Archiwum – 2005

Nr 1/2005

str.
A. Janowska, M. Nowak, J. Wiktorko, A. Wawrzecka, E. Szkamruk Wprowadzenie
J. Sobotnik Krótka ocena dotycząca realizacji programu Socrates – Comenius
K. Prażmowska Socrates Arion – wizyty studyjne dla decydentów z dziedziny edukacji
R. Lipniewska, B. Harasimowicz Citizen E – nauka obywatelstwa europejskiego poprzez sieć ICT
E. Cierpiał Program „eTwinning” pod patronatem Komisji Europejskiej
CZĘŚĆ I
KRÓTKI PRZEPIS NA SOCRATESA W SZKOLE
J. Annissimo Nasze pierwsze kroki w „Comeniusie”
H. Filawska Realizacja Projektu Szkolnego Comeniusa
U. Chrapońska, A. Leszczyńska, I. Paryż, W. Socha Razem z Misiem Barnabą poznajemy kraje Unii Europejskiej
R. Brachowska „Przełamywanie stereotypów myślowych – refleksje nauczyciela”
T. Jeleńska Od chłodnej Skanii po słoneczną Toskanię
M. Duchnik, J. Janikowska, A. Makuch „Dzień dobry Socratesie”
A. Chrząstek Wizyta przygotowawcza w Les Sorinieres we Francji
J. Kozieł Jak przyjmowaliśmy naszych partnerów
S. Ratka Spotkanie koordynatorów projektu Socrates – Comenius Inverness, Szkocja 21-25.11.2004
E. Kozłowska Z doświadczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie
J. Radecka Jak przeprowadzić projekt Socrates – Comenius wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
B. Wrona Uczeń słaby w Socratesie
J. Wiktorko Mity Socratesa
M. Banasiak Organizacja projektu Socrates – Comenius w szkole
E. Buszko, A. Dawczyk, L. Wachelka Szkoła bez granic w kilku odsłonach
E. Marchewka Różne odsłony Socratesa w Gimnazjum w Lgocie Górnej
M. Puch Rola technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji projektów Comeniusa
K. Górecka Współpraca europejska szkół – rola rady pedagogicznej w tworzeniu i realizacji projektu
E. Simkiewicz, I. Sitek Współpraca nauczycieli różnych specjalności podczas realizacji programu Socrates
M. Jończyk Rola rodziców w projektach Comeniusa
U. Rajczyk, M. Kaźmierczak Wpływ projektów międzynarodowych na uczniów, nauczycieli, rodziców i funkcjonowanie szkoły
M. Dalecka, E. Szkamruk Socrates w Szkole Podstawowej nr 22. Z doświadczeń partnera i koordynatora
E. Bal Z naszego doświadczenia…

CZĘŚĆ II

CO MY Z TEGO MAMY – DLACZEGO SOCRATES?

A. Cieśla, T. Sajecka „Co my z tego mamy? – korzyści z realizacji projektu Socrates – Comenius”
A. Żaba Nie bójmy się ryzyka
M. Jackowska, B. Puchalska Relacja z realizacji projektu językowego
M. Sieczka W gronie najlepszych – droga do Europroduktu
E. Bieniek Certyfikat językowy European Label 2003 dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie
K. Sobieraj Wpływ projektu na nauczanie języka angielskiego w szkole
M. Gurtman, B. Gendek-Barhoumi Prezentacja produktów końcowych oraz podsumowanie realizacji programu
H. Dudzik, L. Koźlik „Zespół Szkół Andersa na targach i rynkach europejskich”
I. Florjańska, D. Chrząstek, J. Pohorecka, D. Błaut Motywowanie do nauki
J. Czyż Stare kontakty – nowe projekty
M. Łukasiewicz Socrates – Comenius najlepszym impulsem do wypłynięcia na szersze wody – choćby z niewielkiej wsi na Morze Bałtyckie
J. Pijet, K. Pijet Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej w Mosbach
Częstochowskie Stowarzyszenie Inicjatyw Europejskich 17

CZĘŚĆ III

SOCRATES ŹRÓDŁEM NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ

K. Wantoch-Rekowska, M. Psiuk, E. Haberko, K. Pogłodzińska Wizyty robocze – źródło niezapomnianych wrażeń
B. Gendek „Na szlaku św. Jana”.
M. Nowak Byłam „cieniem”
B. Walasik Czy bliżej nam do Włochów czy do Francuzów?
E. Kłosowicz Mój pobyt w Portugalii 02.11-07.11.2004 r.
Niezapomniany i pełen wrażeń tydzień w Hauptschule w Schöllkrippen

Nr 2/2005

str.

Informacja o numerze:


W PRZYGOTOWANIU


Nr 1/2005

str.

