Archiwum – 1996

Nr 5/1996

str.
Wystąpienie posła Ireneusza Skubisa 6

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Danuta Grabowska Problemy i perspektywy kształcenia i doskonalenia zawodowego 7

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Egzamin dojrzałości w roku szkolnym 1996/97 12
Komunikat o powołaniu Z. Marczewskiej na członka Komitetu Redakcyjnego „Wychowania Technicznego w Szkole” 14
Program „Nowa Matura” 14
K. Maciocha Nagrody 1996 25
E. Jabłońska Obowiązek szkolny 27
K. Rzepka Zadania gmin w zakresie oświaty 39
K. Rzepka Informacja o pomocy wybitnie uzdolnionym prowadzonej przez Krajowy Fundusz na Rzecz Dzieci 42
I. Leszczyna-Szewczyk Europa puka do szkół 42
List otwarty do harcerzy i instruktorów ZHP w województwie częstochowskim 45
Akcja UNICEF 46
Informacja MEN o nierzetelnych publikacjach 48
E. Dymowicz O współpracy między PSP nr 19 a Oddziałem Przedszkolnym i Polską Szkołą Początkową w Rezekne na Łotwie 48

OLIMPIADY I KONKURSY

H. Zug VII Wojewódzka Olimpiada Wiedzy Geograficzno-Turystycznej 50
B. Ujma Sprawozdanie z przebiegu konkursu matematycznego „Kangur Europejski – 96” 53
H. Klimza Konkurs „Exlibris biblioteki szkolnej” 54
R. Baranowska Konkurs matematyczny – Kalety 56
H. Graczyk II Konkurs Wiedzy Ekologicznej pod hasłem „Żyjmy z przyrodą w zgodzie” 57
M. Jasińska Gratulacje i podziękowania dla najlepszych szkolnych kół ligi ochrony przyrody w woj. częstochowskim za rok 1995/96 57
M. Jasińska LOP informuje 59
E. Łebkowska Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną rozstrzygnięty! 59
H. Żwirska Targi Edukacyjne ’96 60
Wspomnienie o Jadwidze Lechowskiej 61

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

T. Szymczyk Wiedza o społeczeństwie wg nowatorskiego programu kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej w PSP Poczesna 63
A. Kasprzak Praca w klasie integracyjnej 64
M. Stefańska Czy warto było kończyć? 66

WYCHOWANIE I OPIEKA

B. Kuśnierz, E. Ogłaza Funkcjonowanie gabinetu logopedycznego w Przedszkolu we Wręczycy Wielkiej 67
G. Władecka Z doświadczeń pedagoga szkolnego 68

PREZENTACJE

U. Ślusarek wystawa prac uczniowskich rękodzielniczych 71
K. Kasperkiewicz Moje teatry 71
A. Budzynowska „Zielona Szkoła” w PSP nr 1 w Koniecpolu 73
I. Gosek, B. Ulicka, M. Wilk 30-lecie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 40 im. Stefana Żeromskiego w Częstochowie 74
Z. Czaja Centrum Treningowe Wojakowskich 76

LISTY I ZAPYTANIA

Sylwetka laureata 77
Informator o szkołach ponadpodstawowych w województwie częstochowskim 1996/97 77

WARTO PRZECZYTAĆ

H. Żwirska Informacje wydawnicze WOM 78
I. Galińska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej 80
A. Marszałek Z historii europejskiej idei integracji międzynarodowej 81

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MŁODZIEŻY

Cyklisto – Zadbaj o swoje bezpieczeństwo 82

SPORT I REKREACJA

wychowawczych, organów władzy oraz do administracji państwowej i samorządowej 84
Z. Żukowska Przesłanie Warszawskie „Fair play – Sport – Edukacja” 85
Europejskiego Stowarzyszenia Fair play 87
R. Ignaczak-Mieszkalska Sportowe Wycinki z „Jedynki” 88
A. Rębowski Regulamin ogólnopolskiego konkursu literacko-plastycznego „Polscy sportowcy na igrzyskach olimpijskich” 89

