Archiwum – 2008

Nr 2/2008

str.
J. Zdański Współczesne media a demokracja. Wzajemne zależności i uwarunkowania 3

Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego

M. Wasik-Tyrała Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego – Forum wymiany doświadczeń 8
W. Tkaczyk Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego – podstawy prawne 9
A. Gracki Formy pracy z uczniami uzdolnionymi sportowo – podstawy prawne 10
T. Jankowska Wybrane formy pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym 12
K. Maciocha Stypendia i międzynarodowa matura – wsparcie i oferta 14

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

H. Radziejowska Współpraca amatorskich grup teatralnych z profesjonalistami 15

EDUKACJA REGIONALNA

S. Kurcab „Częstochowa i jej dziedzictwo kulturowe – ślady przeszłości”. Część I  21
A. Kuśnierczyk Dziedzictwo kulturowe w horyzoncie antropologicznym 22
S. Nagłowska Projekt edukacyjny z zakresu edukacji regionalnej. „Barwy mojej Małej Ojczyzny” – założenia i cele 25

EDUKACJA EKOLOGICZNA

E. Krus Działania prowadzone w zakresie edukacji ekologicznej w Szkole Podstawowej w Strzebiniu (gmina Koszęcin) 27

EDUKACJA OBYWATELSKA

T. Gałecki Pro Patria. W 145. rocznicę wybuchu powstania 31
A. Romianowska „ ..I byliśmy jak konie zatrzymane w biegu i zakute w pomniki”. Scenariusz uroczystości z okazji rocznicy wybuchu II wojny światowej 33
A. Kowalczyk Walki 1 Armii Wojska Polskiego o przełamanie Wału Pomorskiego w 1945 roku 36
A. Możdżeń, M. Domańska, L. Grzyb, K. Irzykowska Praca z uczniem zdolnym podczas realizacji projektu edukacyjnego „Wielcy Polacy – Wyspiański, Szymanowski, Korzeniowski” 41

EDUKACJA EUROPEJSKA

S. Rudzki Międzygimnazjalny Konkurs Wiedzy o Unii Europejskiej w języku angielskim 43

WYCHOWANIE I OPIEKA

J. Gęsiarz, A. Chrzanowska Jak pomagać uczniom z Zespołem Aspergera w szkole? 49

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Górniak, J. Pietrzak Wizerunek szkoły jako ważny element w budowaniu strategii placówki oświatowej 52
J. Nowak, M. Przerada Międzyklasowy konkurs „Szukamy informacji” dla klas IV–VI 57

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 63
A. Płusa Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 65
A. Chmielewska, A. Dąbrowska Nauczyciel – wychowawca klasy (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 67
J. Janicka Multimedia. Wykaz nabytków 2000–2006. Część III – płyty DVD, CD, CD-ROM 71
I. Bajor, J. Janicka Dwuletnia działalność Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM) w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 76
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
B. Loch Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Myszkowie 79

Wymiana doświadczeń

R. Sowada, I. Sitek Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej 82

Informacje i komunikaty

R. Sowada Wszystko o bibliotece – konkurs powiatowy 84

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

I. Chałaszczyk, R. Czerwińska Konkurs powiatowy z fizyki i chemii 85
M. Witkowska Konkursy o treściach patriotycznych w Gimnazjum nr 12 w Częstochowie 89

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska dla dzieci i młodzieży. Sezon artystyczny 2007/2008 91
Harmonogram wystaw planowanych w Muzeum Częstochowskim w terminie wrzesień – październik 2008 92

Nr 1/2008

str.
J. Zdański Transformacja ustrojowa w Polsce po 1989 roku – zmiany w systemie edukacji w latach 1989–1996 5

EDUKACJA EKOLOGICZNA

B. Jędras Realizacja treści przyrodniczo-ekologicznych w klasach młodszych metodą projektu edukacyjnego 7

EDUKACJA OBYWATELSKA

T. Gałecki Patriotyczne uroczystości z udziałem młodzieży 10

EDUKACJA EUROPEJSKA

H. Filawska Podsumowanie realizacji projektu szkolnego Socrates–Comenius 14
B. Popiołek Program Metro Edukacja w Zespole szkół im. J. Kochanowskiego w Częstochowie 18

WYCHOWANIE I OPIEKA

B. Golachowska, A. Jałowiecka-Frania, M. Znosko-Abratańska, E. Krześ „Chcemy być bezpieczni w domu, w szkole i w środowisku lokalnym”. Projekt Tygodnia Rodziny 20