SOCRATES – COMENIUS

H. Żwirska Wszyscy jesteśmy obywatelami jednego świata, a Europa jest kolebką naszej cywilizacji 2
A. Janowska, M. Nowak, J. Wiktorko, A. Wawrzecka, E. Szkamruk Wprowadzenie 3
J. Sobotnik Krótka ocena dotycząca realizacji programu Socrates – Comenius 3
K. Prażmowska Socrates – Arion – wizyty studyjne dla decydentów z dziedziny edukacji 5
R. Lipniewska, B. Harasimowicz Citizen E – nauka obywatelstwa europejskiego poprzez sieć ICT 6
E. Cierpiał Program eTwinning pod patronatem Komisji Europejskiej 8

CZĘŚĆ I KRÓTKI PRZEPIS NA SOCRATESA W SZKOLE

J. Annissimo Nasze pierwsze kroki w Comeniusie 9
H. Filawska Realizacja Projektu Szkolnego Comeniusa 13
U. Chrapońska, A. Leszczyńska, I. Paryż, W. Socha Poznajemy kraje Unii Europejskiej razem z Misiem Barnabą 14
R. Brachowska Przełamywanie stereotypów myślowych – refleksje nauczyciela 16
T. Jeleńska Od chłodnej Skanii po słoneczną Toskanię 17
M. Duchnik, J. Janikowska, A. Makuch Dzień dobry Socratesie 18
A. Chrząstek Wizyta przygotowawcza w Les Sorinieres we Francji 19
J. Radecka Jak przeprowadzić projekt Socrates – Comenius wśród uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 20
S. Ratka Spotkanie koordynatorów projektu Socrates – Comenius Inverness, Szkocja 21-25.11.2004 21
E. Kozłowska Z doświadczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego Samorządowego w Częstochowie 23
J. Kozieł Jak przyjmowaliśmy naszych partnerów 25
M. Banasiak Organizacja projektu Socrates – Comenius w szkole 26
J. Wiktorko Mity Socratesa 27
B. Wrona Uczeń słaby w Socratesie 28
E. Buszko, A. Dawczyk, L. Wachelka Szkoła bez granic w kilku odsłonach 29
E. Marchewka Różne odsłony Socratesa w Gimnazjum w Lgocie Górnej 31
M. Puch Rola technologii informacyjnej i komunikacyjnej w realizacji projektów Comeniusa 32
K. Górecka Współpraca europejska szkół – rola rady pedagogicznej w tworzeniu i realizacji projektu 33
E. Simkiewicz, I. Sitek Współpraca nauczycieli różnych specjalności podczas realizacji programu Socrates 35
M. Jończyk Rola rodziców w projektach Comeniusa 36
U. Rajczyk, M. Kaźmierczak Wpływ projektów międzynarodowych na uczniów, nauczycieli, rodziców i funkcjonowanie szkoły 37
M. Dalecka, E. Szkamruk Socrates w Szkole Podstawowej nr 22. Z doświadczeń partnera i koordynatora 38
E. Bal Z naszego doświadczenia… 40

CZĘŚĆ II CO MY Z TEGO MAMY – DLACZEGO SOCRATES?

A. Żaba Nie bójmy się ryzyka 41
A. Cieśla, T. Sajecka Co my z tego mamy? Korzyści z realizacji projektu Socrates – Comenius 42
M. Jackowska, B. Puchalska Relacja z realizacji projektu językowego 43
M. Sieczka W gronie najlepszych – droga do Europroduktu 44
E. Bieniek Certyfikat Językowy European Label 2003 dla Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 im. M. Skłodowskiej-Curie w Częstochowie 45
K. Sobieraj Wpływ projektu na nauczanie języka angielskiego w szkole 46
M. Gurtman, B. Gendek-Barhoumi Prezentacja produktów końcowych oraz podsumowanie realizacji programu 48
H. Dudzik, L. Koźlik Zespół Szkół „Andersa” na targach i rynkach europejskich 49
I. Florjańska, D. Chrząstek, J. Pohorecka, D. Błaut Motywowanie do nauki 50
J. Czyż – Stare kontakty nowe projekty 51
M. Łukasiewicz Socrates – Comenius najlepszym impulsem do wypłynięcia na szersze wody – z niewielkiej wsi na Morze Bałtyckie 52
J. Pijet, K. Pijet Sprawozdanie z wizyty przygotowawczej w Mosbach 54

CZĘŚĆ III SOCRATES ŹRÓDŁEM NIEZAPOMNIANYCH WRAŻEŃ

K. Wantoch-Rekowska, M. Psiuk, E. Haberko, K. Pogłodzińska Wizyty robocze – źródło niezapomnianych wrażeń 55
B. Gendek Na szlaku św. Jakuba 57
M. Nowak Byłam „cieniem” 58
B. Walasik Czy bliżej nam do Włochów czy do Francuzów? 59
U. Ślęzak, E. Kłosowicz Mój pobyt w Portugalii 02.11-07.11.2004 r. 60
U. Pokarmisz P. Drożdż, A. Rusecki, A. Worwąg, A. Witkowicz, H. Żółcińska, Niezapomniany i pełen wrażeń tydzień w Hauptschule w Schöllkrippen 62

