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

G. Bochenkiewicz II Konferencja „Miejsca pamięci i ich rola w wychowaniu dzieci i młodzieży” 16
P. Galewicz, A. Burzyńska, R. Piotrowski „Częstochowskie Dęby Pamięci” symbolem tradycji patriotycznych 18
A. Burzyńska, I. Kowalik, M. Fiszer Przemierzając historię „Szlakiem 7. Częstochowskiej Dywizji Piechoty” 21
M. Pietrzak Chłopak z Podlasia, który został świętym. Wychowanie do wartości poprzez nakreślenie postaci ks. Jerzego Popiełuszki w perspektywie częstochowskiego miejsca pamięci 23
E. Bukowska Miejsca pamięci związane z II wojną światową na terenie miasta i gminy Koniecpol – propozycja projektu 27

EDUKACJA EUROPEJSKA

K. Mszyca Comenius – z wizytą w Calamandranie we Włoszech 30

EDUKACJA REGIONALNA

M. Żymierski Edukacja regionalna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kochanowicach 33

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Raport z wizyty studyjnej „Aktywne metody nauczania języków obcych dzieci w wieku wczesnoszkolnym”. Carlisle, Wielka Brytania 20 – 24.06.2011 36

WYCHOWANIE I OPIEKA

K. Wilk, K. Wąsowicz, G. Bochenkiewicz „Twoje dane – twoja sprawa. Skuteczna ochrona danych osobowych”. Realizacja programu przez RODN „WOM” w Częstochowie w roku szkolnym 2010/2011 40

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

M. Minova Stymulowanie zdolności u dzieci w wieku przedszkolnym 45
D. Doroszuk „Akademia Wychowawcy” – Uczniowie zagrożeni niedostosowaniem społecznym 49
E. Grzegorzewska Uczeń z dysleksją w edukacji szkolnej. Dostosowanie wymagań do indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych 53
R. Janas, A. Turczyn Baseball jako forma rekreacji ruchowej i sposób spędzania wolnego czasu przez dzieci, młodzież i dorosłych w regionie częstochowskim. Część I  59
O. Turek-Woźniak Jak na mnie wpłyniesz profesorze? 66

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 68
J. Resakowska Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 71
K. Kucharzewska Diagnoza i terapia pedagogiczna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii 74
J. Janicka, A. Hiller X Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom 85

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Sekcja Bibliotekarska ZNP w Częstochowie 87

Informacje i komunikaty

Pamięci Haliny Poświatowskiej. III Wojewódzki konkurs poetycki dla uczniów klas 4–6 szkół podstawowych 91

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2010/2011 w szkołach z terenu Delegatury Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 92
A. Toborek Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego… 106
B. Krempaszanka, M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada, M. Zabłocka Rok Marii Skłodowskiej-Curie 108

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 111
Muzeum Częstochowskie 112