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

W. Lupa Wykorzystanie technologii informacyjnej przez młodzież (analiza wyników badań – lata 2000–2005) 28
T. Gwiazda Indywidualizacja procesu nauczania oraz jego dokumentacja w szkołach Dolnej Saksonii (zarys) 34
A. Adrjanowicz-Noga Jak uczę, by naukę uczynić przyjemną i pożyteczną 39

PROGRAMY. SPRAWDZIANY. SCENARIUSZE LEKCJI

G. Makles Świetlica szkolna ważnym miejscem realizacji ścieżki edukacyjnej – Edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie (semestr II) 40
Z. Łosik, A. Łosik Scenariusz przedstawienia z okazji rozstrzygnięcia III Regionalnego Konkursu Plastyczno-Literackiego pt. „Mój ulubiony bohater literacki” 44

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie
R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Informacja o pracy Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 47
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Zestawienie bibliograficzne (część II) 49
J. Janicka Multimedia. Wykaz nabytków 2000–2006. Część II – matematyka, fizyka, chemia; biologia; profilaktyka zdrowotna i profilaktyka uzależnień; wychowanie 52
A. Chmielewska, K. Kucharzewska Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej z elementami biblioterapii 58
Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie
B. Loch Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie filia w Myszkowie 59
E. Polak Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie filia w Myszkowie 68

Wymiana doświadczeń

I. Walczak Obraz bibliotekarza szkolnego 71
R. Sowada Poeci i bibliotekarze 76

GALERIA SZTUKI I KULTURY

M. Czarnołęski Malarz wierzący samemu sobie. 78

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

D. Chamoń, A. Łuczak-Wielgórka Wiekowy „Słowak” – jubileusz 100-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. J. Słowackiego w Częstochowie 82
J. Miękina Zespół Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie – przeszłość i teraźniejszość. Jubileusz 70-lecia 84

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

G. Bochenkiewicz, M. Dawid Kształcenie na odległość z Platformą MOODLE 87

KOMUNIKATY

Planowane wystawy Muzeum Częstochowskiego w terminie marzec – maj 2008. 91
Filharmonia Częstochowska dla dzieci i młodzieży. Luty – czerwiec 2008 92

Nr 3/2008

str.
J. Zdański Założenia polityki edukacyjnej Unii Europejskiej – rozważania o kulturze, jakości kształcenia i doskonaleniu dorosłych 3

Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego

E. Połcik Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań młodzieży 9
M. Łopacińska Szkolne Koło Młodych Talentów 13
A. Nabiałek Rozwój uzdolnień aktorskich i recytatorskich uczniów w Szkole Podstawowej w Olsztynie 14
A. Świerczek, K. Kurek Nasze inicjatywy w zakresie pracy z uczniem zdolnym 15
E. Półtorak Praca z uczniem zdolnym – nasza praktyka szkolna 16
J. Strzyżewska Formy pracy ze słuchaczem zdolnym na zajęciach z geografii 18

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

M. Romański Filmy polskie z krajobrazem olsztyńskim w tle 21

EDUKACJA REGIONALNA

J. Mizgalski Żydzi w historii Częstochowy. Ich dzieje i tożsamość kulturowa 24

EDUKACJA EKOLOGICZNA

M. Jasińska 80 lat z żubrem w tle 30

EDUKACJA OBYWATELSKA

T. Gałecki Jubileusz 90-lecia Związku Inwali-dów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej coraz bliżej 34

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

J. Karbowniczek, D. Wosińska Niekonwencjonalne metody alternatywne w nauczaniu języków obcych dzieci i młodzieży 35
M. Pieńkowska MEMORY w wersji językowej 40

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Kuliś Mediacje rówieśnicze – skuteczny sposób rozwiązywania konfliktów rówieśniczych 47
T. Dróżdż Internet – swoboda i odpowiedzial-ność 52

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

J. Ligocka Przedszkolaki z przyrodą za pan brat 56
J. Domagalska, G. Zięba Prezentacja „Najlepsi z najlepszych” 58

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 60
A. Płusa Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 63
A. Chmielewska Kolekcja literatury dziecięcej „Cała Polska Czyta Dzieciom” 65
A. Chmielewska, A. Hiller, M. Małek Bajkowe spotkania w Bibliotece Pedagogicznej w Częstochowie 66
A. Dąbrowska, I. Bajor Sprawozdanie z V edycji Międzyszkolnego Konkursu Czytelniczego i Plastycznego „Spotkanie z lekturą” 67
J. Resakowska Dyktuś 2008. Dyktando dla uczniów klas III szkół podstawowych 69
A. Arkabus, A. Płusa Sprawozdanie z realizacji projektu edukacyjnego Centrum Informacji Multimedialnej PBP RODN „WOM” w Częstochowie 70