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska RODN „WOM” w Częstochowie. Nowości i zapowiedzi wydawnicze 64

Informacja o numerze:


FRAGMENTY WYBRANYCH ARTYKUŁÓW

Joanna Sobotnik koordynator wojewódzki programu Socrates-Comenius

KRÓTKA OCENA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROGRAMU SOCRATES-COMENIUS

Początki programu Comenius nie były łatwe. W listopadzie 1997 roku, kiedy w Polsce można było po raz pierwszy wnioskować o udział w programie, w ówczesnym województwie katowickim projekty przygotowało 5 szkół. Istniały ogromne trudności techniczne, brakowało komputerów, dostęp do internetu i korzystanie z poczty elektronicznej były rzadkością, często szkoły nie dysponowały nawet faksem. Nie istniała strona internetowa Agencji Narodowej, trzeba było kserować wszelkie materiały i formularze. Trudno było zachęcić nauczycieli i dyrektorów szkół do udziału w programie, często można było się spotkać z nieufnością, sceptycyzmem, wątpliwościami, brakiem wiary w powodzenie podobnego przedsięwzięcia. Nie było też szkół, które mogłyby służyć przykładem i doświadczeniem. Od tamtej pory wiele się zmieniło.[…]

Krystyna Prażmowska Konsultant RODN „WOM” w Częstochowie

SOCRATES ARION – WIZYTY STUDYJNE DLA DECYDENTÓW Z DZIEDZINY EDUKACJI

Nadrzędnym celem programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates – wszystkich jego komponentów – jest poprawa jakości kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych poprzez współprace międzynarodową na wszystkich szczeblach edukacji. Program SOCRATES, promując europejski wymiar kształcenia, ma na celu rozwijanie poczucia jedności w Europie oraz wspomaganie procesów przygotowawczych do nowych warunków społeczno-ekonomicznych w perspektywie jednoczącej się Europy. Jedną z części składowych programu SOCRATES jest komponent ARION Komponent Arion przeznaczony jest dla osób odgrywających znaczące role w realizacji polityki edukacyjnej: na szczeblu lokalnym i regionalnym: dyrektorów, szkoleniowców (doradców, metodyków) oraz przedstawicieli administracji oświatowej. W ramach programu ARION realizowane są wizyty studyjne, których podstawowym celem jest pogłębianie świadomości realiów europejskich w dziedzinie edukacji. Celami wizyt studyjnych w ramach komponentu ARION są:[…]

Renata Lipniewska, Bożena Harasimowicz

RODN „WOM” w Częstochowie CITIZEN E – NAUKA OBYWATELSTWA EUROPEJSKIEGO POPRZEZ SIEĆ ICT

Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” i Publiczna Biblioteka Pedagogiczna RODN „WOM” w Częstochowie od listopada 2004 roku realizują projekt edukacyjny Citizen E, opracowany w ramach programu Socrates Minerva, którego głównym zadaniem jest wspieranie współpracy europejskiej w zakresie kształcenia otwartego i na odległość oraz zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych w edukacji. Tematem zaplanowanego na dwa lata przedsięwzięcia jest nauka obywatelstwa europejskiego poprzez sieć ICT. Projekt Citizen E promuje współpracę europejską w dziedzinie kształcenia otwartego i na odległość (ODL) oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) w edukacji na poziomie szkolnictwa gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego. Koordynatorem projektu jest firma ATiT bvba z Belgii, a partnerami, oprócz Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Częstochowie, są następujące centra szkolenia i doskonalenia nauczycieli: * Mayo Education Centre, Irlandia * Katholieke Hogeschool Sint- Lieven, Belgia Pixel Associazione, Włochy.[…]

Ewa Cierpiał Szkolny Koordynator Programu Europejskiego

PROGRAM „ETWINNING” POD PATRONATEM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

W dniu 15 grudnia 2004 r. odbyła się w Warszawie Konferencja Inauguracyjna Programu eTwinning – p[rogramu eLearning – łączenie szkół partnerskich przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii informatycznych. Komisja Europejska utworzyła portal www.etwinning.net którego zadaniem jest wspieranie partnerstwa między szkołami w Europie. Program ten jest realizowany na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.[…]