KOMUNIKATY

Nauczyciele – Bibliotekarze 90
S. Srokowski „Gazeta dzieci” 90

KONKURSY

Zarząd LOP organizuje konkursy 90
„Jakie korzyści, wg ciebie, daje utworzenie Jurajskiego Parku Narodowego ze względów ekologicznych, gospodarczych, kulturowych oraz promocji regionu” 91
„Moje spojrzenie na piękno krajobrazu Jury Krakowsko-Częstochowskiej” 92
„Kangur 97” w województwie częstochowskim 92
Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur 97” 93
E. Karoń Konkurs prac młodych naukowców Unii Europejskiej 96
Ogólnopolskie Forum Teatrów Dzieci i Młodzieży Szkolnej Poznań – 1997 97
IV Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny 99
III Ogólnopolski Konkurs na Gazetę Szkolną „Nasza Gazeta” 99
VIII Ogólnopolski Konkurs na Reportaż Prasowy i Radiowy „Szukamy Mistrza Reportażu” 100
VII Ogólnopolski Przegląd Twórczości Literackiej Dzieci i Młodzieży KACZE PIÓRO 101
Warunki prenumeraty CBO w roku 1997 102

Nr 1/1996

str.
Gminy pod zimnym prysznicem. Wywiad z posłem I. Skubisem 5

TENDENCJE POLITYYKI OŚWIATOWEJ

I. Brzezowska Program „Nowa Matura” 7
W. Klepacz Zarys koncepcji reformy programowej w oświacie 10

KURATORIUM OŚWIATY INP’ORMUJE

I. Brzezowska Materiały uzupełniające do programu „Nowa Matura” 12
Zespół Informacji Pedagogicznej WOM – Innowacje pedagogiczne 17
A. Korycińska Odznaczenia państwowe 20
K. Skalik, R. Gołębiowski Wyjazd studyjny do Francji i Niemiec 20
Ustawa z 9 listopada o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 25

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

J. Mordarska Program TERM 28
J. Burkhard Piosenka na lekcji języka angielskiego 30

WYCHOWANIE I OPIEKA

D. Polak Problemy osób niepełnosprawnych 37
R. Pawlik, E. Doroszuk Młodzież a alkohol i inne środki odurzające 38

APEL TWEGO DZIECKA

R. Gołębiowski Formy i zasady organizacji opieki oraz udzielania pomocy dzieciom i młodzieży w województwie częstochowskim 40

PREZENTACJE

G. Trzeciak, Ł. Krzak „Dziś nasza szkoła już od rana świeżą zielenią jest przybrana…” 45
B. Włodawiec, M. Jasińska Społeczni opiekunowie przyrody 46
M. Bułat Wybory do Samorządu Uczniowskiego, opiekuna SU i Rzecznika Praw Uczniowskich w PSP nr 20 w Nowym Sączu 47
Plan przebiegu wyborów 48
Ordynacja wyborcza 49
Sprawozdanie z konferencji prasowej 51
Kodeks Etyki Nauczycielskiej Polskiego Towarzystwa Nauczycielskiego 52

LISTY I ZAPYTANIA

MEN wyjaśnia 58
Radca prawny wyjaśnia 58

WARTO PRZECZYTAĆ

J. Resakowska Publiczna Biblioteka Pedagogiczna WOM proponuje 60
H. Żwirska Informacje wydawnicze WOM i KO  61

SPORT I REKREACJA

M. Wielgus Uczniowskie Kluby Sportowe 65
D. Grabowska Apel o Wielkie Przymierze 66
R. Lamch Żużel na rowerach 67
M. Wyporski Konkurs „Ferie na sportowo – bezpiecznie i zdrowo” 68

KOMUNIKATY

Komisariat IV Policji – Podziękowanie 69
M. Sawicki Przechowywanie dokumentacji uczniów 69
D. Grabowska Prenumerata”Wiedzy i Życia” oraz „Świata Nauki” 69
W. Wawrzycki Dziedzictwo kulturowe w regionie 69
H. Żwirska Wyjazdowe posiedzenie pracowników KO i WOM 70
Konkursy
Młodość – Trzeźwość 1995 70
Schola Cantorum 71
Regulamin IV Międzynarodowego Konkursu Fotograficznego „KRESY” 71
W. Dul, M. Jasińska Dni Ochrony Przyrody 73
E. Drabik Informacje Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie 74
Informacja dotycząca egzaminów kwalifikacyjnych z języka niemieckiego w Goethe-Institut w 1996 r. 75
Warunki prenumeraty CBO w 1996 r. 77