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

B. Loch Multimedia w Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Myszkowie 73

Wymiana doświadczeń

R. Sowada Święto Książki w Bibliotece Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie 76

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 2007/2008 w szkołach z terenu Delegatury Częstochowa Kuratorium Oświaty w Katowicach 80
Ż. Kęsik „Był taki dzień…” 88
Z. Wiewiórowska, I. Rydel, J. Nowak Na spotkanie z kulturą antyczną 90
R. Sowada „Dwudziestolatka” 92

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska. Sezon artystyczny 2008/2009 93
Muzeum Częstochowskie. Oferta tematyczna lekcji muzealnych z zakresu archeologii, etnografii, historii, przyrody, sztuki. Wrzesień – grudzień 2008 94

Nr 4/2008

str.
J. Zdański Wpływ systemu społeczno-politycznego PRL na koncepcje edukacyjne w zakresie wykorzystania walorów pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym 3

Wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego

A. Stróżna Uczeń zdolny – teoria i przykłady z praktyki nauczycielskiej 10
A. Zębik Praca z uczniem zdolnym w Zespole Szkół w Kusiętach 12
G. Nowak, A. Dudzińska, A. Wojtyra, J. Tronina, L. Krystek Pozyskiwanie środków pozabudżetowych służących pracy z uczniem zdolnym, wspomagających jego rozwój 15
E. Tomalska, M. Ślęzak Koło Regionalne Szkoły Podstawowej w Olsztynie 19
D. Wachelka Jak rozwijamy talenty uczniów – Dziecięcy Zespół Folklorystyczny „Kołacz” 21

Z ŻYCIA SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A. Grabowska Letnia Akademia „PROJEKTORA” w naszych szkołach 24
I. Podlejska, A. Borowiecka Nasze spotkanie z „PROJEKTOREM” 25
A. Męcik Letnia Akademia „PROJEKTORA” w Kamieńskich Młynach 27
J. Konina Niecodzienna wizyta 29

EDUKACJA PRZEZ SZTUKĘ

M. Vargova Rozwijanie twórczości dziecięcej w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej 31
E. Muznerowska Bajkowy świat dziecka na co dzień i od święta 36

EDUKACJA REGIONALNA

Moje miejsce na Ziemi Biała 40

EDUKACJA OBYWATELSKA

Bolesław Włóczyk podziemny żołnierz wolności 45
R. Stefaniak Liga Antybolszewicka w Częstochowie w 1920 roku 49

INFORMACJA PEDAGOGICZNA

G. Bochenkiewicz Projekt „Miejsca pamięci w Częstochowie i ich rola w wychowaniu patriotycznym młodzieży” 52

EDUKACJA EUROPEJSKA

A. Łyko Socrates-Comenius – Podsumowanie trzyletniej współpracy 54

EDUKACJA A JĘZYKI OBCE

M. Pieńkowska Puzzle w nauczaniu języka obcego 56
K. Michalak Biblioteka CJE-NKJO w Częstochowie 60

WYCHOWANIE I OPIEKA

E. Gałązka Internet – korzyści i zagrożenia 62

DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI

A. Peterko, E. Pawełczyk Wspomnienia z IX Zlotu Skautów Środkowoeuropejskich „Silesia 2008” 65
D. Bernacka Nowatorstwo pedagogiczne nauczycieli – prawo a szkolna praktyka 70
Z. Łosik, A. Łosik IV Regionalny Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Mój ulubiony bohater literacki” – wyniki i scenariusz okolicznościowego przedstawienia 73

FORUM BIBLIOTEK I BIBLIOTEKARZY

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie

R. Lipniewska, E. Otrąbek, B. Śmigielska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie zaprasza do korzystania ze swoich usług 76
M. Czarnołęski Nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 79
J. Janicka Najnowsze nabytki płyt DVD Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie 81
K. Kucharzewska Święto Niepodległości – 11 Listopada. Materiały repertuarowe dla szkół (zestawienie bibliograficzne w wyborze) 84

Filie Publicznej Biblioteki Pedagogicznej RODN „WOM” w Częstochowie

K. Pietrzak Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – Filia w Kłobucku 88
E. Kulisz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie – Filia w Lublińcu 90

Wymiana doświadczeń

R. Sowada V Regionalne Forum Bibliotekarzy 92

KOMUNIKATY

Filharmonia Częstochowska Projekty Filharmonii Częstochowskiej na rok 2009 94
Muzeum Częstochowskie Harmonogram wystaw na styczeń–marzec 2009 95