Joanna Annissimo Koordynator projektu w SP nr 34 w Częstochowie

NASZE PIERWSZE KROKI W COMENIUSIE

Nasza szkoła znajduje się w środowisku hutniczym, które zostało dotknięte strukturalnym bezrobociem. Stale rosnąca liczba ubożejących rodzin niekorzystnie wpływa na rozwój dzieci i ich perspektywy na przyszłość. Dyrekcja szkoły stale poszukuje nowych rozwiązań, które ułatwiłyby uczniom, mimo ich trudnych warunków materialnych, lepszy start w dorosłe życie w zjednoczonej Europie i świecie. Znając założenia programu Socrates – Comenius Akcja 1 oraz słysząc o korzyściach, jakie czerpią z udziału w programie szkoły zaangażowane w jego realizację postawiliśmy sobie cel, aby w najbliższej przyszłości również w nim uczestniczyć. Tym samym chcieliśmy stworzyć uczniom realne szanse na ich wszechstronny rozwój, rozwijanie ich kreatywności oraz otwartości na podejmowanie różnorodnych zadań. […]

Hanna Filawska Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie, Gimnazjum nr 3

REALIZACJA PROJEKTU SZKOLNEGO COMENIUSA

Od września 2004 nasze gimnazjum realizuje Projekt Szkolny Comeniusa, którego temat brzmi: „Wyżywienie i kultura jedzenia w różnych regionach Europy” Naszymi partnerami są dwie szkoły z Niemiec, szkoła z Francji oraz szkoła z Czech. Szkołą koordynującą zadania naszej grupy partnerskiej jest jedna ze szkół niemieckich. Językiem roboczym jest język niemiecki. Celem projektu jest rozbudzenie w młodzieży świadomości kultury jedzenia. Do tego należy wspólne przygotowywanie potraw, gustownie nakryty stół, odpowiednie zwyczaje i oprawa muzyczna. W projekcie zostaną przedstawione różne przyzwyczajenia żywieniowe i zwyczaje w zależności od regionu, jak również ukazane elementy wspólne w różnych kulturach europejskich. Szczególną uwagę zwrócimy na odpowiednie odżywianie się młodzieży. Realizacja naszego projektu trwać będzie trzy lata, a więc zakończy się w 2007 roku.[…]

Urszula Chrapońska, Agnieszka Leszczyńska, Izabella Paryż, Wioletta Socha, Miejskie Przedszkole Integracyjne nr 43 w Częstochowie

POZNAJEMY KRAJE UNII EUROPEJSKIEJ RAZEM Z MISIEM BARNABĄ

Jesteśmy placówką integracyjną. W naszym przedszkolu uczą się dzieci zdrowe oraz te o specjalnych potrzebach edukacyjnych i dysfunkcjach rozwojowych. W pracy edukacyjnej wykorzystujemy programy, które uwzględniają indywidualny potencjał rozwojowy dziecka, dając szansę optymalnego rozwoju dzieci na miarę ich możliwości. Wspólnie z rodzicami i całym personelem odkrywamy wartość integracji szczególnie w fazie wychowania przedszkolnego dzieci. Pragniemy, aby nasze dzieci dojrzewały w klimacie tolerancji, szacunku i pełnego zrozumienia dla inności drugiego człowieka. Realizując tak postawione cele szukamy nowatorskich rozwiązań w zakresie organizacji i metodyki placówki.[…]

Renata Brachowska SP 47 w Częstochowie

PRZEŁAMYWANIE STEREOTYPÓW MYŚLOWYCH – REFLEKSJE NAUCZYCIELA

Szkoła Podstawowa nr 47 w Częstochowie, od września 2003 roku realizuje projekt „Otwarte okno na Europę” w ramach programu SOCRATES – COMENIUS. Już na początku współpracy założyliśmy, że celem nadrzędnym będzie nie tylko poznanie historii, obyczajów, kultury i zwyczajów partnerskich krajów, ale przede wszystkim poznanie ludzi. Mieliśmy nadzieję, że wzajemne kontakty pomiędzy nauczycielami i uczniami z Polski, Hiszpanii i Anglii przełamią stereotypy myślowe o wszystkich uczestnikach projektu. […]

Tatiana Jeleńska Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie

OD CHŁODNEJ SKANII PO SŁONECZNĄ TOSKANIĘ

W grudniu 2003 r. nasza placówka (Zespół Placówek Oświatowych w Boronowie) podjęła decyzję o nawiązaniu współpracy w ramach programu Socrates – Comenius. Dzięki pomocy przyjaciół nawiązaliśmy kontakt ze szkołami w Szwecji i Włoszech. Ponieważ termin złożenia wniosków do Agencji Narodowych był bardzo krótki, nie przeprowadziliśmy wizyty przygotowawczej. Wszelkie ustalenia musieliśmy dokonywać drogą elektroniczną i telefoniczną. W taki sposób powstał nasz projekt – „Radośnie, zdrowo i bezpiecznie w zjednoczonej Europie”. Po kilku miesiącach oczekiwania, otrzymaliśmy wiadomość, że projekt został zaakceptowany i możemy od września przystąpić do jego realizacji.[…]

Marzena Duchnik, Jadwiga Janikowska, Anna Makuch Zespół Szkół nr 3 w Częstochowie