Nr 4/1996

str.
I. Brzezowska, H. Żwirska Wywiad z dr. Krzysztofem Tabaką – Kuratorem Oświaty w Cz-wie 5
H. Żwirska Informacja o powołaniu Zbigniewa Janusa na stanowisko Wicekuratora Oświaty 7

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Założenia reformy programowej w oświacie 8
M. Nowakowska Informacja na temat programu „Młodzież dla Europy” 12

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

Obwieszczenie Kuratora Oświaty o terminie ferii zimowych 16
J. Wiatr Program Edukacji Europejskiej 16
Diagnostyczne badanie wyników nauczania za I semestr w roku szkolnym 1995/96 20
Z. Berski, D. Górecka Język polski kl. V  20
Z. Berski, H. Ploska- Historia kl. VII 21
Z. Berski, A. Jastrząb, J. Węgrzyn, Z. Paludkiewicz Matematyka kl. VI 22
J. Majewska, K. Kamińska-Kulej Informacja o Centrum Informacji Zawodowej 23

KONKURSY

J. Węgrzyn-Wojewódzki Konkurs Matematyczny Wrocław 24
R. Baranowska Rejonowy Konkurs Matematyczny – Kalety 24
R. Tokarz Dzień Przedsiębiorczości – Myszków 25
K. Kardas Warsztaty Geograficzne – Kłomnice 26
K. Kardas Dziedzictwo kulturowe w województwie częstochowskim 26
I. Brzezowska Nowe obiekty szkolne 27

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

B. Zielińska Profilaktyka logopedyczna w zakresie zaburzeń mowy od okresu prenatalnego do szkolnego 29

WYCHOWANIE I OPIEKA

K. Tabaka Zadania szkół w zakresie wychowania i opieki do realizacji w roku szkolnym 1996/97 31
Ligia Kuźmicka-Buś Zajęcia adaptacyjno-integracyjne w PPP-P nr 3 w Częstochowie 33
Wojewódzkie Forum Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 35
B. Głąb Rodzina a przemoc 35
E. Augustyniak-Brągiel Dziecko a przemoc 36
I. Janeczek Zjawiska przemocy w rodzinie dysfunkcyjnej 38
B. Kostrubiec Przemoc w rodzinie z doświadczeń Jasnogórskiej Poradni Rodzinnej 40
R. Basiński Działania prokuratury dla przeciwdziałania przemocy w rodzinie 42
M. Saczuk Rola kuratora w sytuacji przemocy w rodzinie 43
E. Piasecka Pomoc Ośrodka Dla Ofiar Przemocy 44
J. Niemiec Dziecko ofiarą przemocy 46
L. Długosz Dziecko sprawcą przemocy 47
A. Kukuła Oblicza przemocy wobec dzieci 48
K. Socha-Kołodziej Działalność w sytuacji przemocy 50
D. Kaczmarek Idea Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii 54
L. Ociepa Działalność przytuliska dla kobiet „Oaza” na rzecz ofiar przemocy 55
H. Kalinowska Punkt konsultacyjny dla ofiar przemocy w rodzinie 56
A. Sztajner Podsumowanie 57
Postulaty zgłoszone przez uczestników Forum 58
Polska deklaracja w sprawie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 58
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. Założenia programu działania 58

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I MLODZIEŻY

Program „Bezpieczne Miasto”
Pismo Kuratora Oświaty z 16.08.1996 r. 62
Częstochowska Policja – informuje, radzi, ostrzega 63
Bezpieczeństwo ruchu drogowego
Z. Marczewska, B. Długosz, M. Maciąg By na drogach było bezpieczniej 65
M. Wszołek Ogólnopolski Turniej Wiedzy o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego 67

PREZENTACJE

M. Możejko Piosenka – przyjaciel szkolnych dni 68
A. Gorzelak „Zielona Szkoła” 69
M. B. Księżyk To warto wiedzieć – Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 70

