Archiwum – 2010

Nr 4/2010

str.

ROK SZKOLNY 2010/2011 ROKIEM ODKRYWANIA TALENTÓW

A. Dąbrowska Zestawienie bibliograficzne w wyborze, sporządzone w oparciu o zbiory PBP RODN „WOM” w Częstochowie i jej filii na temat: Rok szkolny 2010/2011 – Rokiem Odkrywania Talentów 3

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Internetowe gry z przestrzenią i postacią w dramacie współczesnym, czyli o związku Internetu z literaturą i teatrem 7
A. Ryś Wyzwalanie twórczej aktywności uczniów na zajęciach w świetlicy szkolnej 10

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

P. Gorzałka Tablica upamiętniająca walkę partyzantów Ziemi Częstochowskiej, poległych w czasie II wojny światowej 14
J. Durka Pacyfikacja w kopalni „Wujek” – minęło 29 lat 17
B. Śmigielska Pacyfikacja kopalni węgla kamiennego „Wujek”. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 20
J. Durka „Prawda i kłamstwo o Katyniu” – publikacja na podsumowanie konkursu 24

EDUKACJA REGIONALNA

L. Pilecka Tradycje Ligoniowskie w Zespole Szkół im. Stanisława Ligonia w Truskolasach 26

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Twórzmy WebQuesty, aby uczyć nowocześnie 28
H. Filawska „Alle wege führen nach… Wien” – czyli o języku niemieckim w Austrii 31
J. Kabus, M. Sieprawski Istota komunikacji na zajęciach języka obcego w edukacji wczesnoszkolnej 33

WYCHOWANIE I OPIEKA

B. Przepiura Bezpieczny przedszkolak 39
K. Biela, K. Puszek Warsztaty integracyjne dla uczniów gimnazjów 42
A. Woźniak-Czerwińska Agresja – sposoby zapobiegania przemocy wśród młodzieży środowiska szkolnego 44
K. Niewiarowska Stres u dziecka autystycznego 48
M. Grabowski Dogoterapia i felinoterapia – współczesne metody terapii wspomagające rozwój dzieci niepełnosprawnych 50
W. Biel, D. Kaczmarek Projekt AKADEMIA RODZICA 55

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Zapała-Wiecheć Nordic Walking – uniwersalna forma ruchu 57
R. Piskorz Organizacja wyjazdów śródrocznych dla dzieci klas I–III. Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej zielonej szkoły 61

PROGRAMY. SPRAWDZIANY.SCENARIUSZE LEKCJI

E. Kaczmarek – Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej 66
A. Pelikan, R. Zych, B. Kasprzyk – Program innowacyjny „Ja, klasowy koordynator do spraw bezpieczeństwa – czy to brzmi dumnie?” 70
M. Szepelak Scenariusz przedstawienia „Moja szkoła” z okazji 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie 73

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 78
A. Hiller, J. Janicka Konkurs plastyczny dla uczniów szkół gimnazjalnych na plakat „Człowiek to nie towar! Stop handlowi ludźmi! Nie bądź obojętny!” 81
J. Janicka, A. Hiller, A. Tyś Urodziny Książkowego Misia 82
J. Janicka Wykaz multimediów 2007–2010 85

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

D. Kulawiak, J. Górecka Metodologia badań. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie Filia w Lelowie 93

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Biblioteki – centra multimedialne 95

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

M. Szepelak Złoty jubileusz Szkoły Podstawowej nr 24 im. Jana Marcina Szancera w Częstochowie 98
J. Wojciechowska Międzyprzedszkolny konkurs plastyczny „Moje ulubione postacie z baśni, bajek, bajeczek…” 100
R. Sowada, I. Sitek Twórczość Ludmiły Marjańskiej 101

KOMUNIKATY

Muzeum Częstochowskie 103
Filharmonia Częstochowska 103

Nr 2/2010

str.