DZIEŃ DOBRY SOCRATESIE

Nasza przygoda z „Projektem Socrates – Comenius Akcja 1” rozpoczęła się już w roku 2002. Temat projektu: „Gry/zabawy tradycyjne i samodzielnie konstruowane na zajęciach edukacyjnych”. Doszliśmy do wniosku, że powinniśmy rozpropagować działalność naszej szkoły wśród innych placówek i to nie tylko na terenie kraju. Rok szkolny 2004-2005 okazał się dla nas szczęśliwy. Ziściły się nasze plany. Jesteśmy w wielkiej „rodzinie Socratesa”, możemy zaprezentować naszą placówkę i jej działania. Mamy możliwość porównania swojej działalności z pracą partnerskich szkół. […]

Adrianna Chrząstek SP im. S. Okrzei w Mykanowie

WIZYTA PRZYGOTOWAWCZA W LES SORINIERES WE FRANCJI

Nazywam się Adrianna Chrząstek i pracuję jako nauczycielka języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Mykanowie od października 2003 r. W związku z krótkim stażem i niewielkim doświadczeniem w podejmowaniu działań w ramach Programu Socrates – Comenius potrzebowałam ogromnego wsparcia i pomocy w przygotowaniach kolejnej współpracy. Do nowego przedsięwzięcia dopingowała i motywowała mnie dyrektor Teresa Klekowska. Szkoła uczestniczyła w 3-letnim Projekcie Szkolnym w latach 2000-2002, a partnerami były szkoły z Hiszpanii, Włoch i Walii. Z tej współpracy pozostały liczne produkty końcowe, pamiątki, prace dzieci i co najważniejsze dla mnie mnóstwo informacji, dzięki którym mam wyobrażenie jak powinien wyglądać projekt i jakich błędów unikać.[…]

Joanna Radecka Zespół Szkół nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

JAK PRZEPROWADZIĆ PROJEKT SOCRATES – COMENIUS WŚRÓD UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Pracując w szkole integracyjnej zwracamy szczególną uwagę na problemy dzieci niepełnosprawnych. Organizując jakikolwiek konkurs czy projekt myślimy o tym, jak umożliwić udział wszystkim naszym uczniom, czyli również tym, którzy mogą mieć z tym pewien kłopot. Podobnie myśleliśmy rozpoczynając pracę nad poszukiwaniem odpowiedniego projektu oraz partnerów dla przeprowadzenia projektu Socrates – Comenius. Okazało się, iż trafiliśmy idealnie. Nasi partnerzy to dwie szkoły integracyjne i jedna specjalna. Taka sytuacja zapewnia nam jednakowe podejście do projektu, podobny sposób myślenia o uczniach z SEN oraz oszczędza czas na uświadamianie sobie wzajemnie ograniczeń wynikających ze specyfiki szkoły.[…]

Sylwia Ratka Gimnazjum nr 15 im. Stefana Banacha w Częstochowie

SPOTKANIE KOORDYNATORÓW PROJEKTU SOCRATES – COMENIUS INVERNESS, SZKOCJA 21-25.11.2004

Na spotkanie z naszymi partnerami Comeniusa jechałyśmy pełne obaw i rozterek. Już podróż samolotem, przesiadka w Londynie (przy niezwykle restrykcyjnych środkach bezpieczeństwa) były dla nas dużym przeżyciem. Jednak po kilku godzinach podróży wylądowałyśmy na lotnisku w Invergordon. Pierwszą osobą, która nas przywitała był Robert Baxter (mąż nauczycielki ze szkoły partnerskiej), niezwykle miły i pomocny. Zaraz po odnalezieniu bagaży udałyśmy się do samochodu. I tutaj pierwsza niespodzianka – lewostronny ruch samochodowy – mały problem szczególnie przy przechodzeniu przez ulicę. Po godzinie jazdy przybyłyśmy na miejsce – śliczny hotelik w stylu angielskim, bardzo miła pani gospodyni i wygodny pokój.[…]

Ewa Kozłowska VIII LO Samorządowe w Częstochowie

Z DOŚWIADCZEŃ VIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO SAMORZĄDOWEGO W CZĘSTOCHOWIE FORMY PRACY Z UCZNIEM NAD PROJEKTEM SOCRATES