LISTY I ZAPYTANIA

K. Stajkowska Projekt reorganizacji systemu nauczania w szkole średniej 71
A. Pluta Głos w dyskusji 7 2

WARTO PRZECZYTAĆ

E. Szefler Wartości nowych wypisów dla uczniów kl. I oraz II autorstwa Zofii Rejniak 74
J. Resakowska Nowe nabytki Publicznej Biblioteki Pedagogicznej WOM 77
H. Żwirska Informacje wydawnicze WOM 78

SPORT I REKREACJA

T. Ulatowski List otwarty 80

KOMUNIKATY

WOM informuje
Harmonogram szkolenia grup docelowych w programie TERM-IAE 81
Informacja o odbytych egzaminach z języków obcych 81
CODN informuje
S. Dłużniewski, J. Zawadowska Zmiana warunków naboru na kursy fundacji Boscha 82
Powołanie Otwartego Klubu Innowatora Edukacja Pius 82
LOP informuje
M. Jasińska, A. Maletz Komunikat adresowany do szkół i placówek oświatowych 83
Biblioteka informuje
B. Henning Informacje o możliwości skorzystania ze zbiorów WiMBP w Częstochowie 83

KONKURSY

Konkurs „Europa w szkole” 84
Konkurs plastyczny na plakat o tematyce HIV/AIDS 86
Konkurs dla młodzieży szkół średnich „Polska codzienność 1945-1956” 87
II Ogólnopolski Konkurs Interdyscyplinarny „Moja mała ojczyzna” 89
XXI Olimpiada Artystyczna 90
XXII Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 93

STUDIA PODYPLOMOWE

R. Mojak Podyplomowe Studium Konstytucjonalizmu 95
W. Stryjkowski, L. Gawrecki, Z. Dubiella Podyplomowe Studium Menedżerów Oświaty 95
Dodatki edukacyjne z serii „Zdrowie dla wszystkich” 96
„Młody Europejczyk” – Czasopismo Wojewódzkiej Rady Samorządów Uczniowskich Szkół Średnich 96

Nr 6/1996

str.
Substancje chemiczne składowane w szkolnych pracowniach
W. Wawrzycki- Wprowa
Pytanie Poseł Danuty Polak: „W jaki sposób pracownie szkolne mają pozbyć się trucizn?” 6
Odpowiedź Podsekretarza Stanu w MEN Danuty Grabowskiej 6
Interpelacja Poseł na Sejm RP Danuty Polak w sprawie likwidacji substancji chemicznych składowanych w szkolnych pracowniach 8
Odpowiedź Ministra Edukacji Narodowej prof. dr. hab. Jerzego J. Wiatra na interpelację poselską 8

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

I. Brzezowska, M. Głębocka Procedura i terminarz działań dotyczących innowacji 9
W. Tkaczyk Składy osobowe wojewódzkich komisji konkursowych 10

WYCHOWANIE I OPIEKA

Alkoholizm a przemoc w rodzinie
J. Zielonka Dlaczego rodzinie z problemem alkoholowym trzeba pomagać 12
zadaniem dla szkoły 14
U. Nowakowska Przemoc wobec kobiet 21
A. Kula Aspekty prawne przeciwdziałania przemocy w rodzinie i możliwości pomocy 24
L. Eliasz Przestępczość w województwie częstochowskim 29
M. Długosz Dziecko w rodzinie z problemem alkoholowym jako sprawca przestępstwa 32
J. Jagieła Systemowy model rodziny dziecka wykorzystywanego seksualnie 35
H. Kalinowska Moje doświadczenia z przemocą 39
J. Solnica Kobieta – Droga do niezależności 41
U. Podsiad-Jeziorska Rodzina z problemem alkoholowym 41
J. Solnica Elementarz czyli Program Siedmiu Kroków 43
A. Sztajner Profilaktyka uzależnień 43

KOMUNIKATY

Przegląd recytatorski Blachownia ’97 pod patronatem burmistrza miasta i gminy Blachownia 51
Konkurs „Zielona Szkoła” – II edycja 52

Nr 2/1996

str.