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

S. Maślikowski Częstochowianie w Katyniu 3
B. Dobosz Zbrodnia Katyńska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (część II) 7
J. Durka Wielka i mała historia wśród nas. Wokół wielopłaszczyznowości zjawisk historycznych w edukacji regionalnej 12
A. Kusak Symboliczny grób „Skrzydła pamięci” 16
A. Gawrońska Tablica ku czci harcerzy Szarych Szeregów 19

EDUKACJA EUROPEJSKA PROGRAM EDUKACYJNY UNII EUROPEJSKIEJ LLP „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE” 2007–2013

B. Matczak Program edukacyjny Unii Europejskiej LLP „Uczenie się przez całe życie” 2007–2013 22
Program Leonardo da Vinci dla szkół artystycznych i zawodowych. Z doświadczeń Zespołu Szkół Plastycznych w Częstochowie
M. Fedorowicz, T. Florczyk Częstochowski „Plastyk” na zagranicznych stażach 28

Comenius – partnerskie projekty szkół

M. Imielińska-Malenta Comenius w Miejskim Przedszkolu nr 4 w Częstochowie 30
B. Miedzińska Przedszkole w Dąbrowie Zielonej w Comeniusie 31
M. Jackowska Projekty Comeniusa w II Liceum Ogólnokształcącym im. R. Traugutta w Częstochowie 35
G. Sikora-Szczygieł, Ż. Mazur-Nowak, G. Olszewska IV spotkanie programu Sokrates – Comenius w Gimnazjum im. J. Korczaka w Blachowni 37

Doskonalenie zawodowe nauczycieli za granicą w ramach Mobilności Comeniusa

E. Ludwin Moje doświadczenia z doskonalenia zawodowego we Francji w ramach Mobilności Comeniusa 38
J. Czyż Wspomnienia z Getyngi w ramach doskonalenia zawodowego za granicą 39

Asystentura językowa Comeniusa

J. Rutkowska Relacja z pobytu Asystentki Językowej z Turcji w Zespole Placówek Oświatowych im. Unii Europejskiej w Boronowie 41

Wizyty studyjne dla oświatowej kadry kierowniczej

M. Jackowska Czy warto uczestniczyć w wizycie studyjnej i dlaczego tak? 43

Projekty w ramach programu eTwinning w Szkole Podstawowej nr 32 w Częstochowie

M. Dzionek Program eTwinning w Szkole Podstawowej nr 32, czyli o współpracy ponad granicami 45
B. Wawrzak, B. Janus-Lewczyńska, E. Domańska-Furmanek Współpraca Szkoły Podstawowej nr 24 w Częstochowie w programie eTwinning nagrodzona Europejską Odznaką Jakości 47

Współpraca Zespołu Szkół Samochodowo-Budowlanych w Częstochowie z Litwą w ramach Funduszu Polsko-Litewskiego

A. Stefańska „Coś ty uczynił ludziom, Mickiewiczu?” 50

EDUKACJA REGIONALNA

J. Skrzypczyk Wojewódzki Konkurs – Edukacja regionalna w szkole „Proszę Was, pozostańcie wierni temu dziedzictwu… – Jan Paweł II” 53

WYCHOWANIE I OPIEKA

W. Biel, D. Kaczmarek Akademia Wychowawcy. Relacja podsumowująca cykl konferencji 55
E. Doroszuk Ogólnopolski Kongres Nauczycieli Wychowania do życia w rodzinie „Chodzi o rodzinę” 60
A. Osuch Wartości w wychowaniu a szkoła 63
E. Gałązka Rodzina zastępcza i jej rola 65
M. Grabowski Mamo, tato dlaczego mnie krzywdzicie? Zespół Dziecka Maltretowanego w rozważaniach i refleksjach pedagoga 68

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

M. Stefańska Praca z uczniem uzdolnionym 74
M. Siluk Rodzice w polskiej szkole 77
M. Wilk Etyka w badaniach pedagogicznych 79