Jednym z powodów przystąpienia VIII LO Samorządowego do realizacji programu Socrates była świadomość motywacji naszych uczniów do różnorodnych form pracy wspierającej kształcenie. Chcieliśmy, aby temat dotyczył młodzieży i jej najbliższego otoczenia, tzw. małej ojczyzny, a metody pracy pozwoliły ujawnić wszelkie talenty naszych uczniów. Z inicjatywy dyrektor VIII LO Samorządowego Marii Osickiej zdecydowaliśmy się rozpocząć w 1998 roku trzyletni projekt „Manifest pedagogiczny – Europa 2000”, a naszymi zagranicznymi partnerami były szkoły z Niemiec (koordynator), Francji, Anglii i Węgier. Celem tego projektu było kształtowanie wspólnoty europejskiej, świadomej swej historii i umiejącej dbać o swoje środowisko. Pierwszy rok współpracy miał służyć poznaniu się, dlatego realizowano temat: „Skąd przychodzimy – dokąd zmierzamy?”. W drugim i trzecim roku skupiliśmy się na projektach związanych z ekologią: „Środowisko, w którym żyjemy” oraz „Gospodarstwa ekologiczne”.[…]

Joanna Kozieł Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie

JAK PRZYJMOWALIŚMY NASZYCH PARTNERÓW

Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Mykanowie uczestniczyło w projekcie szkolnym Socrates – Comenius w latach 2000-2003. W tym czasie siedmiokrotnie gościliśmy nauczycieli ze szkół partnerskich, a dziewięciokrotnie byliśmy przez nich podejmowani. Każda z wizyt była inna i pozwoliła zdobyć różnorodne doświadczenia. To co dla nich było wspólne i co stanowiło o ich sukcesie to z pewnością zgrany zespół pedagogów, władz oraz rodziców uczniów.[…]

Monika Banasiak III LO im dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie

ORGANIZACJA PROJEKTU SOCRATES – COMENIUS W SZKOLE

Od roku 2003 realizujemy w naszej szkole w III Liceum Ogólnokształcącym im dr. Wł. Biegańskiego w Częstochowie projekt Socrates – Comenius zatytułowany: „Żydowskie, muzułmańskie i chrześcijańskie korzenie współczesnego myślenia i życia”. Nasi partnerzy to: Rumunia, Turcja, Włochy, Hiszpania i Francja, a od roku 2004 również Grecja.[…]

Joanna Wiktorko Gimnazjum w Poraju

MITY SOCRATESA

Kiedy podczas jakiejś towarzyskiej imprezy chwaliłam się osiągnięciami mojej szkoły, Gimnazjum w Poraju, pracującej w programie Socrates – Comenius już pięć lat, usłyszałam od rozmówcy: „A, to Wy dostajecie pieniądze z Unii i sobie potem jeździcie po Europie!”. I mimo że mój rozmówca nie widział w tym nic złego, przyznam, że poczułam się nieswojo. Przyznać też muszę, że kiedy rozpoczynaliśmy działać w Socratesie, byłam bardzo rozczarowana faktem, że w wizytach roboczych może wziąć udział tylko czterech uczniów. Po co robić program międzynarodowy, skoro w wymianie bierze udział tak niewielka liczba dzieci, a ja chciałam wysłać do Europy niemal całą szkołę! To nie wymiany są najważniejsze?[…]

Beata Wrona SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie

UCZEŃ SŁABY W SOCRATESIE

Nasza szkoła ma już za sobą rok realizacji zadań podjętych w ramach programu Socrates – Comenius. Dziś nikt z nas, nauczycieli zaangażowanych w ten projekt, nie ma wątpliwości, ani obaw związanych z przystąpieniem do programu, szczególnie w odniesieniu do konieczności angażowania nie tylko uczniów dobrych. Uczeń słaby włączony do realizacji zadań? Z całą pewnością tak. I przede wszystkim on.[…]

Ewa Buszko, Agnieszka Dawczyk, Luiza Wachelka, SP nr 13 w Częstochowie

SZKOŁA BEZ GRANIC W KILKU ODSŁONACH

Prolog: Informacja o uczestnictwie szkoły w programie Socrates – Comenius. Odsłona pierwsza: Wrażenia, przeżycia, uwagi uczniów. Odsłona druga: Odczucia i wypowiedzi rodziców przyjmujących gości z zagranicy. Odsłona trzecia: Refleksje nauczycieli. Epilog: Podsumowanie doświadczeń, przedstawienie widoków na przyszłość. Prolog W październiku 2004 roku minęło już sześć lat, odkąd Szkoła Podstawowa nr 13 w Częstochowie została przyjęta po raz pierwszy do programu Socrates – Comenius. Byliśmy wtedy jedną z pierwszych szkół w Polsce, która wzięła udział w tym przedsięwzięciu. Nasz pierwszy projekt realizowany był pod hasłem: „Miasta – sanktuaria”. Wówczas współpracowaliśmy z włoską szkołą z Urbino. Obserwując ogromne zaangażowanie nauczycieli i rodziców, mając także na uwadze korzyści, jakie wyniosły dzieci z tych spotkań postanowiliśmy przystąpić w roku szkolnym 2002/2003 do kolejnego projektu zatytułowanego „Pokój: postacie, wizerunki, wydarzenia”. Teraz współpracujemy z włoską szkołą z Castelfidardo i niemiecką szkołą z Gelbensande. Ponadto stale utrzymujemy kontakt z innymi szkołami europejskimi, które także są członkami tego projektu. W kwietniu 2004 przyjmowaliśmy gości z naszych partnerskich szkół. Wizyta ta pozostawiła niezapomniane wrażenia i przeżycia.[…]