TENDENCJE POLITYKI OŚWIATOWEJ

Pismo MEN z 29.03.1996 r. skierowane do samorządów terytorialnych 7
K. Świerczyński Trudne wybory 9
„Nowa Matura” – materiały informacyjne 12
Koncepcja dwujęzycznego nauczania 17
T. Jankowska, W. Kolman, K. Rzepka Ogólne założenia koncepcji „Dwujęzycznego nauczania” w przedszkolach i szkołac h
województwa częstochowskiego 17
Pismo Kuratora Oświaty z 18.12.1995 r. skierowane do samorządów terytorialnych 19
E. Blachnicka Regulamin kursu przygotowawczego z zakresu języków obcych dla czynnyeh nauczycieli przyszłych realizatorów „Programu Dwujęzyczności” 20

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

K. Kardas, W. Kolman Informacja opisowo-analityczna o realizacji budżetu za 1995 r. przez Kuratorium Oświaty w Częstochowie 22
B. Margasiński Informacja o realizacji inwestycji oświatowych w 1995 r 27
Pismo MEN DM i W – 563-MS115-49/96 w sprawie rozwoju sieci szkół promujących zdrowie 28
H. Kalinowska Przemoc w rodzinie 28
J. Resakowska Stan czytelnictwa w sieci bibliotek pedagogicznych WOM 29
Olimpiady, konkursy, turnieje 30
Zespół Informacji Pedagogicznej WOM- Olimpiady przedmiotowe w roku szkolnym 1995/96 30
E. Karoń Olimpiada wiedzy ekologicznej 32
K Zygmunt, A. Maletz Międzyszkolny konkurs ekologiczny 32
M. Jasińska Las naszym bogactwem 33
E. Jatulewicz II Gminny Przegląd Twórczości Dzieci i Młodzieży Szkolnej w Poraju 34
B. Sikorska Turniej wiedzy o bezpieczeństwie ruchu drogowego 35
S. Barucki Sprawozdanie z działalności Fundacji Pomocy Szkole w Polsce „Funo” za 1995 r 35

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

A. Pluta W drodze po licencję innowatora 38
M. Maciąg Innowacje pedagogiczne oraz dokształcanie nauczycieli 40
B. Harasimowicz Sprawdzić, ocenić 42
H. Klimza Uczeń – edukacja – informacja 43
W. Klepacz Bibliotekarstwo na tle oczekiwań tzw. społeczeństwa informacyjnego 46
Z. Marczewska Wychowanie komunikacyjne w szkole 48

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Gamalczyk Informacja o realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zapobieganiu narkomanii na terenie woj. częstochowskiego w 1995 r. 51
C. Breś Moje doświadczenia w pracy profilaktycznej 56
M. Bera Organizacja nauczania i wychowania indywidualnego 58
E. Gola Jaka przyszłość czeka następne pokolenia 59

PREZENTACJE

H. Machoń, K. Ziółek Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Niedosłyszących im. K. Mańki w Lublińcu 61
M. Gonera Refleksje z pobytu w Kaliszu na Schola Cantorum ’96 64
M. Kazimierczak Realizacja zadań programu wychowania młodzieży w duchu integracji europejskiej 64
K. Panienkowska Sesja naukowa „Wrzosowiak dawniej i dziś” 65

LISTY I ZAPYTANIA

MEN wyjaśnia 74
Radca prawny wyjaśnia 75

SPORT I REKREACJA

G. Kołakowska Uczennice I Społecznego LO zwyciężają 76
K. Borecka Olesno na sportowo 76
B. Krempaszanka, M. Jasińska Żyjmy zdrowiej i dłużej – PSP nr 53 77
L. Budzyński Kokotek. Miejsce, gdzie warto spędzić wolny czas 78

WARTO PRZECZYTAĆ

J. Jakubowska, B. Tomala Podręczniki do nauki j. rosyjskiego 79
M. Wyborska Podręczniki do nauki j. francuskiego 80
J. Galińska Nowe nabytki Biblioteki Pedagogicznej 82
H. Żwirska Informacje wydawnicze WOM 83

POLEMIKI

J. Krajnik Kim będziesz, gdy dorośniesz? 85
Głosy w dyskusji – uczniowie z grupy fakultatywnej XI LO w Częstochowie 88

KOMUNIKATY

„Zostanę członkiem SK LOP” 92
Oferta wydawnicza 92
Konkursy 92
Apel do społeczeństwa polskiego 96