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

J. Szejn Scenariusz przedstawienia dla klas I–III pt. „Bezpieczna droga do szkoły z odblaskami” 81

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 83
Wymiana doświadczeń
A. Kupczak Szkolny Konkurs Plastyczny „Ekslibris Biblioteki VII LO im. M. Kopernika w Częstochowie 85
R. Sowada VI Forum Bibliotekarzy Województwa Śląskiego 87

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

K. Biel Europa w ZSME – ZSME w Europie 91
E. Matuszczak Pięćdziesięcioletnia „Jedynka”. Relacja z obchodów jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 1 w Blachowni 92
J. Rutkowska Z tradycją w nowe pięćdziesięciolecie. Relacja z obchodów jubileuszu 50-lecia Szkoły Podstawowej i 10-lecia Gimnazjum w Boronowie 94

KOMUNIKATY

Muzeum Częstochowskie 96

Nr 3/2010

str.

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

J. Durka Myszkowskie organizacje w dwudziestoleciu międzywojennym 3
P. Galewicz, A. Burzyńska, R. Piotrowski Projekt „Katyń… ocalić od zapomnienia. Częstochowskie Dęby Pamięci”. Podsumowanie przedsięwzięcia 7
J. Jędryka Pomnik ku czci częstochowian, żołnierzy powstań śląskich 15
T. Szczygłowski Grób Nieznanego Żołnierza w Częstochowie 18

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kmieciak Dziady cz. IV Adama Mickiewicza w aspekcie literackim i teatralnym – różne sposoby interpretacji 20

EDUKACJA REGIONALNA

G. Makles Scenariusz zajęć ze ścieżki edukacyjnej – edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie realizowanych w świetlicy szkolnej 23

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Między podręcznikiem do nauki języka obcego a tablicą interaktywną 27
K. Wilk Możliwości wykorzystania platformy Moodle w gimnazjum na przykładzie kursu przygotowującego do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

G. Łuszczak System pomocy społecznej i opieki instytucjonalnej w Polsce i Szwecji – analiza porównawcza 38
W. Biel, D. Kaczmarek Akademia Wychowawcy – V moduł 48

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

V. Trubiniova Edukacja dziecka w wieku przedszkolnym na przełomie tysiącleci. Wybrane zagadnienia teoretyczne i praktyczne 50
U. Mielczarek Prezentacje świetlic szkolnych. Świetlica z pomysłem. Różnorodne formy i metody pracy w świetlicy szkolnej 58

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

A. Paciorek Zaburzenia po stresie urazowym 61

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 65
J. Resakowska Dyktuś 2010. Miejski konkurs ortograficzny dla uczniów klas III częstochowskich szkół podstawowych 68
A. Hiller „Bajkowe spotkania” 70
I. Bajor, A. Dąbrowska VII edycja Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z literaturą” 71
A. Chmielewska, K. Kucharzewska O biblioterapii i naszych zajęciach słów kilka 72

Wymiana doświadczeń

A. Romianowska Powiatowy Konkurs Czytelniczy „Książkowy zawrót głowy” 75
U. Stefaniak, A. Jungowska, I. Tutak Powróćmy do kaligrafii 79

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2009/2010 w szkołach z terenu Delegatury Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 81
F. Sobalski Szkolnictwo średnie ogólnokształcące i zawodowe w Częstochowie w świetle „Spisu nauczycieli…” z 1923 roku 90
M. Szepelak, B. Kukuła Koncepcja przygotowań i pracy w ramach obchodów 50-lecia szkoły 99
Z. Łosik, A. Łosik Sprawozdanie z uroczystości rozstrzygnięcia V Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Mój ulubiony bohater literacki” 102

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 103
Muzeum Częstochowskie 104

Nr 1/2010

str.