Ewa Marchewka Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej

RÓŻNE ODSŁONY SOCRATESA W GIMNAZJUM W LGOCIE GÓRNEJ

Gimnazjum przy Zespole Szkół w Lgocie Górnej uczestniczy po raz pierwszy w międzynarodowym programie Socrates – Comenius Akcja 1 i w wielostronnej wymianie młodzieży. W ramach tego programu nasza szkoła realizuje wraz z trzema partnerskimi szkołami już trzeci rok projekt pod tytułem „Tożsamość regionalna w regionach Europy”. Koordynatorem projektu jest szkoła z Magdeburga. Pozostałe dwie partnerskie szkoły to: szkoła z Holandii i szkoła z Wielkiej Brytanii.[…]

Marzenna Puch Zespół Szkół Samochodowo – Budowlanych w Częstochowie

ROLA TECHNOLOGII INFORMACYJNEJ I KOMUNIKACYJNEJ W REALIZACJI PROJEKTÓW COMENIUSA

Podczas realizacji programu Socrates – Comenius szczególną wagę przykłada się do sposobów wykorzystania i upowszechniania technik informacyjnych. To zainspirowało organizatorów obchodów Tygodnia Comeniusa w 2003 r. do zorganizowania wideokonferencji z partnerami międzynarodowych projektów. Pomysł zrodził się w głowach, może nie tyle ignorantów co laików komputerowych, w związku z czym pojawiło się szereg trudności do pokonania. Jednak chęć pokazania czegoś nowego okazała się silniejsza i dzięki flocie zjednoczonych sił Kuratorium Oświaty w Częstochowie, Regionalnego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, SOD-u i Zespołu Szkół Samochodowo – Budowlanych udało się pomysł zrealizować.[…]

Katarzyna Górecka Gimnazjum nr 1 w Lublińcu

WSPÓŁPRACA EUROPEJSKA SZKÓŁ – ROLA RADY PEDAGOGICZNEJ W TWORZENIU I REALIZACJI PROJEKTU

Tworzenie i realizacja projektu współpracy europejskiej szkół w ramach programu edukacyjnego Socrates – Comenius są w dużym stopniu oparte na współdziałaniu oraz ścisłej wymianie informacji pomiędzy organami zaangażowanymi w ten proces. Różnorodność zadań zaplanowanych we wniosku aplikacyjnym narzuca koordynatorom projektu pewien podział ról, czy też przydział zadań, za które realizujący je są w pełni odpowiedzialni. Odpowiedni przydział obowiązków gwarantuje efektywną realizację poszczególnych zadań. Sytuacja staje się jasna, jeśli członkowie wiedzą, jaki powinien być ich wkład w realizację projektu i jakie zdania mieszczą się w obrębie nauczanych przez nich przedmiotów. […]

Elżbieta Simkiewicz, Izabela Sitek

SP z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI RÓŻNYCH SPECJALNOŚCI PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU SOCRATES

Często bywa tak, że realizującymi program Socrates – Comenius są nauczyciele języków obcych. To na ich barkach spoczywa ciężar poszukiwania partnerów, nawiązania współpracy, odszukiwania różnych niezbędnych informacji, koordynacji i realizacji poszczególnych zadań oraz tłumaczenia tekstów. Przerażeni taką wizją rzadko przystępują do programu, gdyż obawiają się nawału dodatkowej pracy. Ale wcale tak nie musi być – bardzo łatwo można zachęcić nauczycieli różnych przedmiotów do aktywnego udziału w Comeniusie. Tak właśnie było w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 53 w Częstochowie. Już drugi rok realizujemy projekt pt. „Nasze otoczenie na przestrzeni lat w kontekście rodzinnego i szkolnego życia uczniów oraz przemian w regionie”. W roku szkolnym 2003/2004 współpracowaliśmy ze szkołami z Niemiec i Hiszpanii, od września 2004 roku dołączyła do nas placówka z Litwy.[…]