Nr 3/1996

str.
H. Żwirska Słowo o Kuratorze Oświaty, Krzysztofie Tabace 5

KURATORIUM OŚWIATY INFORMUJE

G. Kawecka-Karaś Wyniki olimpiad przedmiotowych na szczeblu centralnym w roku szkolnym 1995/96 6
S. Maciak, S. Ciurka Olimpiada Wiedzy Religijnej 8
W. Tkaczyk Konkursy przedmiotowe w roku szkolnym 1995/96 10
E. Szczepańczyk Nadawanie stopni specjalizacji zawodowej nauczycieli 22
Zespół doskonalenia nauczycieli języków obcych CODN Warszawa- Procedura kwalifikacyjna na III stopień specjalizacji zawodowej z zakresu nauczania języka niemieckiego 24
H. Rabenda Egzaminy z języka angielskiego 24
J. Stępień Struktura zawodowa uczniów kończących naukę w szkołach na terenie woj. częstochowskiego w czerwcu 1996 r. 25
L. Szaforz, H. Machoń I Krawieckie Warsztaty Metodyczne 26
I. Nowosad Obóz rekreacyjno-zdrowotny w Danii 27
Informacje Młodzieżowego Domu Kultury w Częstochowie
E. Drabik X Wojewódzki Przegląd Szkolnych Zespołów Artystycznych 28
E. Drabik Konkursy plastyczne 29
Z. Kupińska Kształcenie obywatelskie w szkole samorządowej 30
U. Ślusarek Ogólnopolski konkurs na opowiadanie o tematyce olimpijskiej 36
D. Grabowska V Ogólnopolski Konkurs Recytatorski „Sacrum w literaturze” 36
S. Nawrot Ogólnopolski Konkurs Języka Rosyjskiego 38
D. Kaczmarek Dziś oszczędzam w SKO – jutro w PKO 38
A. Maletz „O czyste środowisko” 40

NOWATORSTWO I DOSKONALENIE ZAWODOWE

I. Burkhard Kilka uwag na temat hospitacji lekcji języka angielskiego 41

WYCHOWANIE I OPIEKA

A. Gamalczyk Diagnoza dotycząca opieki i wychowania w szkołach podstawowych w Częstochowie 43
B. Księżyk, M. Lichosik Czy ja też mam prawa? Konwencja Praw Dziecka w szkole 47
M. Tkacz Gdzie szukać pomocy, gdy twoje dziecko, twój wychowanek, twój uczeń zaczyna brać? 50

PREZENTACJE

W. Andre Dwudziestolecie działalności Pogotowia Opiekuńczego w Częstochowie 52
A. Popiel Wśród kornelowskiej braci 54
G. Majkowski Dziecko niesłyszące a jego wrażliwość 54

LISTY I ZAPYTANIA

Wystąpienie posłanki Danuty Polak 56
Radca prawny wyjaśnia 57
List otwarty Polskiego Towarzystwa Naukowego Kultury Fizycznej 57

WARTO PRZECZYTAĆ

J. Galińska Nowe nabytki Biblioteki Pedagogicznej WOM 59
zasadniczej szkoły zawodowej” 60
E. Szefler Książeczki dla przedszkolaków z serii: Pomóż mi, mamo! 62
H. Żwirska Nowości wydawnicze WOM 64

SPORT I REKREACJA

Informacja KO – Wypoczynek wakacyjny dzieci i młodzieży w województwie częstochowskim w I996 r. 65
Konkurs – Wakacje na dwóch kółkach – 1996 67

KOMUNIKATY

WOM informuje
K. Prażmowska, G. Kawecka-Karaś Dzieci niepełnosprawne – jak uczyć 86
Studia podyplomowe 68
Pakiety multimedialne dla uczniów i nauczycieli 70
D. Kaczmarek Wymiana doświadczeń z zakresu opieki całkowitej 71
Konkurs na najlepszą gazetkę szkolną w roku 1995/ 1996 74

Z OSTATNIEJ CHWILI

M. Bera Wizyta Wiceministra Edukacji Narodowej, Kazimierza Dery, w Częstochowie 75