ROK HISTORII NAJNOWSZEJ

70. rocznica Zbrodni Katyńskiej

J. Durka W cieniu Zbrodni Katyńskiej i prześladowań ludności cywilnej. Sytuacja Polaków w ZSRR w czasie II wojny światowej 3
G. Bochenkiewicz Kazano nam milczeć, choć chciało się krzyczeć… 6
B. Dobosz Zbrodnia Katyńska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze (część I) 10

70. rocznica wybuchu II wojny światowej

J. Sętowski Częstochowianie – Ofiary zbrodni niemieckiej we wrześniu 1939 roku 14
J. Durka Inspektorat Częstochowski Armii Krajowej 17
S. Maślikowski Ostatnia wojenna stolica 21

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

S. Kurcab Edukacja artystyczna w szkole 26
A. Jakubczak Jura Krakowsko-Częstochowska w twórczości gimnazjalistów 27
E. Rospondek „Cudze chwalicie, swego nie znacie…” – lekcja historii o zabytkach Częstochowy 29

EDUKACJA HISTORYCZNA I OBYWATELSKA

E. Szeląg, A. Dumańska, A. Knapik, T. Ociepa Odznaczenie Gimnazjum nr 2 w Częstochowie Medalem Pro Memoria 31

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Najlepsi – najmłodszym. O biuletynie CODN Nauczanie wczesnoszkolne z zakresu edukacji językowej dzieci 34

WYCHOWANIE I OPIEKA

W. Biel, D. Kaczmarek Akademia Wychowawcy 37
ks. P. Mazur Wychowanie do wolności z perspektywy chrześcijańskiej 39
ks. N. Pikuła Rodzina wychowująca dziecko upośledzone jako podmiot szczególnej troski społeczeństwa i instytucji pomocowych 43
E. Ligas Znaczenie grup wsparcia w radzeniu sobie z trudnościami 51

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Karbowniczek, M. Grabowski Edukacja dzieci niepełnosprawnych na przykładzie niesłyszących w Polsce i USA (część II) 53

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

B. Krempaszanka „Czar szklanego ekranu”. Konspekt lekcji wychowawczej do realizacji w klasie VI 62

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

Wojewódzcy eksperci przedmiotowi w RODN „WOM” w Częstochowie 64
Z. Olesik, R. Praszczyk Praca z uczniem uzdolnionym – olimpiady fizyczne 65

FORUM PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNYCH

Jubileusz 50-lecia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie

T. Kała Sprawozdanie z Konferencji jubileuszowej zorganizowanej z okazji 50-lecia Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 1 w Częstochowie 67
ks. A. Długosz Problemy uzależnień wśród młodzieży (część II) 69
P. Glita Podejście psychodynamiczne w procesie psychoterapii pacjenta młodzieżowego – wybrane aspekty 79
I. Pyzik Adolescencja: krok z dzieciństwa w dorosłość 84
Poradnictwo on-line
T. Kała, J. Górnik Z pomocą nauczycielowi. Poradnia on-line – wspólna inicjatywa PPP-P nr 1 w Częstochowie i RODN „WOM” w Częstochowie 88

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 90
B. Dobosz Zbrodnia Katyńska. Zestawienie bibliograficzne w wyborze sporządzone w oparciu o zbiory Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 93
J. Janicka Nowości multimedialne Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 94
A. Chmielewska, K. Kucharzewska, M. Małek Spotkanie z Babcią Mikołajową 97
A. Płusa Galeria prac dziecięcych w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 98

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

J. Górecka, D. Kulawiak Komunikacja interpersonalna i społeczna. Zestawienie bibliograficzne w wyborze 99

Wymiana doświadczeń

M. Konvit, L. Foberová, B. Koneszová Biblioteka a remediacja 101

Informacje i komunikaty

M. Łukasiewicz, I. Sitek, R. Sowada, M. Wtorkowska Pamięci Haliny Poświatowskiej – Wojewódzki Konkurs Poetycki 105

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

J. Brzeszczak, M. Turowska-Moskalik „Choinka nadziei” w Szkole Podstawowej w Janowie 108

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska 111
Muzeum Częstochowskie 111