Monika Jończyk Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie

ROLA RODZICÓW W PROJEKTACH COMENIUSA

Zespół Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie. Ta najstarsza szkoła w mieście łączy w sobie szkołę podstawową i gimnazjum. Szary budynek w samym centrum miasta. Nad drzwiami duży napis „Socrates – Comenius” informuje o udziale szkoły w projekcie. Ten napis wisi tam już od roku, bo właśnie od września 2003 realizujemy Szkolny Projekt Comeniusa zatytułowany „Sztuka jako narzędzie komunikacji i edukacji obywatelskiej”. Projekt nasz dotyczy poznawania kultury krajów partnerskich oraz zgłębiania naszego dziedzictwa kulturowego, a to wszystko w aspekcie sztuki – malarstwa, muzyki, architektury. Naszymi partnerami są szkoły z Francji, Portugalii i Litwy. Przed uczniami i nauczycielami stanęło niełatwe zadanie poszukiwania informacji o bardzo bogatych kulturach. O pomoc w poszukiwaniu materiałów mogących nam przybliżyć zarówno kraje partnerskie jak i nasz region poprosiliśmy więc rodziców. Rodzice z przyjemnością „serfowali” z dziećmi po Internecie, poszukując różnych ciekawostek. Udostępniali nam pamiątki, które przywieźli z podróży. Chętnie włączali się w przygotowanie potraw regionalnych, które można było degustować podczas Tygodnia Comeniusa. Bardzo pomogli nam również w przygotowaniach do wizyty partnerów w szkole. Takie wspólne prace pozwoliły nam lepiej poznać rodziców naszych uczniów oraz dały możliwość, aby sami dowiedzieli się czegoś zarówno o szkole i nauczycielach, jak i samych dzieciach. Cieszymy się, że szkoła przestała być dla nich anonimowa, a wspólna praca pozwoliła zacieśnić więzy rodzinne.[…]

Urszula Rajczyk Marian Kaźmierczak

Licem Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej WPŁYW PROJEKTÓW MIĘDZYNARODOWYCH NA UCZNIÓW, NAUCZYCIELI, RODZICÓW I FUNKCJONOWANIE SZKOŁY

Liceum Ogólnokształcące w Kamienicy Polskiej jest niewielką szkołą wiejską, w której uczy się około 120 uczniów. Większość z nich pochodzi z rodzin o niewielkich dochodach finansowych, niewystarczających na opłacenie dodatkowych zajęć języków obcych czy zorganizowanie wyjazdów zagranicznych. Sytuacja taka z pewnością nie sprzyja rozwijaniu umiejętności językowych uczniów. Chcąc stworzyć odpowiednie warunki do motywowania uczniów do nauki języków obcych szkoła od lat podejmuje działania mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych swoich uczniów w tym zakresie poprzez stwarzanie możliwości kontaktu z osobami z innych krajów. Zwiększenie atrakcyjności nauczania języków obcych w formie konwersacji z „native speakers” z USA i Irlandii, udziału uczniów w międzynarodowym spotkaniu młodzieży w Krzyżowej, prowadzenia zajęć przez asystentkę języka angielskiego z Hiszpanii, wymianę uczniów ze szkołami z Danii, Hiszpanii, Niemiec oraz realizacji programu językowego Lingua E dały wymierne efekty w postaci zdecydowanego wzrostu zainteresowania uczeniem się i podniesieniem poziomu praktycznego posługiwania się językiem angielskim przez uczniów.[…]

Maria Dalecka, Ewa Szkamruk SP nr 22 im. G. Narutowicza w Częstochowie

SOCRATES W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 22 Z DOŚWIADCZEŃ PARTNERA I KOORDYNATORA

W tym roku minęło pięć lat od czasu, gdy stawialiśmy pierwsze kroki w Programie Socrates -Comenius. Kusiła nas perspektywa poznania innych systemów nauczania, nowych form i metod pracy z uczniami, bezpośrednich kontaktów z zagranicznymi kolegami. Na początku wszystko było nowe, egzotyczne i pasjonujące, chociaż obawialiśmy się formalności: poszukiwania partnerów, wypełniania aplikacji, organizacji pracy w szkole. Ale to już za nami. Przez ten czas zrealizowaliśmy dwa projekty szkolne: pierwszy – z partnerami z Niemiec, Finlandii i Włoch „Zdrowe żywienie jako alternatywa dla gotowej żywności. Dzieci gotują dla dzieci” oraz drugi – „Dzieci – obywatele Europy w nowym Millenium” – z partnerami z Czech i Hiszpanii. […]

Ewa Bal Zespół Szkół im. św. Edyty Stein Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Lublińcu

Z NASZEGO DOŚWIADCZENIA…

Opisuję tu doświadczenia z pierwszej wizyty przygotowawczej ze szkołami partnerskimi z Litwy, Niemiec i Słowacji. Wszyscy dobrze wiemy, że rozpoczęcie współpracy międzynarodowej w programie Socrates – Comenius wymaga nie tylko zaangażowania i determinacji, ale przede wszystkim umiejętności używania języka dialogu, pozwalającego połączyć nieraz zupełnie odmienne plany i założenia szkół partnerskich. Utrzymywanie regularnej korespondencji listowej, elektronicznej, czy też rozmowy telefoniczne są niezwykle ważne przed przystąpieniem do wspólnego projektu. Jednakże tylko podczas wspólnej wizyty przygotowawczej możliwe jest opracowanie priorytetowych celów i konkretnych planów działania. […]